Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Zwiedzaj razem
z nami

Podkarpackie cuda natury...

====================


Bolestraszyce
Skansen Muzeum Wsi w Markowej

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej


Zwiedzaj
Perły architektury
i kultury, Podkarpacia...


Baranów Sandomierski


Zamek Kamieniec
w Odrzykoniu


====================
Zwiedzaj razem
z nami

Uzdrowiska, Zdroje,
Podkarpacia;
Horyniec,
Polańczyk,
Rymanów,
Iwonicz,
Wapienne...

====================
Horynic Zdrój
TURYSTYKA na Podkarpaciu
Artykuły
Miejsce Piastowe
Opublikowano 22.04.2008

Miejsce Piastowe

   Z akt powizytacyjnych ks. bp Wacława Sierakowskiego z 1745 wiadomo, że mały drewniany kościół w Miejscu, z ośmioma oprawionymi w ołów oknami, kryty gontem ufundowany był pod wezwaniem Narodzenia NMP. Jego wnętrze zdobiła wyblakła polichromia. Na belce tęczowej była rzeźbiona grupa Ukrzyżowania. Kościół posiadał pięć ołtarzy. W drewnianym ołtarzu głównym snycerskiej roboty, złoconym i srebrzonym, widniała słynąca łaskami statua NMP. Szczupła drewniana ambona świątyni wspierała się na drewnianym słupku. Chór przy drzwiach wejściowych wspierany był przez cztery drewniane filarki. Posadzka prezbiterium ułożona była z płytek kamiennych, a posadzka kościoła z dużych kamieni i cegieł. Kryła ona murowany grób z drewnianym nakryciem. Z trzech dzwonów wymienionych przez bp Sierakowskiego zachował się jedynie "Urban" z datą 1644.
Pierwsze ślady działalności człowieka na terenie Gminy Miejsce Piastowe, sięgają okresu paleolitu i neolitu. Od VIII wieku naszej ery nastąpił rozwój osadnictwa słowiańskiego, mino iż ciągłe zmiany przynależności państwowej nie sprzyjały temu.
   Ożywienie gospodarcze nasze tereny zawdzięczają Kazimierzowi Wielkiemu, dzięki któremu tak Miejsce Piastowe jak i pozostałe wsie lokowane były na prawie niemieckim. Duże znaczenie dla rozwoju miały także szlaki handlowe wyznaczane przez królów polskich, kupcom udającym się na wschód oraz na południe - Traktem Węgierskim, stanowiącym dziś międzynarodową drogę z Rzeszowa przez Przełęcz Dukielską na południe Europy.
   Wojny, nawiedzające Polskę od końca XV wieku, upadek gospodarczy państwa, rabunkowa gospodarka dzierżawców królewskich oraz częste klęski żywiołowe, głód i epidemie chorób, dotykające tereny naszej gminy w czasie zaboru austriackiego, spowodowały regres gospodarczy oraz zmniejszenie ruchu na szlakach handlowych.
   Miejsce Piastowe jest położona w odległości 6 km. na południowy wschód od miasta Krosna, w województwie Podkarpackim. Liczy sobie blisko 650 lat. Najstarsza wzmianka o Miejscu pochodzi z roku 1359. Jest to dokument - przywilej - nadania przez króla Kazimierza Wielkiego wójtostwa w Rogach niejakiemu Piotrowi z Kołaczyc. Zdanie to brzmi: "W tejże wiosce Rogy dajemy wyżej wzmiankowanemu Piotrowi sołtysowi nad wymienioną rzeczką Lubatową po obu jej stronach, zaczynając od Meszcza w górę 110 łanów frankońskich naprawie magdeburskim w pełne władanie.
   Nazwa "Meszcze" w późniejszych dokumentach wizytacji kanonicznych i innych, zachowanych do dziś, przybierała kolejno formy: Mescze, Meyscze, Meyszcze, Miejsce. W 1897 roku na wniosek ks. Bronisława Markiewicza, Sejm Galicyjski ustalił nazwę "Miejsce Piastowe" i tak już jest do dziś.
   Przez Miejsce przechodził Wielki Handlowy Szlak Węgierski. Tędy przemieszczały się karawany, wioząc różne towary z południa na pomoc, a także wiadomości i nowinki z krajów bardziej cywilizowanych.
   Można przypuszczać, że karawany zatrzymywały się w Miejscu, na postoju, dla odpoczynku i dla wymiany handlowej. Być może, że niektórzy zauroczeni pięknem okolicy i jej mieszkańców, osiedlali się na stałe, zakładając nowe gniazda rodzinne. Stąd też do dziś można spotkać w Miejscu Piastowym takie nazwiska jak: Turek, Węgrzyn, Akslar, Sznajder, Szmyd itp.
   Nie ominęły Miejsca także nieszczęścia. W latach 1474-1475 miał miejsce najazd wojsk węgierskich, w czerwcu 1624 roku przeszły przez Miejsce hordy tatarskie, biorą w niewolę licznych mieszkańców. W czasie najazdu Rakoczego w 1657 została spalona plebania i część wsi. Groźny pożar miał miejsce w sierpniu 1892. Wówczas cały swój dobytek straciło 57 zamożniejszych gospodarzy.
   Miejsce Piastowe było wsią królewską i dlatego płaciło daniny królom, z których każdy był kolatorem kościoła. W czasie rozbiorów znalazło się w strefie austriackiej, a następnie przeszło na własność rodziny Trzecieskich, która bardzo chlubnie wpisała się w dzieje Miejsca, okolicy i kraju.

Muzeum misyjne sióstr Michalitek
   Zbiory gromadzone przez siostry misjonarki, pochodzące z różnych krajów i kontynentów, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki - obrazy wykonane niekonwencjonalnymi metodami technikami, rzeźby z hebanu i kości słoniowej, instrumenty muzyczne, przedmioty codziennego użytku, broń myśliwska, maczety, maski, zabawki. Pamiątki związane z służebnicą Bożą M. Annę Kaworek.Muzeum im. bł. Bronisława Markiewicza
   Zdjęcia, przedmioty, pozycje wydawnicze i inne pamiątki związane z życiem i działalnością ks. Bronisława Markiewicza. Eksponaty związane ze sługą Bożym Janem Pawłem II, który odwiedził Miejsce Piastowe 10 czerwca 1997 roku oraz ks. biskupem Janem Chrapkiem pierwszym biskupem ze zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Mieczysław Kowal
foto (mk, zakapior)

Foto

Zapraszamy...


====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Pruchnik, Jarosław, Przemyśl, Sanok, dalej Bóbrka, Krosno, Prządki - Odrzykoń, Magurski Park Narodowy...
====================


Przeworsk
Zespół pałacowo - parkowy Lubomirskich
w Przeworsku

Twierdza Przemyśl


Lesko
Rezerwat Prządki====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Sandomierz, Tarnobrzeg zamek Dzikowiec, Leżajsk...
====================


 
Zamek Tarnowskich
w Dzikowie

Klasztor ojców Bernardynów
w Leżajsku