Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Zwiedzaj razem
z nami

Podkarpackie cuda natury...

====================


Skansen Markowa

Zyndranowa


Perły architektury
i kultury, Podkarpacia...
Zamek Kamieniec

====================
Zwiedzaj razem
z nami

Uzdrowiska, Zdroje,
Podkarpacia;
Horyniec,
Polańczyk,
Rymanów,
Iwonicz,
Wysowa

====================
Horynic Zdrój
TURYSTYKA na Podkarpaciu


fot. Bohdan Zhukiewicz

Artykuły
... folwark nazwany Julin...
Opublikowano 10.11.2011


Zespół Pałacyku Myśliwskiego w Julinie
   Osada Julin zamuje północno-wschodni skrawek lasów wydrzańskich, wchodzących w skład dawnej Ordynacji Łańcuckiej.
    Julin początki swe wiąże z osobą pierwszego ordynata Alfreda Potockiego ożenionego w Antoninach z Józefiną Marią Czartoryską z Korca (1787-1862). Syn Julii Potockiej, córki księżnej marszałkowej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej założył tutaj folwark (1844-1846) nazwany Julin tak od imienia córki... W Archiwum Głównym Akt Dawnych zachowały się kosztorysy jego inwestycji budowlanych: folwark kosztował 447 złotych reńskich, owczarnia (1846-1848) - 1099 złotych reńskich, stajnie i wozówki (1846-1849) - 813 złotych reńskich. W latach 1845-1850 zajmował stosunkowo niewielką powierzchnię 201 morgów
.

   Powiększany stopniowo przez chłopów najemnych, którym za odrobek rozdawano wyręby poleśne - w pierwszych dwu latach za jeden mórg odpracować trzeba było sześć dni przy żniwach.
   Datę powstania kompleksu pałacowego (1872) wiązać należy z drugim właścicielem ordynacji, którym został Alfred Józef (1822-1889) ożeniony z  Marią Klementyną, księżniczką Sanguszkówną z Antonin (1830-1903). W chwili objęcia ordynacji miał 40 lat i duże doświadczenie w organizacji
przemysłu rolniczego na Wołyniu w majątkach żony. Byt ministrem rolnictwa, premierem rządu austriackiego.
Prowadził życie światowe doprowadzając rezydencję rodową w Łańcucie do postępującego upadku. Majątek Ordynacji traktował głównie jako zaplecze produktów żywnościowych na stoły domów w Wiedniu i Lwowie. Juliński kompleks pałacowy powstał, więc dla zaspokojenia ambicji właściciela, który gościł  w Łańcucie cesarza Franciszka Józefa i arcyksięcia Rudolfa. W kniejach łańcuckich urządzano polowania, w których brał udział arcyksiążę Franciszek Ferdynand.
Rezydencję letnią Potockich wybudowano zgodnie z panującą modą. W jej skład wchodziły: pałacyk, pawilon i budynek przy bramie wzniesione w parku (9 ha). Pałacyk mieści wewnątrz hol z dwuramiennymi schodami prowadzącymi na piętro mieszkalne. Z holu wychodzą drzwi do umieszczonych naprzeciwlegle sal reprezentacyjnych z neorenesansowymi kominkami, ze ścianami okrytymi boazerią i ozdobnie belkowanymi stropami. Założenie parkowe objęło naturalne drzewostany z dębem i bukiem, oddzielone od kompleksów leśnych rzędowymi nasadzeniami drzew (od zachodu i północy). Do kompleksu prowadziła wiekowa aleja modrzewiowa licząca około 170 modrzewi polskich i europejskich. Na osi pałacyku od południa założono podjazd z owalnym klombem, którego naturalne przedłużenie stanowiła aleja prowadząca do polany, na zachód od podjazdu wycięto drugą polanę. Budynki drewniane wzniesione w stylu szwajcarskim pozostają do dziś świadectwem dobrego smaku właścicieli.
    Kolejny właściciel Roman Potocki (1851-1915) ze swą żoną Elżbietą z Radziwiłłów (1861-1950) przyczynił się w dużej mierze do rozwoju życia towarzyskiego na zamku. Elżbietą zwana Betką była córką księcia Antoniego ordynata na Nieświeżu i Klecku oraz Elżbiety Marii de Castellane, którą łączyły więzy pokrewieństwa między innymi z rodem francuskich książąt Talleyrande-Perigord oraz serdeczna przyjaźń z Augustą - żoną cesarza Wilhelma I.

   Podróżowali oni wiele po dworach Europy, zapoznani z wszelkimi nowoczesnymi rozwiązaniami wprowadzali je do zamku w czasie jego rozbudowy i modernizacji.

Foto
Zapraszamy...


====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Pruchnik, Jarosław, Przemyśl, Sanok, dalej Bóbrka, Krosno, Prządki - Odrzykoń, Magurski Park Narodowy...
====================


Rezerwat Prządki====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Sandomierz, Tarnobrzeg zamek Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Leżajsk, Kolbuszowa...
====================


 
Zamek Tarnowskich w Dzikowie