Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
==================
Śladami historii
trasa północna PL
zamek Kurozwęki, Ujazd ruiny zamku Krzyżtopór, ruiny zamku Janowiec, Kazimierz Dolny, do Zamościa i Horyńca Zdroju...

==================


HISTORIA
Artykuły
Piękne ogrody...
Opublikowano 20.03.2015   Do 1639 r. odnosi się pierwszy przekaz źródłowy o Bolestraszycach i dotyczy zajazdu na dwór. Majątek w roku 1652 przeszedł do rodziny Drohojowskich i w jej rękach pozostawał aż do początku XIX wieku. Potem należał do Morskich i Ostrowskich. Przypuszczalnie w XVIII wieku  Drohojowscy wybudowali parterową oficynę, która po rozebraniu zamku w pierwszej połowie XIX wieku przejęła funkcję dworu. W 1846 roku zamieszkał w Bolestraszycach znakomity malarz Piotr Michałowski, żonaty z Julią z Ostrowskich. Zasłynął on jako świetny gospodarz klucza bolestraszyckiego. Rówieśnik Mickiewicza, Chopina, Słowackiego i Krasińskiego odniósł wyraźne sukcesy już w młodym
wieku przy zarządzaniu przemysłem metalurgicznym w Komisji Przychodów i Skarbu w Królestwie Kongresowym, następnie jako szef uzbrojenia armii polskiej w Powstaniu Listopadowym. Nie stronił także od pracy organicznej na roli i tu także odniósł znaczące sukcesy. Na niwie twórczości artystycznej pozostał na zawsze najwybitniejszym, nie tylko polskim, ale także europejskim wyrazicielem malarstwa rodzajowego, a przede wszystkim batalistycznego. Symbolem zaś jego twórczości pozostał, jakże bliski każdemu Polakowi motyw konia. Najbardziej znany z Bolestraszyc jest portret  Seńki. W okresie pobytu w Bolestraszycach nastąpiło ożywienie kontaktów towarzyskich Piotra Michałowskiego i rodziny z najciekawszymi intelektualnie właścicielami okolicznych dworów. Przy okazji częstych pobytów w pobliskiej Medyce, odwiedzał Piotra Michałowskiego senior rodu Kossaków. Po śmierci Piotra Michałowskiego Bolestraszyce pozostają w rękach rodziny: żony, syna i córki, która wyszła za mąż za Adama Łempickiego. Pod koniec XIX wieku Stanisław Michałowski zaadaptował jedną komnatę fortalicjum na kaplicę rzymskokatolicką zwaną też kościołem lub kościółkiem. Do północnej elewacji kościółka dostawiono w okresie międzywojennym wieżyczkę. W 1910 roku, przenosząc się z Podola, klucz bolestraszycki nabyła rodzina Zajączkowskich. W ich rękach majątek pozostał do 1944 roku. Opis Bolestraszyc znalazł się też w monumentalnym dziele Romana Aftanazego (1996) "Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej". Znamiennym rysem jest ustabilizowanie się współczesnych granic założenia ogrodowego, zapewne już na przełomie XVII/XVIII stulecia.
    Po reformie rolnej dwór użytkowany był jako szkoła podstawowa, a budynki gospodarcze jako gminny ośrodek maszynowy. Niektóre pomieszczenia zabytkowe wykorzystywano dla celów mieszkalnych i gospodarczych. W 1975 roku opuszczoną resztówkę wraz ze zniszczonymi budynkami władze powiatowe w Przemyślu przekazały Zakładowi Fizjografii i Arboretum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Dzięki staraniom i wytężonej pracy pracowników Zakładu Fizjografii i Arboretum, a przede wszystkim w wyniku wypracowywania dochodów własnych, przychylności przyjaciół, instytucji i Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu dokonano remontu i adaptacji dworu i budynków gospodarczych dla Arboretum. Wykonano również prace renowacyjne w ogrodzie. Działania te finansował częściowo Urząd Wojewódzki w Przemyślu, a w mniejszym zakresie Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
    W latach 1975-2000 powiększono obszar Arboretum, głównie przez zakup gruntów w Cisowej o powierzchni 283 ha w 1996 r. od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jeszcze wcześniej od Urzędu Gminy zakupiono błonia na dolnym tarasie, a od Skarbu Państwa przejęto fort XIIIb.
   W chwili obecnej Arboretum leży na powierzchni 304,1 ha (łącznie z Cisową) i znajduje się w nim około 3,8 tysiąca gatunków, odmian i form roślin. Najcenniejsze spośród nich to te, które znalazły się na krajowej czerwonej liście odmian rzadkich, zagrożonych i ginących. Równie ważna jest historyczna kolekcja gatunków, odmian i form drzew owocowych. Rośnie w nim ponad 1000 cisów, 160 magnolii, 200 derenii, ponad 100 cyprysików błotnych, 150 metasekwoi chińskich, ponad 100 miłorzębów dwuklapowych, co może dowodzić niezwykłej wręcz różnorodności, nieporównywalnej z żadnym ogrodem botanicznym w Polsce południowo-wschodniej. W Cisowej na 283 ha przejętych w 1996 roku od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa utworzono wschodniokarpacki oddział Arboretum, który służyć ma ochronie flory krajowej i zabezpieczeniu różnorodności biologicznej. Również od 1996 roku w posiadaniu arboretum jest także Fort XIIIb Twierdzy Przemyśl – niegdyś pomocniczy, międzypolowy fort piechoty dla fortu XIII SAN RIDEAU. W dalszym zamierzeniu na terenie fortu ma powstać kolekcja roślin rodzimych.
    W ramach arboretum działa Muzeum Przyrodnicze z wystawami stałymi: „Chrońmy ptaki”, „Drzewa, ogrody, dwory" - ekspozycja fotograficzna oraz „XXV lat Arboretum w Bolestraszycach” wystawa historyczno-fotograficzna, a w sezonie połączona dodatkowo z wystawami czasowymi. Zakład Fizjografii prowadzi również szeroką działalności edukacyjną poprzez funkcjonujące tutaj Centrum Edukacji Kulturalno-Przyrodniczej dla Dzieci i Młodzieży, organizujące między innymi lekcje, wykłady, konkursy, konferencje, staże i różnego rodzaju szkolenia. Od 2002 roku w Bolestraszycach odbywają się Międzynarodowe Plenery Artystyczne „Wiklina w Arboretum”, których celem jest stworzenie dodatkowych atrakcji w bolestrzszyckim ogrodzie.
(foto bo)

http://www.bolestraszyce.com/Historia...

Krzyżtopór - fot. Zakapior

Zapraszamy...


==================
Śladami historii
trasa południowa PL
z zamku Niedzica przez ruiny zamku Czorsztyn, Pieniny, Szczawnice Zdrój do Krynicy Zdrój, Szymbarku, następnie wzdłuż rzeki Dunajec zwiedzamy Tropsztyn, Czchów i bardziej na północ Wiśnicz i Dębno...
====================================
Śladami historii
trasa centralna PL
z Kalwarii Pacławskiej do Przemyśla, zobacz zamek Kazimierzowski i Palatium, dalej przez zamek Krasiczyn, Jarosław, Pruchnik, Przeworsk, Łańcut miasto i zamek, Rzeszów, ruiny zamku Odrzykoń, Krosno do Iwonicza Zdrój i dalej do Rymanowa Zdrój i Sanoka, zobacz zamek Królowej Bony...

==================