Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
Cmolas - Ulanów...
Opublikowano 25.11.2009

Cmolas
 Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego zbudowany został w 1674 roku (świątynia została odnowiona i przebudowana w 1735 roku, dzięki staraniom Pawła Sanguszki). Wnętrze, zarówno ściany jak i strop, dekorowane są polichromią pochodzącą z około 173 roku. Są to późnobarokowe malowidła figuralno-ornamentalne z iluzjonistycznymi podziałami architektonicznymi.

Poręby Dymarskie
 Kościół parafialny pw. śś. Stanisława i Wojciecha wybudowany w latach 1655-1660 w Cmolasie. Około 1735 r. bryła kościoła uległa przekształceniu (dobudowa wieży). Wielokrotnie remontowany. Opuszczony i nieużytkowany od lat 60 XX w. został w 1979 r. przeniesiony do Poręb Dymarskich i tu odbudowany. We wnętrzu zachowane późnorenesansowe polichromie z 1660 r. Kościół jest przykładem kontynuacji gotyckich tradycji budownictwa drewnianego.

Stalowa Wola
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Floriana zbudowany w 1802 roku w miejscowości Stany, jako kościół parafialny św. Jana Gwalberta. W 1943 dokonano jego przeniesienia do Stalowej Woli. Zespól kościelny składa się z kościoła, dzwonnicy i współczesnego ołtarza polowego.

Krzeszów

Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny wybudowany w latach 1727 – 1728 i konsekrowany w 1744 roku przez biskupa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego. Gruntowny remont świątyni przeprowadzono w 1898 roku dzięki wsparciu finansowemu ordynata Maurycego Zamoyskiego. Zespół kościelny składa się z kościoła, dzwonnicy oraz drewnianego budynku plebani i kaplicy. Stropy nawy i prezbiterium pokryte częściowo polichromią z końca XIX wieku.Ulanów
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Barbary wzniesiony w 1643 roku z fundacji Jana Hilarego Ulińskiego, chorążego halickiego. Kościół wielokrotnie remontowano w XVIII a w drugiej połowie XIX wieku świątynię gruntownie odremontowano. Wnętrze dekorowane jest figuralną polichromią, prawdopodobnie XVIII wiek, odnowioną i uzupełnioną w 1868 roku. Zespół kościelny otoczony jest murem, w którego obwodzie od południa wbudowano murowaną dzwonnicę oraz dwie bramki od północy i południa.Ulanów
Kościół filialny pod wezwaniem św. Trójcy (tak zwany flisacki) zbudowany prawdopodobnie w 1690 roku z fundacji Jędrzeja Zamoyskiego wojewody smoleńskiego. Konsekrowany w 1742 roku i w tym samym czasie gruntownie remontowany. Wnętrze kościoła ozdobione polichromią z elementami iluzjonistycznej architektury pochodzącej zapewne z XVIII wieku, przemalowanej w drugiej połowie XIX wieku.


Opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. (bo, zakapior)

... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej