Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Zwiedzaj razem
z nami

Podkarpackie cuda natury...

====================


Bolestraszyce
Skansen Muzeum Wsi w Markowej

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej


Zwiedzaj
Perły architektury
i kultury, Podkarpacia...


Baranów Sandomierski


Zamek Kamieniec
w Odrzykoniu


====================
Zwiedzaj razem
z nami

Uzdrowiska, Zdroje,
Podkarpacia;
Horyniec,
Polańczyk,
Rymanów,
Iwonicz,
Wapienne...

====================
Horynic Zdrój
TURYSTYKA na Podkarpaciu
Artykuły
Stalowa Wola onegdaj Rozwadów
Opublikowano 20.02.2014

Kościół klasztor zakonu oo. Kapucynów w Rozwadowie
- pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny pochodzi z XVII wieku. Jest najstarszym zabytkiem sakralnym w Stalowej Woli. Został zbudowany przez księcia Jerzego Lubomirskiego.
    Pierwsi Kapucyni przybyli do Rozwadowa 18.VI.1741 roku za zgodą o. Andrzeja Kelnera z Brna, ówczesnego wizytatora generalnego i kardynała Jana Lipskiego. Zakonnicy zamieszkali w tymczasowym hospicjum. Kamień węgielny poświęcił ks. Jan Kokoszyński, proboszcz rudnicki, a położył fundator 7.VII.1743. Budowa trwała 11 lat. Rozpoczął ją w tym samym roku architekt Jan Opitz, lecz już w listopadzie mury zawaliły się wskutek źle założonych fundamentów. Dalsze prace podjął nowy architekt Jan Ch. Bay z Warszawy i ukończył je według pierwotnych planów w 1753.
   Biskup Franciszek Podkański, sufragan krakowski konsekrował świątynię, a Teodor Lubomirski, syn fundatora przekazał przełożonemu klucze klasztoru. Tę scenę przedstawia ówczesny obraz, znajdujący się w przedsionku nad furtą klasztorną. Kościół wybudowany jest w stylu baroku toskańskiego, cechuje go skromność i prostota franciszkańska. Ołtarze, ambona, stacje drogi krzyżowej wykonane są z drzewa. Obraz Zwiastowania, znajduje się w głównym ołtarzu pochodzi z XVII wieku. Badania radiograficzne wykazały, że malował go włoski artysta Antonio Nuceni. Prawdopodobnie obraz ten znajdował się pierwotnie w prywatnej kaplicy księcia Lubomirskiego. W roku 1836 staraniem o. Józefa Krzysika, ówczesnego gwardiana, został przemalowany przez Karola Stokalskiego, malarza z Rzeszowa. Kiedy w 1797 spłonął drewniany kościół parafialny w Rozwadowie klasztorny kościół służył parafii aż do wybudowania nowego kościoła (1898 - 1907) staraniem o. Hieronima Ryby wikarego parafii i ks. Jana Jankiela. Gruntowną restaurację świątyni zakonnej dokonał o. Florian Janocha ówczesny gwardian (1906 - 1908). Polichromie wykonali wówczas malarze: Wawrzyniec Kamecki (ornamenty) i Bronisław Grzywacz (obrazy). W późniejszych latach na zamówienie gwardiana. Gerarda Rysza wiele prac malarskich (Droga Krzyżowa) w kościele i klasztorze wykonał (1928 - 1932) Władysław Barwicki artysta z Lublina. Za głównym ołtarzem znajduje się chór zakonny (kaplica), gdzie zakonnicy gromadzą się na modlitwę. Na czołowej ścianie chóru u góry znajduje się polichromowany, barokowy krzyż dużych rozmiarów, a u stóp kopia obrazu Rudera (Madonna Adorująca) (fragment) z XVII wieku. Obraz ten znajdował się dawniej w chórze klasztoru krakowskiego. Na tylnej ścianie jest mało widoczny medalion z portretem fundatora.
   W czasie obydwu wojen obiekty klasztorne służyły za schrony. Od 1924 do 1939 i w pierwszych latach po II wojnie światowej było tu czynne Seminarium Serafickie. Podczas okupacji w klasztorze przechowywano archiwum rodowe książąt Lubomirskich, które po wojnie przejęły władze państwowe. W ramach akcji upaństwowienia zakładów zakonnych, klasztor uległ dewastacji. W 1952 władze siłą zagarnęły pomieszczenia seminaryjne i szereg mieszkań zakonnych. Zniszczono przy tym bibliotekę i gabinety naukowe. Klasztor w dużej mierze zasiedlono cywilami. Dopiero w 1958 po wykwaterowaniu części lokatorów, ówczesny gwardian o. Aureliusz Puzio podjął pracę nad usuwaniem zniszczeń.

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Floriana
- zbudowany w 1802 roku w miejscowości Stany, jako kościół parafialny św. Jana Gwalberta. W 1943 dokonano jego przeniesienia do Stalowej Woli. Zespól kościelny składa się z kościoła, dzwonnicy i współczesnego ołtarza polowego.pałac Lubomirskich - obecnie Muzeum Regionalne


pałac i park - obecnie szkoła im. Jana III Sobieskiego

foto Bohdan Zhukiewicz

Foto

Zapraszamy...


====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Pruchnik, Jarosław, Przemyśl, Sanok, dalej Bóbrka, Krosno, Prządki - Odrzykoń, Magurski Park Narodowy...
====================


Przeworsk
Zespół pałacowo - parkowy Lubomirskich
w Przeworsku

Twierdza Przemyśl


Lesko
Rezerwat Prządki====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Sandomierz, Tarnobrzeg zamek Dzikowiec, Leżajsk...
====================


 
Zamek Tarnowskich
w Dzikowie

Klasztor ojców Bernardynów
w Leżajsku