Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Zwiedzaj razem
z nami

Podkarpackie cuda natury...

====================


Bolestraszyce
Skansen Muzeum Wsi w Markowej

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej


Zwiedzaj
Perły architektury
i kultury, Podkarpacia...


Baranów Sandomierski


Zamek Kamieniec
w Odrzykoniu


====================
Zwiedzaj razem
z nami

Uzdrowiska, Zdroje,
Podkarpacia;
Horyniec,
Polańczyk,
Rymanów,
Iwonicz,
Wapienne...

====================
Horynic Zdrój
TURYSTYKA na Podkarpaciu
Artykuły
Krosno królewskie miasto i okolice
Opublikowano 27.04.2008

Krosno

    Niegdyś miasto królewskie - lokowane w połowie XIV stulecia, było nie tylko ważnym ośrodkiem życia gospodarczego, ale również, do poł. XVII wieku, centrum artystycznym regionu. Dzięki fundacjom bogatego mieszczaństwa i szlachty na przestrzeni kilku wieków powstawały tu wybitne wręcz realizacje architektoniczne. Wnętrza wypełniano wykonywanymi na miejscu i importowanymi dziełami rzemiosła artystycznego, malarstwa, snycerstwa i rzeźby. Miasto, którego fortyfikacje powstały jeszcze za panowania króla Kazimierza Wielkiego, przez kilka wieków wzbogaciło się o dzieła będące odbiciem gustów, upodobań i możliwości finansowych mieszkańców. Dziś wzbudzają podziw turystów odwiedzających Krosno.

Rynek krośnieński
    Rynek w dzisiejszym kształcie to rozległy plac w formie czworoboku. Najprawdopodobniej wytyczony został podczas lokacji miasta w poł. XIV. Pierwotnie otaczały go budynki drewniane, które od końca XV stopniowo zastępowano murowanymi. Z tego okresu pochodzi najstarsza zachowana kamienica Wójtowska oraz piwnice przyrynkowych kamienic.
    Obecnie wokół Rynku wznoszą
się zabytkowe kamieniczki pochodzące z różnych okresów. Część z nich posiada charakterystyczne arkadowe podcienia. Najciekawsze, a zarazem największe kamieniczki znajdują się w pd.-wsch. części Rynku, gdzie zachował się pierwotny układ wielkości parcel. Była to bowiem najbardziej reprezentacyjna część, należąca do najbogatszych właścicieli.

Wieża dzwonnica
    Wieża-dzwonnica usytuowana jest w sąsiedztwie kościoła farnego. Wzniesiona została z fundacji Roberta Portiusa w połowie XVII wieku. Jest to trójkondygnacyjna budowla zwieńczona baniastym hełmem z latarnią. Wewnątrz mieszczą się trzy dzwony: Urban, Jan i Marian. Urban jest czwartym co do wielkości zabytkowym dzwonem w Polsce. W obwodzie mierzy 490 cm, a jego waga wynosi 3,25 t.

Kościół farny p.w. Trójcy Świętej
    Najstarsze elementy głównej świątyni miasta (prezbiterium, zakrystia, nawa główna, baszta) pochodzą z XIV. W XV i XVI do świątyni dobudowano boczne kaplice. Po uszkodzeniach spowodowanych wielkim pożarem miasta w 1638 roku, kościół został gruntownie przebudowany. W swej bryle gotycki, wnętrze ma już manierystyczne i barokowe. W latach 40 tych XVII w. Wojciech Porcjusz ufundował przebudowę kaplicy ŚŚ. Piotra i Pawła zmieniając ją w dwukopułowe mauzoleum rodziny Porcjuszów. W takiej formie z niewielkimi tylko zmianami przetrwał kościół do dziś.
   Wnętrze kościoła farnego w Krośnie uchodzi powszechnie za jedno z najbogatszych i najlepiej zachowanych w Małopolsce. Z piętnastowiecznego wyposażenia świątyni zachowały się: Grupa Pasji na belce tęczowej - wybitne dzieło rzeźby gotyckiej wykonane w warsztacie krakowskim na pocz. XV stulecia oraz obraz „Koronacja Matki Boskiej przez Trójcę Świętą” malowany na desce ok. 1480.


Kościół oo Franciszkanów
    Franciszkanie pojawili się w Krośnie już w XIII wieku i osiedlili się pierwotnie przy niewielkiej kaplicy. Nową, większą świątynię rozpoczęto wznosić na przełomie XIV i XV i niezmieniona przetrwała do wieku XVII. Kościół franciszkański spłonął niemalże całkowicie w 1872 roku. W pożarze zniszczone zostało całe wyposażenie wnętrza, a jedynymi zachowanymi elementami są nagrobki: Jana Kamienieckiego dłuta Jana Marii Padovano (XVI), Jadwigi z Wlodków Firlejowej wykonany w 1611 przez Łukasza Reitino, dwukondygnacyjny nagrobek Jana Jędrzejowskiego i jego żony Elżbiety z końca XVI. Po prawej stronie wzniesiony został nagrobek Barbary z Kamienieckich Mniszchowej. W roku 1994, o podczas konserwacji odkryto za nagrobkiem fragmenty średniowiecznych malowideł ściennych, które po transferze na przenośne podobrazie prezentowane są w kaplicy Przemienienia Pańskiego.

Kościół oo Kapucynów
    Kapucyni sprowadzeni zostali do Krosna w 1753. Pierwotnie osadzili się przy nieistniejącym w chwili obecnej kościele św. Jakuba. Od 1771 roku rozpoczęli wznoszenie barokowej w formie świątyni, konsekrowanej w roku 1811.
Wnętrze kościoła pokryte jest iluzjonistyczną polichromią wykonaną przez Antoniego Smuglewicza i Andrzeja Kucharskiego. Przed kościołem dziedziniec otoczony murem kamiennym, we wnękach bocznych odcinków muru obrazy stacji Męki Pańskiej wykonane przez malarza krośnieńskiego Papużyńskiego.


Dawny pałac Biskupów Przemyskich
    Dawny pałac Biskupi wzniesiony był w XV i XVI wieku i do roku 1626 stanowił czasową siedzibę biskupów przemyskich. Po pożarze w 1636 roku odbudowany przez Zofię z Ligęzów Skotnicką, należał do kolegium rorantystów, a później krośnieńskiego kolegium wikariuszy. Obecnie mieści się tu Muzeum Podkarpackie, w ekspozycjach którego obejrzeć można przede wszystkim jedną z najpiękniejszych i najbogatszych kolekcji lamp naftowych.
(foto zakapior)

Foto

Zapraszamy...


====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Pruchnik, Jarosław, Przemyśl, Sanok, dalej Bóbrka, Krosno, Prządki - Odrzykoń, Magurski Park Narodowy...
====================


Przeworsk
Zespół pałacowo - parkowy Lubomirskich
w Przeworsku

Twierdza Przemyśl


Lesko
Rezerwat Prządki====================
Zwiedzaj razem
z nami...

Sandomierz, Tarnobrzeg zamek Dzikowiec, Leżajsk...
====================


 
Zamek Tarnowskich
w Dzikowie

Klasztor ojców Bernardynów
w Leżajsku