Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Zwiedzaj razem
z nami

Podkarpackie cuda natury...

====================


Bolestraszyce
Skansen Muzeum Wsi w Markowej

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej


Zwiedzaj
Perły architektury
i kultury, Podkarpacia...


Baranów Sandomierski


Zamek Kamieniec
w Odrzykoniu


====================
Zwiedzaj razem
z nami

Uzdrowiska, Zdroje,
Podkarpacia;
Horyniec,
Polańczyk,
Rymanów,
Iwonicz,
Wapienne...

====================
Horynic Zdrój
TURYSTYKA na Podkarpaciu
Artykuły
... dominują różne lampy...
Opublikowano 26.04.2008   Wśród eksponatów dominują różne lampy naftowe. Jesteśmy w posiadaniu najliczniejszej i najbardziej efektownej kolekcji lamp naftowych w Europie. Różnią się one wyglądem od pierwszej lampy naftowej, powstałej  w 1853 z inicjatywy Ignacego Łukasiewicza. Zgromadzone w muzeum lampy powstawały w latach 1860-1950 w licznych wytwórniach światowych: austriackich, niemieckich, węgierskich, francuskich, angielskich, amerykańskich i polskich. Reprezentują kolejne etapy rozwoju oświetlenia naftowego, od współczesnego modelu pierwszej lampy naftowej po różnorodne obiekty służące do oświetlania wnętrz mieszkalnych, publicznych i przemysłowych.
   Muzeum zgromadziło około 900 eksponatów związanych z oświetleniem naftowym, w tym jest 625 lamp naftowych
 kompletnych. W zbiorach najpopularniejszą jest stołowa lampa naftowa, zwana też przenośną. Zabytki te odzwierciedlają style panujące w sztuce w okresie ich największej popularności  (1860-1920). Najbardziej efektowne są lampy powstałe w 2. połowie XIX wieku i na początku XX wieku. Wyróżniają się rozmaitością kształtów i barw, materiałów służących do ich wytwarzania i technikami zdobniczymi. Do szczególnie ekspozycyjnych zaliczane są lampy salonowe i kolumnowe, zwieńczone szklanymi kloszami o kształcie tulipanowym, bezbarwnymi i barwnymi.
   Odrębną grupę stanowią lampy i latarnie o przeznaczeniu
 technicznym. W tych obiektach do uzyskania światła obok nafty stosowano: gaz świetlny lub ziemny, benzyna, spirytus, acetylen. Służyły one do oświetlania pomieszczeń fabrycznych, ulic, pojazdów konnych i mechanicznych, peronów i wagonów kolejowych. Do tej grupy eksponatów należy zaliczyć także urządzenia grzewcze, takie jak piecyki i kuchenki.
   W zbiorach licznie reprezentowane jest oświetlenie świecowe poprzez różnorodne świeczniki i latarnie z okresu od XVII  wieku po 1. połowę XX wieku. Ta kolekcja liczy 370 eksponatów. Wśród nich do najstarszych należą kościelne lichtarze z kolcem, wykonane z cyny, drewna, brązu i mosiądzu. Bogactwem form wyróżniają się lichtarze i kandelabry stosowane do użytku domowego, pochodzące z ośrodków złotniczych Austrii, Niemiec i Księstwa Warszawskiego. Oryginalnymi ze względu na kształt i przeznaczenie są lampki i świeczniki chanukowe, używane przez Żydów podczas uroczystości religijnych.
   Inne rodzaje oświetlenia są również reprezentowane w naszych zbiorach, ale skromniej pod  względem ilościowym.
   Wśród znajdujących się w dziale archiwaliów przeważają różne dokumenty dotyczące podkarpackiego przemysłu naftowego. Najwartościowszymi są te, które związane są z osobą Ignacego Łukasiewicza.
   Najcenniejsze z omówionych muzealiów prezentowane są na stałej ekspozycji muzealnej zatytułowanej „Historia oświetlenia”. Rozmieszczona
jest ona w sześciu salach wystawowych.  Wystawa ta prezentuje w  sposób chronologiczny najbardziej popularne źródła światła, jakie były używane przez człowieka na przestrzeni wieków - od ogniska przez łuczywa, świece, lampy oliwne i olejne, gazowe, naftowe i elektryczne. Trzon wystawy stanowi kolekcja lamp naftowych, wytworzonych w różnych wytwórniach europejskich i amerykańskich. Większość zabytków wyeksponowano w obszernych gablotach, dostosowanych kształtem do zabytkowych wnętrz o sklepieniach kolebkowych z lunetami. Ekspozycję urozmaicają fragmenty wnętrz mieszkalnych.
   Ogółem prezentowanych jest 510 muzealiów, w tym 450 zabytków bezpośrednio związanych z historią oświetlenia. Najliczniej ukazane jest oświetlenie naftowe poprzez 240 lamp i latarń naftowych.


Foto

Zapraszamy...


====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Pruchnik, Jarosław, Przemyśl, Sanok, dalej Bóbrka, Krosno, Prządki - Odrzykoń, Magurski Park Narodowy...
====================


Przeworsk
Zespół pałacowo - parkowy Lubomirskich
w Przeworsku

Twierdza Przemyśl


Lesko
Rezerwat Prządki====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Sandomierz, Tarnobrzeg zamek Dzikowiec, Leżajsk...
====================


 
Zamek Tarnowskich
w Dzikowie

Klasztor ojców Bernardynów
w Leżajsku