Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
Stalowa Wola, Zaklików, Krzeszów, Ulanów...
Opublikowano 10.01.2010

Stalowa Wola
   Zespół kościelny usytuowany jest w centrum miasta przy ul. Floriańskiej. Składa się z kościoła, dzwonnicy stojącej w południowo - wschodniej, narożu, placu kościelnego i współczesnego ołtarza polowego.
    Kościół nie jest orientowany (prezbiterium zwrócone na północ). Wzniesiony w konstrukcji zrębowej, na betonowym fundamencie. Ściany wzmocnione lisicami poszyte są gontem. Składa się z prezbiterium na rzucie prostokąta zamkniętego trójbocznie od zewnątrz i półkoliście od wewnątrz, z dostawionymi po bokach dwiema prostokątnymi zakrystiami, oraz szerszej od prezbiterium nawy na rzucie prostokąta. Od południa do nawy dostawiony babiniec na planie kwadratu. Kościół otoczony sobotami łączącymi się z zakrystiami. Soboty te, pierwotnie otwarte, wsparte na słupach, obecnie są zamknięte. Prezbiterium i nawa o równej wysokości ścian, nakryte dachami dwuspadowymi (nad prezbiterium niższym, od północy opadającym trójpołaciowo). Na kalenicy dachu nawy sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona latarnią. Dach babińca dwuspadowy, półszczytowy. Soboty nakryte dachami pulpitowymi. Pokrycie dachów stanowi gont.
   Wnętrze prezbiterium i nawy nakryte płaskim stropem z kasetonowym sufitem. Nawa podzielona dwiema parami słupów. Ściany wyłożone współczesną boazerią. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach. Zasadnicze wyposażenie kościoła to trzy neobarokowe ołtarze z XIX  wieku.
   Dzwonnica, współczesna kościołowi, konstrukcji słupowej, na rzucie zbliżonym do kwadratu. Lekko pochyłe ściany poszyte są gontem. W ścianie zachodniej drewniana ambona, osłonięta daszkiem. Dach dzwonnicy namiotowy, przechodzący w spłaszczoną kopułkę, poszyty gontem.Zaklików

- leży 23 km na północ od Stalowej Woli. Kościół, obecnie pełniący funkcję kaplicy cmentarnej.
   Kościół wzniesiony został zapewne około 1580  roku. W źródłach wzmiankowany w 1592 . Był wielokrotnie remontowany w XVIII-XX  wieku. Prawdopodobnie w XIX dobudowano zakrystię i kruchtę. Wyjątkowym elementem wyglądu zewnętrznego świątyni jest kultywowany od czasów powstania styczniowego zwyczaj przytwierdzania do jej ścian tabliczek trumiennych.
   Usytuowany jest na cmentarzu u zbiegu ulic Cmentarnej i św. Anny. Cmentarz ogrodzony jest murem, z wejściem od zachodu przez bramę-dzwonnicę. Świątynię otacza starodrzew, a wokół znajdują się liczne nagrobki z XIX.
   Świątynia jest orientowana, konstrukcji zrębowej, posadowiona na dębowej podwalinie i kamienno-ceglanym podmurowaniu. Ściany wzmocnione lisicami oszalowane są deskami w układzie pionowym, ściany zakrystii nieoszalowane.
   Kościół złożony jest z prezbiterium na rzucie prostokąta zamkniętego od wschodu trójbocznie, z przylegającą od północy zakrystią poprzedzoną przedsionkiem. Nawa szersza od prezbiterium, na rzucie zbliżonym do kwadratu, poprzedzona od zachodu niewielką kruchtą na rzucie kwadratu.
   Dachy dwuspadowe, dwu kalenicowe (nad prezbiterium niższy). Szczyt zachodni dachu nawy z okapem. W kalenicy dachu nawy ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę. Pokrycie dachów stanowi blacha.Krzeszów 
   Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny wybudowany w latach 1727 - 1728 i konsekrowany w 1744 roku przez biskupa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego. Gruntowny remont świątyni przeprowadzono w 1898 dzięki wsparciu finansowemu ordynata Maurycego Zamoyskiego. Zespół kościelny składa się z kościoła, dzwonnicy oraz drewnianego budynku plebani i kaplicy. Stropy nawy i prezbiterium pokryte częściowo polichromią z końca XIX wieku.Ulanów
   Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Barbary wzniesiony w 1643 roku z fundacji Jana Hilarego Ulińskiego, chorążego halickiego. Kościół wielokrotnie remontowano w XVIII a w drugiej połowie XIX wieku świątynię gruntownie odremontowano. Wnętrze dekorowane jest figuralną polichromią, prawdopodobnie XVIII, odnowioną i uzupełnioną w 1868. Zespół kościelny otoczony jest murem, w którego obwodzie od południa wbudowano murowaną dzwonnicę oraz dwie bramki od północy i południa.Ulanów
   Kościół filialny pod wezwaniem św. Trójcy (tak zwany flisacki) zbudowany prawdopodobnie w 1690 roku z fundacji Jędrzeja Zamoyskiego wojewody smoleńskiego. Konsekrowany w 1742 i w tym samym czasie gruntownie remontowany. Wnętrze kościoła ozdobione polichromią z elementami iluzjonistycznej architektury pochodzącej zapewne z XVIII, przemalowanej w drugiej połowie XIX wieku.


Opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. (bo, zakapior)

... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej