Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
ARTYKUŁY

Artykuły
Strachy na wróble stały się częścią kultury wsi...
Opublikowano 01.12.2018

Ostatni wers wypowiedziany jest dość pewnie i pozostaje zadać pytanie - czy nie jest to obietnica zbyt szybko złożona? Czy postawienie powyższego pytania jest na miejscu, skoro każdy nieświadomie błędy popełnia i na nich się uczy? Pozostaje postawić jeszcze parę innych być może retorycznych pytań. Z pewnością powstałyby one z pewnego dystansu na otaczającą nas rzeczywistość.
   Zdarzają się sytuacje, które w jakimś stopniu przykują uwagę osób przechodzących w rozmaity sposób. Jedni przejdą obok zdarzeń obojętnie, drudzy w jakimś stopniu będą starali się zainterweniować na ile dysponują umiejętnościami. Po zobojętnieniu na zdarzenie może pojawić się żal, że taka, a nie inna była reakcja przechodnia oraz jej rozważenie. Podmiot liryczny kończy swoją wypowiedź:
Ulice naszych czasów pełne brudnych ludzkich historii.
Nie wiem czy oczyszczę sumienie dając datki
napotkanym żebrakom.
Jej portret ciągle mam przed oczyma.

[Fragment utworu poetyckiego pt. Wyznaję
s.18]
Ni mniejsze wyznanie może być częścią psychologicznej terapii.
   Strachy na wróble stały się częścią kultury wsi. Według rolników miały one za zadanie chronić zasiane plony, które zaczęły rosnąć aż do ich zbiorów. Głównie ptactwo atakowało dojrzewające zboża. W swojej wypowiedzi podmiot liryczny rozbudza wyobraźnie:
Odziane w potargane bluzki, sukienki, fartuszki.
Dodatkowo wstążki, spódnice - a wszystko fruwa
na wietrze, wprawia je w taniec i chybotanie.
Kolorowo, aż oczy rwie.

[Fragment utworu poetyckiego pt. Strachy
s.22]
Rolnicy używali do ich tworzenia zużyte ubrania, które nikomu nie były potrzebne i inne nieprzydatne nikomu elementy. Jego wykonanie jest bardzo proste.
   Nad tłumem jest bardzo trudno zapanować. Obszerną wiedzę z tego zakresu posiadają m. in. psycholodzy oraz socjolodzy. Podmiot liryczny jasno podkreśla:
Tłum rządzi się swoimi prawami:
mogą cię zdeptać, zmiażdżyć, wyrzucić jak śmieć…
Ciebie pracowitego właściciela tych ziem.

[Fragment utworu poetyckiego pt. Uważaj na niego
s.40]
Jedynym zaleceniem podmiotu lirycznego, jest zachowanie szczególnej ostrożności w postaci przewidywania skutków zdarzeniowych.
   Podmiot liryczny konsekwentnie wyznaje swoje przekonania religijne. Ma świadomość, że nie jest prosto bronić swoich idei, nawet wtedy, gdy przyjaciele patrzą „krzywym okiem”.
   Nie jest ważne bogactwo materialne, gdzie podążanie za m. in. finansowymi aspektami życia potrafi zniewolić duszę człowieka i dlatego pojawia się problem zwany pracoholizmem. Podmiot liryczny w tym utworze zastanawia się:
Karmię się zapachami kwiatów
czy moje modlitwy będą piękniejsze
?
[Fragment utworu poetyckiego pt.
Moja modlitwa
s.47]
Być może swoją odpowiedź na to pytanie odnajdzie we własnym sumieniu, które prowadzi do prawdziwego człowieczeństwa.
   Ważne jest spojrzenie z dystansu na otaczające człowieka zdarzenia. Ich analiza wyznacza drogę do przeżycia każdego następnego dnia i optymistycznego spoglądania na każdy dzień. Czy jest to możliwe? Zanim rozpocznie się poranek człowiek musi wdrożyć strategie zmian wynikającą z podjętej analizy, będącą częścią wewnętrznej dyscypliny, aby godnie przeżywać kolejne dni. Musi działać w tej materii odważnie, bez względu na powstającą opinię publiczną. W tomie poetyckim Haliny Kurek pt.
Przed zmierzchem zawarte jest rozważanie zagadnienia brzmiącego następująco: na jakich zasadach oparte jest współczesne człowieczeństwo.

Żart...