Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Reklama

Artykuły
"Galicjia i jej Aptekarze" cz. I
Opublikowano 15.04.2010

Artykuł publikujemy dzięki Podkarpackiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Rzeszowie.

Lidia Maria Czyż 

    W dziedzinie aptekarstwa, w zaborze austriackim obowiązywało ustawodawstwo monarchii austrio - węgierskiej, w którym wprowadzono akty normatywne polskie. Ustawy austriackie to przede wszystkim Generalny Zdrowotny Normatyw z 2 stycznia 1770 roku i Dodatek do niego z 10 kwietnia 1773 roku oraz Instrukcja Aptekarska. Wybiegając naprzód, w 1906 roku na całym terytorium zaboru austriackiego wprowadzono nowy akt prawny – Ustaw´ o aptekach, która obowiązywała na terenie Galicji i potem oczywiście w byłej Galicji, aż do roku 1951. Potwierdzała ona istnienie aptek koncesjonowanych i realnych, umożliwiała otwieranie aptek filialnych, sezonowych i szpitalnych. Apteka realna (publiczna) była sprzedana i jej właścicielem nie musiał być fachowiec. Apteki te podzielone były na tzw. umiejscowione - „przywiązane do realności” oraz wolno sprzedane.
   Ale nim o tym, jak pierwszy protomedyk, czyli naczelny lekarz w autonomii galicyjskiej Jędrzej Krupiński, rozpoczął porządkowanie spraw medycznych w nowej prowincji cesarstwa, kilka zdań o początkach aptekarstwa na ziemiach podkarpackich.

Więcej..."Galicjia i jej Aptekarze" cz. II
Opublikowano 15.03.2010

Artykuł publikujemy dzięki Podkarpackiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Rzeszowie.

Lidia Maria Czyż 

  
Galicja to oczywiście nie tylko Kraków i Lwów, Jarosław, Przemyśl i inne miejscowości, będące ośrodkami władzy a tym samym mające kontakt z całym ówczesnym Światem. Nostalgiczna Galicja to przede wszystkim niewielkie miejscowości mające po kilkuset mieszkańców, gdzie dominują rolę grali owi przysłowiowi: ksiądz, lekarz i aptekarz.

Więcej...... w zdrowiu czy chorobie...
Opublikowano 15.10.2009

Turystyka Medyczna – Dawniej i Dzisiaj

Andrzej SONDEJ

Koncepcje. Założenia. Idee.

   Turystyka jest odnajdywaniem nieoczekiwanego jak kilka wieków przed nami powiedział jeden z taterników. Piękne okolice, góry, lasy, morze, pustynie i wielki świat przygód spotykających wędrującego turystę. Ponad 2 bilony osób na świecie jak podaje barometr ludności turystycznej było  czy planuje podróżować. Ruch Turystyczny na przełomie paru lat wzrósł, choć teraz w wyniku zagrożeń cywilizacyjnych jak wojna czy terroryzm turystyka gwałtownie upada. Hotele i mała gastronomia nie dają rady konkurować z wielkimi sieciami firm zagranicznych wykupujących małych przedsiębiorców, zadłużonych i za wykupienie długu pozbywają się dorobku wielu pokoleń. Turystyka lokalna i jej atrakcje umożliwiły poparcie wielu pomysłów na rozwój tego przemysłu, jakim jest w gospodarce Państwa i Unii Europejskiej. Podróżnik globalnej opieki zdrowotnej „turysta medyczny” idąc dalej „podróżnik kuracjusza”, czy inne dość suplementarne określenia jak
„podróżnik dóbr medycznych”.
  
Turystyka odgrywa durzą rolę w zapobieganiu i leczeniu prewencyjnym.

Truskawiec Zdrój


Więcej...
MEDYCYNAReklama