Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
==================
Śladami historii
trasa północna PL
zamek Kurozwęki, Ujazd ruiny zamku Krzyżtopór, ruiny zamku Janowiec, Kazimierz Dolny, do Zamościa i Horyńca Zdroju...

==================


HISTORIA
Artykuły
ruiny zamków Podkarpacia
Opublikowano 20.01.2008

Fredropolu
   Do dziś z zamkowego założenia pozostał jedynie budynek będący częścią dawnego skrzydła zachodniego  oraz resztki baszty o średnicy prawie 10 metrów w jego południowym końcu. W pobliżu znajdują się też budynki gospodarcze, ale zostały one zbudowane w latach 1908 - 1914. Zarys ziemnych umocnień porosły drzewa, od południa i wschodu znajdowały się zalewowe łąki.
   Pierwotna rezydencja wzniesiona tu została za Jana lub Andrzeja Fredrów prawdopodobnie w drugiej połowie XVI wieku. W latach 1656 -1657  zamek został zniszczony podczas potopu przez Szwedów a potem w 1672 roku przez Tatarów. Miasto i zamek pozostały w rękach Fredrów do 1729 roku, kiedy Stanisław Rupniewski wziął za żonę Katarzynę z Fredrów wraz, z którą objął podniszczoną już rezydencję. Stanisław z Katarzyną opuścili niedługo nieodbudowany po zniszczeniach wojennych zamek i przenieśli się do kieleckiego. Następni właściciele zmieniali się często, byli to m.in. Podolscy, Skarbek - Michałowscy a od 1818 roku Du nin - Borkowscy, którzy do połowy XIX wieku wybudowali nowy budynek o charakterze pałacowym, który jest widoczny na mapie kastralnej z 1853 roku. W początkach XX wieku zostały wzniesione wspomniane na początku budynki gospodarcze.
   I wojna światowa przyniosła zniszczenia, z których budynki do dziś się nie podniosły.


Odrzykoń

    Widoczne z daleka ruiny zamku rycerskiego położone są na wzgórzu o wysokości około 450 m nad poziomem mmorza górującym nad doliną Wisłoka. Zamek Kamieniecki leży  dzisiaj na terenie przysiółków należących do Odrzykonia i Korczyny.
   Należy on do najstarszych  warowni na terenie Podkarpacia. Dowodzą tego odkryte na wzgórzu zamkowym  ślady osadnictwa z okresu kultury łużyckiej oraz wczesnego średniowiecza. W pobliskim lesie zostało odkryte cmentarzysko ciałopalne z około XVIII-XIX wieku.
   Początkowo istniała tutaj drewniana strażnica - twierdza, która uległa zniszczeniu najprawdopodobniej  podczas najazdu Tatarów w 1241 i 1259 roku.
    Zamek murowany powstał za czasów panowania Kazimierza Wielkiego, a więc w pierwszej połowie XIV wieku i na przestrzeni wieków był wielokrotnie rozbudowywany. Jego celem była ochrona południowych rubieży kraju, które nękane były napadami z Rusi i Węgier. Miał on także pełnić rolę strażnicy na trakcie handlowym biegnącym z Węgier doliną Wisłoka. Pod koniec XIV  wieku król Władysław Jagiełło nadał zamek Klemensowi z Moskarzewa herbu Pilawa. Potomkowie Klemensa od tegoż zamku przyjęli nazwisko Kamienieccy. W XV wieku rozbudowali oni istniejący zamek gotycki w kierunku wschodnim a całość do 1530 roku pozostawała w  rękach rodu Kamienieckich. W tym też roku Klemens Kamieniecki przekazał część zamku (zamek niższy) na własność Sewerynowi Bonerowi, właścicielowi zamku w Ogrodzieńcu. On to wkrótce rozbudował zamek dolny w stylu renesansowym i wystawił drugą kaplicę. Pod koniec XVI wieku zamek odziedziczyli Firlejowie (dolny) i Skotniccy (górny). To właśnie pomiędzy tymi dwoma rodzinami trwał spór o mur graniczny i będącą we wspólnym posiadaniu studnie. Historia tej rodzinnej waśni posłużyła jako główny wątek Aleksandrowi Fredrze do napisania „Zemsty”.
   Pod koniec wieku XVII zamek popada w ruinę, a dzieje się to za sprawą najazdu księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego. W latach 1768-1772 posłużył konfederatom barskim jako schronienie. Od końca XVIII wieku popada w ruinę.


Sobień

    Między Załużem a miejscowością Monasterzec (przy szosie z Leska do Załuża - około 8 km), na wzgórzu gęsto porośniętym roślinnością znajdują się ruiny średniowiecznego zamku Sobień. Zamek był murowany, a zbudowany został w XIV wieku, Warownię od Władysława Jagiełły, króla Polski, otrzymała rodzina Kmitów herbu Szreniawa. Rezydował w nim potężny wielmoża Piotr Kmita, zwany Lunakiem.
 Dwukrotnie zdobywana i niszczona przez Węgrów, po ostatnim najeździe w 1512 roku pozostawiona została swojemu losowi, gdyż odbudowa, widać, była nieopłacalna, a Kmitowie przenieśli się do Leska. Ruiny zamku dały w XVIII wieku schronienie konfederatom barskim.

   Sobień to brama w Bieszczady, oferująca "na dzień dobry" wspaniały widok na region. Kiedyś góra stanowiła centrum  klucza sobieńskiego. Wykorzystane zostały możliwości obronne miejsca - z jednej strony dolina Sanu, z drugiej strome skarpy brzegowe Sobienki. Podobno w 1417 roku na zamku bawił sam król Władysław Jagiełło. Było to na dzień przed jego ślubem z Elżbietą Granowską. Ślub odbył się w Sanoku, w klasztorze Franciszkanów. Wydarzenie to upamiętnia stosowna tablica na murach klasztoru. Król podziwiał wspaniałe mury twierdzy i widoki z wieży. Planował polowanie na niedźwiedzia, jednak zdrowie Elżbiety zmusiło go do wyjazdu z Sobienia.
    Obecnie oglądać można ruiny, z których rozciąga się widok na dolinę Sanu. Wokół ruin wyodrębniony został na powierzchni 5 hektarów rezerwat przyrody "Góra Sobień". Jest to rezerwat florystyczny z zespołem buczyny karpackiej oraz unikatową roślinnością kserotermiczną (suchorośla) i ciepłolubną mikrofauną. Do zamku prowadzi ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza.
Legenda
Z miejscem związanych jest kilka legend, jednak odszukanie ich pozostawiamy czytającym, jako jeszcze jedną atrakcję związaną z Sobieniem. W ruinach, tak jak w każdym porządnym zamku tego typu oczywiście straszy. Straszą dwie damy - czarna i biała. Kto będzie bardzo wytrwały w wypatrywaniu owych dam, może zobaczyć obydwie jednocześnie, przechadzające się po ruinach i wydające stosowne westchnienia i jęki? Jednak taka konfiguracja jest bardzo unikalna, ponieważ Biała straszy od 21,00 do 23,45 a Czarna od 23,30 do 1,10, przy czym Biała upodobała sobie parzyste dni miesiąca, a Czarna nieparzyste, zaś żadna z nich nie pracuje w weekendy. Ale czasami robią odstępstwa od tego i wtedy razem przechadzają się po murach.

Węgierka


   Tuż przed Pruchnikiem w Węgierce stoi okazała cylidndryczna baszta obronna. Jest ona pozostałością obronnego zamku bastejowego, Pruchnickich i Pieniążków (XVI-XVII wiek). Zamek posiadał dwie baszty. Jest to wynik nieukończenia w całości budowy zamku, który miał posiadać 4 baszty. Prawdopodobnie był on budowany na planie czworoboku o wymiarach 40x40 m. Miał dwie basteje: od strony północno-zachodniej i południowo-zachodniej. Tylko jedna z nich, północno-zachodnia została zachowana do dziś. Wzniesiona byłą z kamieni i cegieł na planie koła o średnicy 13,2 m. Miała 4 kondygnacje wyposażone w strzelnice kluczowe. Na najwyższej z nich przebywała straż zamkowa kontrolująca okolice.
   Właściwie historia zamku została poznana w bardzo małym stopniu. To Pieniążkowi nadali mu charakter obronny a w ich posiadaniu rezydencja pozostawała do początku XVIII wieku. Przy końcu tego stulecia zamek uległ pożarowi i nie został już odbudowany.
   Wokół zamku znajdowała się fosa, po której pozostały rozlewiska i resztki stawu. W pobliżu znajdują się jeszcze dość zniszczone budynki. Są to pozostałości po skrzydłach mieszkalnych zamku. Stan samej baszty niestety jest katastrofalny i wymaga natychmiastowego remontu. Jedynie zamieszkujące tam niekiedy bociany zdają się tego nie widzieć. Obecnie relikty zamku wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej, aby zahamować proces postępującej destrukcji ruin.   Węgierka leży 10 km na zachód od Jarosławia. Leży na podmokłym terenie nieopodal rzeki Mleczki. Chociaż są to już dziś ruiny i właściwie określa się je mianem „baszty” warto tam się wybrać, gdzie stare drzewa, pobliski spichlerz i dworek sprawiają, że miejsce jest dość niezwykłe.
Bohdan Zhukiewicz

foto (kryzk, bo, zakapior)

Historia...

Krzyżtopór - fot. Zakapior

Zapraszamy...


==================
Śladami historii
trasa południowa PL
z zamku Niedzica przez ruiny zamku Czorsztyn, Pieniny, Szczawnice Zdrój do Krynicy Zdrój, Szymbarku, następnie wzdłuż rzeki Dunajec zwiedzamy Tropsztyn, Czchów i bardziej na północ Wiśnicz i Dębno...
====================================
Śladami historii
trasa centralna PL
z Kalwarii Pacławskiej do Przemyśla, zobacz zamek Kazimierzowski i Palatium, dalej przez zamek Krasiczyn, Jarosław, Pruchnik, Przeworsk, Łańcut miasto i zamek, Rzeszów, ruiny zamku Odrzykoń, Krosno do Iwonicza Zdrój i dalej do Rymanowa Zdrój i Sanoka, zobacz zamek Królowej Bony...

==================