Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Reklama

Artykuły
W zdrowiu czy chorobie
Opublikowano 27.09.2016


Krynica Zdrój

   Chorzy mogą się leczyć w różnych sanatoriach i szpitalach a zdrowi mogą w dowolny sposób i w dowolnym miejscu cieszyć się chwila i uśmiechem z bliskimi w zdrowiu i w zgodzie z natura. Na przełomie wieków lecznictwo związane z podróżowaniem było priorytetem. Dawni Magnaci wyjeżdżali daleko od swoich rubieży i w okolicy nabierali sil na  dalsze podboje. Kuracjusze oddawali się kąpielą wodnym, łaźnia parowym piciem leczniczych wód i masaży błotnych. Zatem Turystyka ma wiele zadań. Jednym z nich jest funkcja leczniczo rehabilitacyjna usprawniająca i turystyka lecznicza osób starszych w podeszłym wieku. Te funkcje zbliżają te dwie koncepcje ulepszania zdrowia w chorobie. Powstało wiele projektów na wizje współczesnego ośrodka turystycznego z elementami służby zdrowia i podległym im instytucjom w Ministerstwie ochrony zdrowia w Polsce. W rozwojem turystyki medycznej ma znaczenie wybór miejsca i lokalizacja turystyczno-medycznego medium. Na uczelniach kształcących nowych specjalistów od Turystyki Medycznej o profesji zwana medical tourism facilitator można dowiedzieć się z Tarnowskiej Uczelni. Jest to na tyle ciekawy zawód ze pośrednik organizujący i obsługujący ruch turystyczny medyczny jest odpowiedzialny za podróżowanie z chorym i jego opiekę podczas pobytu za granica, kontakt, wycieczka zdrowotna, kalkulator wydatków na pobyt zagraniczny trasa i leczenie za ile i kto. Jak i cały serwis Combeck po powrocie. Taki opiekun i menager medyczny. Model niemieckiej opieki na klasy stufe1 do stufe 3. Ten zawód jest przypisany w turystyczne okolice gdzie starszych ludzi ubywa a nie są to ludzie zamożni. Lecz można tez leczyć się za granica lub leczyć zagranicznych bogatych polonusów i nie tylko. W Internecie można znaleźć wiele podmiotów turystycznych z zakresu turystyki popularyzujących region pogranicza Polsko Ukraińsko Słowackie m.in. takich jak www.pogranicze.eu czy turystyki medycznej; MTA Poland, Medin Poland, Biuro Podróży i Turystyki Almatur. Medi travels.pl Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej. Klaster „Medycyna Polska Południowy - Wschód”. Turystyka Medyczna w dobie zagrożeń dla świata i regionu zajmuje miejsce szczególne. Są to pomniki kultury i silnie oddziaływają na kondycje zdrowia danego społeczeństwa. Czynnik socjologiczny na zachorowalność obywatela w danym określonym społeczeństwie jest zakontraktowanym modelem stresu i małą świadomością przynależności do danej kultury czy obyczaju. Na koniec tego  wywodu należy zadać pytanie otwarte czy Turystyka Medyczna w obrębie ruchu turystycznego za dobrami medycznymi przyjęła się i co mamy jeszcze zrobić, aby ulepszyć dla pokoleń te druga gałąź gospodarki światowej, jaka jest Turystyka i będąca na jej usługach opieka osób chorych i podróżujących w celu polepszenia, utrzymania i wyleczenia przez specjalistów medycznych służby zdrowia danego obszaru i podmioty managerskie ulepszające i dające bezpieczeństwo turyście medycznemu w każdym stadium i drodze jego życia czy w zdrowiu czy chorobie.

Truskawiec Zdrój

MEDYCYNAReklama