Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
==================
Śladami historii
trasa północna PL
zamek Kurozwęki, Ujazd ruiny zamku Krzyżtopór, ruiny zamku Janowiec, Kazimierz Dolny, do Zamościa i Horyńca Zdroju...

==================


HISTORIA
Artykuły
Skarby architektury Podkarpacia... familia Lubomirskich...
Opublikowano 10.10.2008


foto Kaziu Błonar (bo, zakapior)

Opracował Bohdan Zhukiewicz

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich
    Turystyczny szlak wiedzie przez najciekawsze miejscowości związane z magnackim rodem na terenach województwa podkarpackiego, małopolskiego (Wiśnicz), obwodu lwowskiego na Ukrainie oraz okręgu preszowskiego na Słowacji (Stara Lubovna). Szlak rozpoczyna się w Baranowie Sandomierskim a kończy w Wiśniczu. Jego całkowita długość wynosi 879 kilometrów, z czego na terenie Polski jest 478. Element łączący stanowią obiekty historyczne wzniesione w okresie od XVI do XIX wieku. Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane magnackie gniazda rodowe znajdują się w Baranowie Sandomierskim, Stalowej Woli, Przemyślu, Przeworsku, Łańcucie, Rzeszowie i Boguchwale.
* Bakończycach dzielnicy Przemyśla
* Przeworsk
Pałac ten zakupiła księżna Izabela Lubomirska dla swojego przybranego umiłowanego syneczka Henryczka
* Boguchwała
* Rzeszów
* Rozwadów - dawniej zamek z końca XVIII wieku - obecnie dzielnica Stalowej Woli   Zespół pałacowo - parkowy wzniesiony na początku XIX wieku przez Henryka Lubomirskiego, na miejscu wcześniejszego dworu, reprezentuje styl angielskiego neogotyku, stanowił niegdyś siedzibę ordynatów przeworskich. Wewnątrz mieści się Muzeum - Pałac Lubomirskich, z zewnątrz obiekt dodatkowo otoczony jest pięknym parkiem z oranżerią.

Więcej...Skarby architektury Podkarpacia
Opublikowano 20.09.2008

Województwo podkarpackie obejmujące tereny zamieszkiwane ongiś przez najbogatsze i najbardziej wpływowe rody Rzeczypospolitej, może poszczycić się wzniesionymi przez nie wspaniałymi zamkami i rezydencjami. Nawet najbardziej wybredny turysta znajdzie tu obiekty godne uwagi. Królewskie zamki, pełne przepychu magnackie pałace, staropolskie dworki, skryte wśród wiekowych parków a także majestatyczne ruiny dawnych siedzib - średniowiecznych warowni broniących niegdyś ziemi przemyskiej i sanockiej.
   Wszystko to można zobaczyć podróżując po malowniczych zakątkach Podkarpacia.

hr Łosiów w Narolu
   Zlokalizowany na planie podkowy nawiązujący do herbu rodowego, klasycystyczny pałac hrabiego Feliksa Antoniego Łosia, wzniesiony w 1770 
roku.  Trzon obiektu stanowi duży piętrowy budynek, ozdobiony ryzalitem, do którego wejście ograniczają cztery kolumny. Po obu stronach pałacu, stanowiąc ramiona podkowy biegną równolegle ażurowe kordegardy. Ich zwieńczeniem są kwadratowe oficyny nakryte mansardowym dachem. Przepięknie odrestaurowany pałac ma się stać w przyszłości szkoleniowo-naukowym centrum artystycznym.

hr Mniszków w Dukli zespół pałacowo parkowy
   Zespół pałacowo - parkowy Mniszków z I połowy XVIII wieku, na który składa się barokowy, trzykondygnacyjny pałac,  będący efektem przebudowy XVI-wiecznego zamku Jordanów, rozbudowanego wiek później na obronną fortalicję bastionową, oraz park krajobrazowy ze stawami. Składa się z barokowego, trzykondygnacyjnego pałacu nakrytego mansardowym dachem oraz dwóch oficyn wzniesionych na dawnych bastionach. Za czasów świetności obiektu działał tu teatr dworski oraz znajdowała się bogata galeria malarstwa europejskiego (według relacji były tutaj między innymi dzieła Rembrandta i Van Dycka). Obecnie w pałacu mieści się Muzeum Historyczne.

*hr Dzieduszyckich w Zarzeczu
*hr Skrzyńskich w Nozdrzcu
*hr Tyszkiewiczów w Weryni
*hr Wodzickich w Tyczynie
*hr Załuskich w Iwoniczu Zdroju
*Humnickich w Birczy
*Ordynacji hr Potockich w Julinie

Ostaszewskich w Wzdowie


Więcej...Skarby architektury Podkarpacia - pałace i kasztele...
Opublikowano 10.09.2008


kasztel Gładyszów w Szymbarku

*kasztel w Bieczu
*Bolestraszyce
*Dydyńskich w Strzyżowie
*Humniska
*Kamień Morgi
*Łempickich w Żyznowie
*Oborskich w Mielcu
*Olszanica
*Raczyńskich w Zaw
adzie
*Rokietnica

... dawny pałac bikupów przemyskich w Przysietnicy...

foto (bo)

Więcej...Skarby architektury Podkarpacia - dwory...
Opublikowano 20.08.2008

Obok wspaniałych, rozległych pałaców spotkamy niezliczoną ilość lepiej lub gorzej zachowanych szlacheckich dworów.

   Dworek szlachecki to wiejski budynek mieszkalny dla szlachty, czyli właścicieli i posiadaczy ziemskich, klasy społecznej dominującej w życiu politycznym Polski od XV wieku właściwie do czasów przed II wojną światową. Szlachta wywodziła się z rycerstwa, które za zasługi otrzymało od króla ziemię. Rycerze, a potem szlachcice, budowali swoje siedziby, tak by świadczyły o ich statusie społecznym, były okazałe i wyróżniały się w całej okolicy. Dlatego dworki budowane były na podmurówkach, najczęściej kamiennych, na wzgórzach w otoczeniu drzew. Były to budynki znacznie większe od zwykłych chat chłopskich, z większą liczbą pomieszczeń. Początkowo w skład dworów wchodziły także pomieszczenia gospodarcze, ale stopniowo, od XVII wieku, stały się samodzielnymi, wyodrębnionymi budynkami.

    Naszej uwadze, zapewne nie może umknąć niezwykle sielski dworek w Żarnowcu, podarowany Marii Konopnickiej jako dar narodowy, w roku 1903. W tym staropolskim zbudowanym w XVIII wieku, przebudowanym z końcem XIX, "pańskim domu” poetka spędziła ostatnie lata swojego życia, zgromadzone pamiątki można podziwiać w stylowych wnętrzach.
   Mieści się w nim ekspozycja biograficzno - literacka, poświęcona tworczości pisarki oraz "kolekcja darów jubileuszowych" i wnętrza historyczne.
* Skrzyszów
* Jasionka
* Nienadowa
* Sękowa Wola

Więcej...Zamki Północne
Opublikowano 20.04.2008

Zamek Kurozwęki
     Kurozwęki, niegdyś niewielkie miasteczko nad brzegiem doliny rzeki Czarnej, jako wieś należąca do grodu krakowskiego pojawia się w źródłach w 1246 roku. Wtedy to, w dokumencie księcia sandomierskiego i krakowskiego Bolesława Wstydliwego występuje comes Mistigneuus filius Martini de Kurozwansch. Pozostawała w rękach Poraitów herbu Róża, rodu na poły legendarnego, wywodzonego przez Długosza z Czech jako związanego z legendą św. Wojciecha ...
     Jednakże znaczniejsze prace wiążą się zapewne już z kolejnymi właścicielami dóbr i zamku, Lanckorońskimi, albowiem jedna z dwóch córek Hieronima Kurozwęckiego, Anna poślubiła po 1521 roku łowczego sandomierskiego Jana Lanckorońskiego, wnosząc w posagu Kurozwęki ...
     Córka Sołtyków Emilia, poślubiwszy w 1833 roku Pawła Popiela herbu Sulima wniosła w posagu Kurozwęki, gdzie młodzi zamieszkali po pożarze w 1840 roku w majątku Popielów w podkrakowskiej Ruszczy. Paweł Popiel, wybitny przedstawiciel konserwatystów galicyjskich, publicysta - współzałożyciel "Czasu", już w 1873 roku przekazał dobra Kurozwęckie synowi Marcinowi ...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ujazd ruiny zamku Krzyżtopór

    
Zamek Krzyżtopór został wzniesiony w latach 1626 - 1644 z polecenia Krzysztofa Ossolińskiego. Jest to model wczesnobarokowej twierdzy, bardziej reprezentacyjnej, niż obronnej. Nazwa „Krzyżtopór” pochodzi  od krzyża (znaku kontrreformacji) i topora (herbu fundatora) wykutych nad głównym wejściem do zamku. Sam budynek jest ogromny. Jego zabudowa została podzielona na: cztery baszty, które reprezentują cztery pory roku, wewnątrz znajduje się 12 sal symbolizujących 12 miesięcy, 52 pokoje, czyli 52 tygodnie roku, a zgodnie z przekazami istniało niegdyś również 356 okien przedstawiających ilość dni w roku. Podobno jedna z komnat miała szklany dach, nad którym umieszczono wielkie akwarium ze złotymi rybkami, zaś teren zamku pokrywały rozległe ogrody.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ruiny zamku Janowiec
     Na początku XVI wieku Mikołaj Firlej herbu Lewart, starosta kazimierski, a później kasztelan krakowski i hetman wielki koronny na gruntach ówczesnej wsi, Syrokomla przystąpił do budowy wspaniałego bastejowego założenia w stylu późnego  renesansu. Prace przy wielkiej rezydencji, mającej swym rozmachem przyćmić położony po drugiej stronie Wisły zamek w Kazimierzu, rozpoczęły się w roku 1507 i trwały około 20 lat. W 1537 roku Zygmunt Stary nadał prawa miejskie wspomnianej wcześniej osadzie, zaś w stosownym dokumencie znalazła się wzmianka, iż król ten zezwala na lokację Janowca w pobliżu warowni przez Piotra Firleja [...] (dużym kosztem wystawionej). Skąd racjonalny wniosek, że Mikołaj Firlej wprawdzie zainicjował działania budowlane, ale głównym fundatorem był już jego syn - wojewoda ruski Piotr. Podczas uroczystości lokacji miasteczka na zamku gościli między innymi Zygmunt Stary oraz królowa Bona.
^^^^^^^^^^^^^^^^
Kazimierz Dolny
     Dzieje Kazimierza Dolnego sięgają początków państwa polskiego. Jan Długosz wymienia okolice Kazimierza jako własność klasztoru benedyktynów na  Łysej Górze już w XI wieku. Natomiast już bez wątpliwości podaje, że około 1170 roku kilka wsi wraz z Wietrzną Górą książę Kazimierz Sprawiedliwy podarował siostrom norbertankom z podkrakowskiego Zwierzyńca. W podzięce za ten dar siostry zmieniły nazwę Wietrznej Góry na Kazimierz.
ruiny zamku
    
Zamek w Kazimierzu został wzniesiony, jak podaje Jan Długosz, w latach 40-tych XIV stulecia z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Usytuowano go na wzniesieniu nieopodal istniejącej wcześniej samotnej wieży, zbudowanej przypuszczalnie za panowania Władysława Łokietka. Obydwie budowle służyć miały przede wszystkim ochronie miasta i pobliskiej przeprawy na Wiśle przed najazdami hord tatarskich, ale funkcjonowała w nich również komora celna, a także punkt kontroli ruchu statków na rzece.

opracował Bohdan Zhukievicz
foto (bo, zakapior)
zobacz

http://pogranicze.eu/pl/gallery/
komentuj

Więcej...Zamki południowe, w dolinie Dunajca...
Opublikowano 10.04.2008

zamek "Dunajec" w Niedzicy

    
W 1412 roku na zamku niedzickim, będącym w granicach Węgier, delegacja Władysława Jagiełły wypłaciła  Węgrom 37 tysięcy kop groszy praskich w zastaw 13 miast spiskich, w tym i samą Niedzicę.
     W 1425 roku zamek był w posiadaniu potomka Jana Berzeviczego, Piotra Schwarza z Łomnicy, potem przeszedł na jego syna Jana Schwarza. Zamek Berzeviczych musiał być silną twierdzą, ponieważ w latach trzydziestych XV wieku dwukrotnie husyci niszczyli pobliskie tereny, jednak nie próbowali nawet atakować niedzickiej twierdzy.

ruiny zamku "Wronin" w Czorsztynie

     W XIV wieku na wysokim skalnym wzgórzu nad Dunajcem istniała strażnica, w której Bolesław Wstydliwy z żoną  Kingą znalazł schronienie uciekając przed najazdem tatarskim. Na przełomie XIII i XIV wieku w północnej części założenia wzniesiono na skale wolno stojącą okrągłą wieżę, a niedługo potem, prawdopodobnie około roku 1350 zabiegający o bezpieczeństwo granicy z Węgrami Kazimierz Wielki wystawił murowany zamek. W następnych stuleciach zamek był ośrodkiem władzy królewskiej i siedzibą mianowanych dożywotnio starostów...

zamek Tropsztyn w miejscowości Wytrzyszczka


r
uiny, zamek, wieża w Czchowie


opracował Bohdan Zhukievicz
foto (marek, nn, bo, zakapior)

z
amek w Wiśniczu

   Nad zabudowaniami Nowego Wiśnicza dominuje wzniesiony na rozległym wzgórzu zamek. Pierwotna,  gotycka budowla powstała tutaj w XV wieku dzięki Kmitom herbu Szreniawa, do których Wiśnicz należał już w XIV. Wcześniej osada wymieniana w dokumentach w 1242 roku była własnością klasztoru w Staniątkach. Rozbudowany w XVI staraniem Piotra Kmity zamek przybrał formę renesansowej rezydencji.
   W 1593 zamek odkupił Sebastian Lubomirski, który chciał go przeznaczyć na siedzibę rodu. W latach 20. XVII wieku syn Sebastiana, Stanisław, przekształcił renesansowy budynek w okazałą, wczesnobarokową rezydencję i zarazem warownię. Pracami kierował nadworny architekt Lubomirskich, Maciej Trapola.
    Zniszczony i zrabowany w czasie najazdu szwedzkiego zamek zmieniał wielokrotnie właścicieli, by w 1901 powrócić w ręce Lubomirskich. Prace konserwatorskie rozpoczęto jeszcze w okresie międzywojennym, a po przejęciu zamku przez państwo w 1945 były kontynuowane. Obecnie obiekt znajduje się pod opieką Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i stanowi jego oddział. Część pomieszczeń zajmuje hotel „Kmita”.
   Zamek otaczają fortyfikacje typu włoskiego w formie pięcioboku z bastionami na narożnikach. W bastionach mieściły się kazamaty, sale dla załogi i stajnie nakryte dachami lub nasypami ziemnymi. Od strony wschodniej znajduje się trójdzielna brama z większym, sklepionym półkoliście, środkowym wjazdem dla wozów. Bramę zdobią kolumny, belkowanie i woluty, a w jej zwieńczeniu znajduje się tablica z napisem dotyczącym rozbudowy zamku oraz herb Lubomirskich.
    Mieszczący się pośrodku systemu obronnego zamek jest murowaną, czteroskrzydłową budowlą z czterema wieżami w narożach i piątą pośrodku skrzydła północnego. Wewnątrz zamku znajduje się dziedziniec z krużgankami i okrągłą klatką schodową w północno-wschodnim narożniku. Nieodzownym elementem zamku pełniącego rolę rodowej siedziby była kaplica z kryptą. Znajduje się ona w skrzydle wschodnim, a zdobią ją wewnątrz stiuki Jana Chrzciciela Falconiego. W salach zamku można podziwiać piękne i niezwykle cenne wyposażenie: kamienne i marmurowe portale, kominki, sztukaterie i malowidła ścienne, a w krypcie pod kaplicą - sarkofagi Lubomirskich.
Opracowanie
Barbara Sanocka

z
amek w Dębnie

     Zamek w Dębnie niedaleko Brzeska jest jednym z nielicznych zabytków świeckiej architektury polskiej  późnego średniowiecza, który zachował pierwotny, prawie niezmieniony wygląd. Jest on położony na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu drzew, a w jego pobliżu rozciąga się kilkuhektarowy park z aleją jesionów.
   Dębiński zamek odnotowano w dokumentach już na początku XIV wieku, a związaną z nim wieś - w 1357 roku, kiedy to została ona przeniesiona na prawo niemieckie. Dobra te należały wówczas do rodu Odrowążów. W XV otrzymał je drogą sukcesji Jakub z Dębna, kasztelan krakowski, wybitny polityk i dyplomata na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka.
Wzniósł on obecny zamek w latach 1470-1480, w posiadaniu rodu Dębińskich (przyjęli oni nazwisko od miejsca siedziby) pozostał on do 1583. Później znalazł się w rękach starosty lanckorońskiego Franciszka Wesseliniego, a ten przekształcił zamek w renesansową rezydencję.
    W XVII i XVIII należał do rodziny Tarłów, potem jego właścicielami byli między innymi Lanckorońscy i Jastrzębowscy. Od 1976 znajduje się tutaj oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Posadowiony na kamiennych fundamentach zamek jest zbudowany z cegły, ściany zdobią wzory z zendrówek oraz bogata kamieniarka. Składa się z czterech piętrowych, jednotraktowych, połączonych ze sobą budynków, zgrupowanych wokół czworobocznego dziedzińca. Naroża części zachodniej wzmocnione są basztami, a na ścianach wschodniej części, po stronie północnej i południowej, znajdują się wykusze. Wejście na dziedziniec prowadzi przez barokowy portal z herbem Topór (rodu Tarłów). Na poziomie piętra dziedziniec obiegają w trzech skrzydłach drewniane krużganki.
    Wewnątrz zamku szczególnie warte zobaczenia są komnaty piętra w części wschodniej, zdobione gotyckimi, kamiennymi detalami. Niezwykle bogata jest zwłaszcza dekoracja wykuszy tych sal. Z zewnątrz zdobią je maswerki, wić roślinna oraz herby. Wewnątrz, we wnękach mieszczą się kamienne ławy, a na ścianach można dostrzec liczne rzeźbiarskie detale. W zamku można podziwiać również dzieła epok późniejszych: renesansowe obramienia okien i reszty dekoracji sgraffitowej, barokowe portale, a także sklepienia sal parteru pochodzące z XVI-XIX. Wnętrza komnat urządzono tak, by odtworzyć wygląd dostatniej siedziby szlacheckiej z czasów między XV a XVIII.
Opracowanie
Barbara Sanocka

Więcej...Zamki Podkarpacia /2
Opublikowano 20.03.2008

Królewskie zamki, pełne przepychu magnackie pałace, staropolskie dworki, skryte wśród wiekowych parków a także majestatyczne ruiny dawnych siedzib - wszystko to można zobaczyć podróżując po malowniczych zakątkach PODKARPACIA.
... przyjedź, zobacz, komentuj...
http://pogranicze.eu/pl/gallery/

Przemyśl zamek Królewski - Kazimierzowski
 ... wzniesiony po roku 1340, za panowania króla Kazimierza Wielkiego, murowany zamek w stylu gotyckim, z którego do dzisiaj zachowała się jedynie brama wjazdowa...
... w latach 1616-1631 zamek ulegał kolejnym przebudowaniom przez Marcina Krasickiiego, starostę przemyskiego...


Zawada k/Dębicy
 ... siedziba rodów - Ligęzów, Przependowskich, Bielińskich, Radziwiłów i Raczyńskich... 
... zamek zbudowany został około 1656 roku przez rodzinę Ligęzów...
... w 1819 roku Anna Radziwiłłówna wnosi zamek w Zawadzie jako wiano mężowi Atanazemu Raczyńskiemu...

Sanok zamek Królewski
 ... budynek zamkowy został wzniesiony przez starostę Mikołaja Wolskiego w latach 1523-1548...
... zamek w czasie swojej świetności był okazałą rezydencją, stanowiącą własność królewską...
- tytułem oprawy królowej Bony, której rodowy kartusz herbowy Sforzów istnieje do dzisiaj...

Rzeszów
 ... siedziba rodu Ligęzów i Lubomirskich...
... w czasie potopu szwedzkiego, po opuszczeniu kraju przez prawowitego króla Jana Kazimierza, wierne mu wojska miały w swych rękach cztery potężne twierdze: Jasną Górę, Lwów, Łańcut oraz Rzeszów...
... Marszałek Wielki Koronny Hieronim Sebastian Lubomirski z zamku rzeszowskiego kierował...


opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. (bo, ordynat, mk, zakapior)

odwiedzaj - http://pogranicze.eu/pl/gallery/

Więcej...ruiny zamków Podkarpacia
Opublikowano 10.03.2008

zwiedzaj razem z nami...
odwiedzaj - http://pogranicze.eu/pl/gallery/

ruiny zamku Fredrów w Fredropolu
... historia rodu Fredrów,


ruiny
zamku
Kamieniec w O
drzykoniu
... historia pokoleń Kamienieckich, Bonerów, Firlejów, Skotnickich...
... należy do najstarszych  warowni na terenie Podkarpacia... ... dowodzą tego odkryte na wzgórzu zamkowym  ślady osadnictwa z okresu kultury łużyckiej...
... zamek odziedziczyli Firlejowie (dolny) i Skotniccy (górny), historia tej waśni posłużyła jako wątek Aleksandrowi Fredrze do napisania
„ZEMSTY”...

ruiny zamku Kmitów na górze Sobień
... historia wielmoży Piotra Kmity zwanego Lunakiem...
 ... między miejscowościami Załuż a Monasterzec, na wzgórzu gęsto porośniętym roślinnością znajdują się ruiny średniowiecznego zamku Sobień...
... zamek zbudowany został w (XIV wieku), w czasie panowania króla Kazimierza Wielkiego tego, „co to Polskę
zostawił murowaną...” ...

ruiny zamku Pieniążków w Węgierce
... historia rodu Pruchnickich i Pieniążków...
 ... przed Pruchnikiem stoi okazała cylidndryczna baszta obronna, jest ona pozostałością zamku bastejowego (XVI-XVII wiek)... ... to Pieniążkowie nadali mu charakter obronny, a w ich posiadaniu rezydencja pozostawała do początku (XVIII wieku)...
... zamek uległ pożarowi i nie został już odbudowany...


opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. (bo, ordynat, kryzk, mk, zakapior)

komentuj - http://pogranicze.eu/pl/gallery/

Więcej...Zamki Podkarpacia /1
Opublikowano 20.02.2008

... przyjedź, zobacz, komentuj...
http://pogranicze.eu/pl/gallery/

Baranów Sandomierski
Historia pokoleń - Leszczyńskich, Wiśniowieckich, Sanguszków, Lubomirskich, Małachowskich, Potockich, Krasickich i Dolańskich...
 ... zamek w Baranowie dawna siedziba rodu Leszczyńskich, to imponujący obiekt architektury renesansowej, jest jednym z najlepiej zachowanych w Europie...
... piękny park...


Przecław
... Ligęzów, Koniecpolskich, Tarnowskich, Reyów...
 ... lokalizacja Przecławia przypada prawdopodobnie na czasy Bolesława Wstydliwego...
... dwór znajdował się w rękach Ligęzów do roku 1548
...
... w XVII wieku Przecław zakupili Tarnowscy, by po dwudziestu latach sprzedać go Władysławowi Reyowi...

Łańcut
... Pileckich, Stadnickich, Lubomirskich, Potockich...
 ... zamek w Łańcucie
to jeden z najpiękniejszych, najlepiej zachowanych i zwiedzanych zamków...
...
zaliczony został do grupy zabytków międzynarodowych...
... Stanisław Lubomirski, którego żoną była Izabela Czartoryska...

Lesko
Historia rodu - ... Kmitów "klucza sobieńskiego"...
i ... Stadnickich...

 ... na przełomie XIV i XV wieku Lesko wraz z rozległymi dobrami zostaje nadane Kmitom z Wiśnicza herbu Szreniawa przez króla Władysława Jagiełłę...
... Lesko była jedną z wielu wsi należących do rodu Kmitów...

Krasiczyn
... Krasickich, Modrzewskich, Wojakowskich, Tarłów, Potockich, Pinińskich, Sapiechów...
... zamek w Krasiczynie, jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej, należy do najpiękniejszych zamków w Europie...
... o zamku w przeszłości świadczy fakt, że gościli tu, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz i August II...


opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. (bo, ordynat, mk, zakapior)


Więcej...« Poprzednie
Historia...

Krzyżtopór - fot. Zakapior

Zapraszamy...


==================
Śladami historii
trasa południowa PL
z zamku Niedzica przez ruiny zamku Czorsztyn, Pieniny, Szczawnice Zdrój do Krynicy Zdrój, Szymbarku, następnie wzdłuż rzeki Dunajec zwiedzamy Tropsztyn, Czchów i bardziej na północ Wiśnicz i Dębno...
====================================
Śladami historii
trasa centralna PL
z Kalwarii Pacławskiej do Przemyśla, zobacz zamek Kazimierzowski i Palatium, dalej przez zamek Krasiczyn, Jarosław, Pruchnik, Przeworsk, Łańcut miasto i zamek, Rzeszów, ruiny zamku Odrzykoń, Krosno do Iwonicza Zdrój i dalej do Rymanowa Zdrój i Sanoka, zobacz zamek Królowej Bony...

==================