Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Zwiedzaj razem
z nami

Podkarpackie cuda natury...

====================


Bolestraszyce
Skansen Muzeum Wsi w Markowej

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej


Zwiedzaj
Perły architektury
i kultury, Podkarpacia...


Baranów Sandomierski


Zamek Kamieniec
w Odrzykoniu


====================
Zwiedzaj razem
z nami

Uzdrowiska, Zdroje,
Podkarpacia;
Horyniec,
Polańczyk,
Rymanów,
Iwonicz,
Wapienne...

====================
Horynic Zdrój
TURYSTYKA na Podkarpaciu
Artykuły
... ziemia biecka...
Opublikowano 15.04.2008Biecz
- położony na wzgórzu nad rzeką Ropą Biecz wywodzi swą nazwę - jak głosi legenda - od zbója Becza. Pod koniec XII wieku istniał tu zapewne gród kasztelański, a od 1243 roku w dokumentach wymieniani są bieccy kasztelanowie. Na początku XIV miasto należało do biskupa Jana Muskaty, później wchodziło w skład dóbr królewskich i do czasu rozbiorów było siedzibą starostwa grodowego.
    Przez Biecz przebiegał szlak handlowy łączący Polskę z Węgrami, a w XV-XVII miasto było znanym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Widok Biecza został umieszczony w słynnym dziele J. Brauna i F. Hogenberga przedstawiającym najważniejsze i najpiękniejsze miasta ówczesnej Europy (1617), co świadczy o randze, jaką wówczas posiadał.
   Biecz był obwarowany murami, z których przetrwał do dzisiaj fragment z dzwonnicą obronną z XVI. Miasto zachowało także dawny układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem, na którym stoi ratusz - jeden z najcenniejszych w Małopolsce. Ratusz z wieżą zbudowano prawdopodobnie w XV, jako gotycki. Po zawaleniu się wieży w 1569 wzniesiono nową i przy tej okazji przebudowano ratusz. Istniejąca do dzisiaj wieża, odnowiona w latach 1999-2000, jest dziełem Jeremiasza Kwajera. Sgraffitową dekorację wykonał Sebastian Wcisło. Na wschodniej ścianie wieży ratusza zachowała się tarcza XVI-wiecznego zegara z 24-godzinnym podziałem. Część ratusza, którą rozebrano w XIX, została zaznaczona obrysem na nawierzchni rynku.
   Wąskie uliczki Biecza są zabudowane malowniczymi piętrowymi i parterowymi domami. Wśród nich warto odwiedzić dom, w którym urodził się biskup i kronikarz Marcin Kromer (obecnie Muzeum Ziemi Bieckiej) oraz dom z basztą (drugi z obiektów Muzeum).
    Znajdujący się w zachodniej części miasteczka kościół farny pod wezwaniem Bożego Ciała z początku XVI jest wspaniałą, późnogotycką świątynią. Wewnątrz można podziwiać misternie wykonane sklepienie sieciowe w nawie oraz sklepienie kryształowe w prezbiterium, a także późnorenesansowe, polichromowane stalle i XVI-wieczny ołtarz główny.
   Na sąsiadującym od wschodu z bieckim rynkiem wzgórzu wznosi się kościół i klasztor Franciszkanów, zwanych dawniej reformatami. Osiedlili się oni w Bieczu w 1624. Zbudowany przez nich kościół św. Anny oraz klasztor mają barokowe, lecz proste formy, o skromnej dekoracji.
Barbara Sanocka


Muzeum

   Dzięki korzystnym warunkom szybko rozwijał się handel i rzemiosło. W drugiej połowie XVI w mieście istniało ponad 30 rodzajów rzemiosł. W handlu dominowało wino węgierskie, z rzemiosł natomiast najintensywniej rozwijało się sukiennictwo i płóciennictwo. W XV Biecz stał na drugim miejscu w Polsce pod względem produkcji sukna, w drugiej połowie XVI produkowano w mieście około 500 m płótna dziennie.
    Miasto stanowiło własność królewską. W czasie pobytu królowie sprawowali tutaj władzę państwową, odbywali spotkania i narady polityczne, podpisywali dokumenty posiadające ważne znaczenie dla życia regionu i całego Królestwa.
   W Bieczu istniały trzy zamki: jeden zlokalizowany był około 500 m od miasta w kierunku południowo - zachodnim, który w 1475 roku został zniszczony, drugi na wschodnim cyplu miasta, który w 1395 już nie istniał i trzeci wzniesiony oko 1475 na wschód od miasta - w 1640 przebudowany na klasztor, który zachował się do naszych czasów.
    Wraz z rozwojem kultury materialnej szedł w parze rozwój kultury umysłowej. Już w drugiej połowie XIV istniała w Bieczu szkoła. W drugiej połowie XV studiowało na Akademii Krakowskiej około 40 Bieczan, a w XVI studiowało ich już 116. Stąd wywiodło się kilka wybitniejszych osobowości. Należą do nich: Jakub Piotrowicki - profesor Akademii Krakowskiej, Czeplicki - znany prawnik, Jodłowski - matematyk, Stalicki - filozof, Marcin Kromet - historyk, geograf, dyplomata i biskup warmiński, Piotr Ciekliński pierwszy polski komediopisarz, Jan Januszowicz - wybitny poeta mieszczański, Wacław Potocki - największy poeta polski XVII wieku - pełnił urząd podstarościego i sędziego grodzkiego bieckiego, tutaj pisał „Wojnę Chocimską”. Został pochowany w Bieczu w klasztorze reformatów.
   Okres świetności Biecza przypada na wieki XIV - XVI. Biecz był stolicą rozległej ziemi od XI wieku aż do 1783 roku. Tutaj zlokalizowany był sąd wyższy prawa magdeburskiego oraz sądownictwo grodzkie i ziemskie. Miasto sprawowało władzę administracyjną, sądowniczą i wojskową nad podległym sobie terytorium. W związku z tym Biecz posiadał prawo miecza, utrzymywania kata i wykonywania wyroków śmierci. Do ziemi bieckiej należało 260 wsi i 11 miast.
Opracował Zakapior (foto bo)

Ratusz

Foto

Zapraszamy...


====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Pruchnik, Jarosław, Przemyśl, Sanok, dalej Bóbrka, Krosno, Prządki - Odrzykoń, Magurski Park Narodowy...
====================


Przeworsk
Zespół pałacowo - parkowy Lubomirskich
w Przeworsku

Twierdza Przemyśl


Lesko
Rezerwat Prządki====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Sandomierz, Tarnobrzeg zamek Dzikowiec, Leżajsk...
====================


 
Zamek Tarnowskich
w Dzikowie

Klasztor ojców Bernardynów
w Leżajsku