Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
==================
Śladami historii
trasa północna PL
zamek Kurozwęki, Ujazd ruiny zamku Krzyżtopór, ruiny zamku Janowiec, Kazimierz Dolny, do Zamościa i Horyńca Zdroju...

==================


HISTORIA
Artykuły
Skarby architektury Podkarpacia - dwory...
Opublikowano 20.08.2008

Obok wspaniałych, rozległych pałaców spotkamy niezliczoną ilość lepiej lub gorzej zachowanych szlacheckich dworów.

   Dworek szlachecki to wiejski budynek mieszkalny dla szlachty, czyli właścicieli i posiadaczy ziemskich, klasy społecznej dominującej w życiu politycznym Polski od XV wieku właściwie do czasów przed II wojną światową. Szlachta wywodziła się z rycerstwa, które za zasługi otrzymało od króla ziemię. Rycerze, a potem szlachcice, budowali swoje siedziby, tak by świadczyły o ich statusie społecznym, były okazałe i wyróżniały się w całej okolicy. Dlatego dworki budowane były na podmurówkach, najczęściej kamiennych, na wzgórzach w otoczeniu drzew. Były to budynki znacznie większe od zwykłych chat chłopskich, z większą liczbą pomieszczeń. Początkowo w skład dworów wchodziły także pomieszczenia gospodarcze, ale stopniowo, od XVII wieku, stały się samodzielnymi, wyodrębnionymi budynkami.

    Naszej uwadze, zapewne nie może umknąć niezwykle sielski dworek w Żarnowcu, podarowany Marii Konopnickiej jako dar narodowy, w roku 1903. W tym staropolskim zbudowanym w XVIII wieku, przebudowanym z końcem XIX, "pańskim domu” poetka spędziła ostatnie lata swojego życia, zgromadzone pamiątki można podziwiać w stylowych wnętrzach.
   Mieści się w nim ekspozycja biograficzno - literacka, poświęcona tworczości pisarki oraz "kolekcja darów jubileuszowych" i wnętrza historyczne.
* Skrzyszów
* Jasionka
* Nienadowa
* Sękowa Wola

Więcej...Urocze królewskie, szlacheckie, zamki Podkarpacia...
Opublikowano 20.03.2008

Zamki, pełne przepychu magnackie pałace, staropolskie dworki, skryte wśród wiekowych parków a także majestatyczne ruiny dawnych siedzib - wszystko to można zobaczyć podróżując po malowniczych zakątkach PODKARPACIA.
... przyjedź, zobacz, komentuj...S
anok
zamek Królewski  

 ... budynek zamkowy został wzniesiony przez starostę Mikołaja Wolskiego w latach 1523-1548...
... zamek w czasie swojej świetności był okazałą rezydencją, stanowiącą własność królewską...
... tytułem oprawy królowej Bony, której rodowy kartusz herbowy Sforzów istnieje do dzisiaj...

Lesko

 Kmita "klucza sobieńskiego" i Stadnicki...
... na przełomie XIV i XV wieku Lesko wraz z rozległymi dobrami zostaje nadane Kmitom z Wiśnicza herbu Szreniawa przez króla Władysława Jagiełłę...
... Lesko była jedną z wielu wsi należących do rodu Kmitów...


opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. (bo, ordynat, mk, zakapior)

Więcej...Wolne Królewskie miasto Krosno...
Opublikowano 20.02.2008Więcej na;
http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=22&p2_start=20

    Archeolodzy z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w latach 1999-2000 odkrywali zaginioną przeszłość Wolnego Królewskiego Miasta Krosna. Wykopaliska prowadzone na krośnieńskim Rynku w związku ze zmianą jego nawierzchni, dostarczyły rewelacyjnych odkryć, o których nie śniło się historykom ani archeologom. Niewiele mówiły na ten temat źródła pisane. Przebadano 12 arów z 0,7 ha powierzchni placu rynkowego rozpoznając sondażowo całą jego przestrzeń. Natrafiono na pozostałości osady ze starszej epoki brązu (1600-1400 lat p.n.Ch.) oraz osady celtyckiej z okresu lateńskiego (II w. p.n.Ch.). Osada słowiańska powstała tu w X wieku i od tego czasu ludzie nieprzerwanie zasiedlali ten obszar. Było to miejsce bardzo dogodne dla osadnictwa, z natury obronne, położone na kulminacji wzniesienia, w widłach Wisłoka i Lubatówki.

Więcej...ruiny zamków Podkarpacia
Opublikowano 20.01.2008

Zwiedzaj razem z nami...

Ruiny zamku w Fredropolu,
- historia rodu Fredrów,


Ruiny
zamku
Kamieniec w O
drzykoniu,
- pokolenia Kamienieckich, Bonerów, Firlejów, Skotnickich,
... należy do najstarszych  warowni na terenie Podkarpacia...
... dowodzą tego odkryte na wzgórzu zamkowym  ślady osadnictwa z okresu kultury łużyckiej...
... zamek odziedziczyli Firlejowie (dolny) i Skotniccy (górny), historia tej waśni posłużyła jako wątek Aleksandrowi Fredrze do napisania
„ZEMSTY”...

Ruiny zamku Kmitów na górze Sobień,
- historia wielmoży Piotra Kmity zwanego Lunakiem,
 ... między miejscowościami Załuż a Monasterzec, na wzgórzu gęsto porośniętym roślinnością znajdują się ruiny średniowiecznego zamku Sobień...
... zamek zbudowany został w (XIV wieku), w czasie panowania króla Kazimierza Wielkiego tego, „co to Polskę
zostawił murowaną" ...

Ruiny zamku w Węgierce,
- historia rodu Pruchnickich i Pieniążków,
 ... przed Pruchnikiem stoi okazała cylidndryczna baszta obronna, jest ona pozostałością zamku bastejowego (XVI-XVII wiek)...
... to Pieniążkowie nadali mu charakter obronny, a w ich posiadaniu rezydencja pozostawała do początku (XVIII wieku)...
... zamek uległ pożarowi i nie został już odbudowany...


opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. (bo, ordynat, kryzk, mk, zakapior)

Komentuj...

Więcej...« Poprzednie
Historia...

Krzyżtopór - fot. Zakapior

Zapraszamy...


==================
Śladami historii
trasa południowa PL
z zamku Niedzica przez ruiny zamku Czorsztyn, Pieniny, Szczawnice Zdrój do Krynicy Zdrój, Szymbarku, następnie wzdłuż rzeki Dunajec zwiedzamy Tropsztyn, Czchów i bardziej na północ Wiśnicz i Dębno...
====================================
Śladami historii
trasa centralna PL
z Kalwarii Pacławskiej do Przemyśla, zobacz zamek Kazimierzowski i Palatium, dalej przez zamek Krasiczyn, Jarosław, Pruchnik, Przeworsk, Łańcut miasto i zamek, Rzeszów, ruiny zamku Odrzykoń, Krosno do Iwonicza Zdrój i dalej do Rymanowa Zdrój i Sanoka, zobacz zamek Królowej Bony...

==================