Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Zwiedzaj razem
z nami

Podkarpackie cuda natury...

====================


Bolestraszyce
Skansen Muzeum Wsi w Markowej

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej


Zwiedzaj
Perły architektury
i kultury, Podkarpacia...


Baranów Sandomierski


Zamek Kamieniec
w Odrzykoniu


====================
Zwiedzaj razem
z nami

Uzdrowiska, Zdroje,
Podkarpacia;
Horyniec,
Polańczyk,
Rymanów,
Iwonicz,
Wapienne...

====================
Horynic Zdrój
TURYSTYKA na Podkarpaciu
Artykuły
Gmina Boguchwała...
Opublikowano 10.04.2010

Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
   Murowana świątynia, wzniesiona przez Teodora Konstantego Lubomirskiego w 1728 roku w stylu późnobarokowym, poświęcona przez Andrzeja Pruskiego, sufragana przemyskiego, w dniu 31.08.1729. Budowa jednonawowa z absydą i trzykondygnacyjną wieżą połączoną z kościołem, krytą kopułą. Wewnątrz na uwagę zasługują między innymi ołtarz główny z białego marmuru oraz obraz "Pan Jezus Ukrzyżowany" z I połowy XVIII wieku. Kościół otoczony jest ogrodzeniem z bramą i dwoma furtkami z połowy XIX.
   Na północ od kościoła wznosi się budynek plebani prawdopodobnie z I połowy XVIII wieku. Jest to budynek podpiwniczony na planie prostokąta o dwutraktowym układzie wnętrz, przebudowany w końcu XIX.
   Wnętrze niedawno odrestaurowanej kaplicy grobowej Staszewskich i Suszyckich na cmentarzu parafialnym w Boguchwale, wzniesionej przez Henryka Staszewskiego w 1867 roku, w stylu neogotyckim. Ściany kaplicy bogato zdobione malowidłami, wśród których dominują motywy roślinne. W centralnej części znajduje się niewielki, drewniany neogotycki ołtarz z obrazem olejnym przedstawiającym Chrystusa Zmartwychwstałego. Na ścianach znajdują się tablice inskrypcyjne. Podziemia kryją kryptę grobową właścicieli Boguchwały, do której prowadzi osobne wejście zlokalizowane w tylnej części. Efektowne jest czteropolowe sklepienie żaglaste krypty spoczywające na czterech filarach.

Ważnym obiektem zabytkowym jest kościół parafialny w Zgłobniu.
   Wybudowany został w 1741 roku przez księcia Teodora Lubomirskiego. Obecny wygląd przybrał w latach 1913-1929 staraniem ówczesnego proboszcza i parafian. Jego wystrój wewnętrzny zachował w elementach cechy wczesnobarokowe, a nawet romańskie. W czasach przebudowy nabrał kolorytu neorenesansu. Wewnątrz kościoła znajdują się cztery ołtarze boczne. Na szczególną uwagę zasługuje olejny obraz Chrystusa Ukrzyżowanego znajdujący się w górnej części ołtarza głównego. Autorem tego obrazu jest nieznany włoski mistrz z XVI wieku.

   Najstarsza zachowana budowla na terenie gminy Boguchwała znajduje się w Zgłobniu. Jest nią odkryty stosunkowo niedawno, wcześniej kilkakrotnie przebudowywany, dawny dwór obronny. Budowa tego renesansowego domu datowana jest na lata 70-te XVI wieku i wiąże się z osobą Anny z Sieniawy Jordanowej, która była ówczesną właścicielką wsi. Pod koniec XVII dwór został zaadoptowany na spichlerz.

   W Zgłobniu na uwagę zasługuje cenny świecki zabytek. Znajduje się on w sąsiedztwie najstarszego gminnego budynku, w pięknym starodrzewie - to tak zwany "Nowy Dwór". Wzniesiony został w I połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym przez ówczesnego właściciela dóbr Józefa Straszewskiego. Dwór wchodzi w skład zespołu pałacowo 0 parkowego, niegdyś znacznie obszerniejszego.

   Zespół zabytków związany z kościołem parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Racławówce - Zabierzowie. Świątynia w stylu barokowym, wzniesiona przez księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego, właściciela dóbr rzeszowskich w 1719 roku. Kościół otacza od 1895 parkan z cegły, fundacji Aleksandra Dąbskiego z Nosówki. Jego oryginalnymi elementami są trzy kapliczki i trzy bramki. Podziemia kościoła kryją kryptę grobową rodziny Dąbskich. W pobliżu przy lokalnej drodze znajduje się wzniesiona prawdopodobnie w II połowie XIX wieku plebania i zabudowania gospodarskie.
Opracował i fotografował
Bohdan Zhukiewicz

Foto

Zapraszamy...


====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Pruchnik, Jarosław, Przemyśl, Sanok, dalej Bóbrka, Krosno, Prządki - Odrzykoń, Magurski Park Narodowy...
====================


Przeworsk
Zespół pałacowo - parkowy Lubomirskich
w Przeworsku

Twierdza Przemyśl


Lesko
Rezerwat Prządki====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Sandomierz, Tarnobrzeg zamek Dzikowiec, Leżajsk...
====================


 
Zamek Tarnowskich
w Dzikowie

Klasztor ojców Bernardynów
w Leżajsku