Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
ARTYKUŁY

Artykuły
Poznaj piękno naszego, polskiego kraju...
Opublikowano 22.09.2017Puszcza Białowieska

   Ostatni pierwotny las Europy jest unikatem na skalę światową. W rezerwacie ścisłym, w którym działalność człowieka ograniczona jest do absolutnego minimum, rosną drzewa mające pół tysiąca lat, żyją setki gatunków zwierząt i roślin, a naturalne procesy przyrodnicze zachodzące w środowisku leśnym nie są niczym zakłócone.
   Najbardziej znanym symbolem Puszczy Białowieskiej jest oczywiście żubr. Zwierzęta te żyją swobodnie na terenie lasu, zimą, gdy szukają pożywienia, można je dość łatwo spotkać w pobliżu puszczańskich miejscowości. Las jest jednak miejscem życia także dla setek innych zwierząt – dotychczas stwierdzono tu ponad 12 tysięcy gatunków, a szacuje się, że drugie tyle czeka na rozpoznanie. Dla porównania, w całej Polsce jest ich ok. 35–40 tys. O wartości puszczy świadczy jednak nie tylko liczba gatunków zwierząt, ale także to, że występują one w małych zagęszczeniach osobników, przy równoczesnej wysokiej różnorodności na danym terenie. Dla miłośników przyrody istotna jest też obecność wielu gatunków bezkręgowców, które uznać można za biologiczne relikty puszczańskie. To zwierzęta, których funkcjonowanie związane jest ściśle z cyklami rozkładu drewna - w pozostałych rejonach kraju, w których prowadzona jest gospodarka leśna, od dawna już one nie występują.
   Puszcza Białowieska jest też wyśmienitym terenem dla ludzi, którzy nie znają się na gatunkach zwierząt lub roślin, ale lubią po prostu kontakt z przyrodą. Duży obszar dziewiczego lasu oraz wielokilometrowe szlaki piesze i rowerowe pozwalają doskonale wypocząć na łonie natury.

Gdzie to jest: Podlasie, przy granicy z Białorusią. Kilkadziesiąt km na południe od Białegostoku.


Zakapior

Biebrza
   Uważana za najdzikszą z polskich rzek, Biebrza i jej rozlewiska przyciągają co roku tysiące miłośników przyrody z całej Europy. Nieuregulowana rzeka otoczona przez bagna, torfowiska i łąki jest dziś ewenementem na skalę światową. To największy obszar bagienno-torfowiskowy w naszym kraju, jeden z większych w Europie.
   Tereny są ostoją dla blisko 270 gatunków ptaków, 48 gatunków ssaków, 5 gatunków gadów, 12 płazów i nieskończonej liczby bezkręgowców. Zwierzętom sprzyja rozległość biebrzańskiego obszaru, jego pierwotność i różnorodność ekosystemów (są tu lasy, torfowiska, bagna, łąki i wody). Większość miłośników przyrody przybywa tu by obserwować ptaki i szukać dziko żyjących dużych ssaków - szczególnie łosi i wilków. Na terenie parku narodowego można też spotkać wydry i bobry. Mniej osób zwraca uwagę na nornika północnego, którego wysokie zagęszczenie jest ewenementem na skalę krajową.
   Większość terenu rozlewisk Biebrzy objęta jest ochroną Biebrzańskiego Parku Narodowego. Do dyspozycji turystów oddano szlaki piesze oraz wieże obserwacyjne, dobrą opcją jest też spływ kajakiem lub tratwą po rzece. Będąc w okolicy, warto też odwiedzić Twierdzę Osowiec, w której zaobserwowano największe w Polsce północno-wschodniej skupiska zimujących nietoperzy.

Gdzie to jest: województwo podlaskie, Biebrzański Park Narodowy znajduje się na wschód od Grajewa, a jego siedziba w gminie Goniądz w Twierdzy-Osowiec.
Bohdan Zhukiewicz

Żart...