Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
... na kulturowym pograniczu...
Opublikowano 25.06.2009

Blizne

   Obok kościoła w Bliznem który istniał już w 1470 roku znajdują się nezwykle cenne zachowane w otoczeniu kościoła drewniane obiekty dawnego zespołu plebańskiego: stara plebania, lamus, dawna szkoła parafialna i stodoła.
   Zbudowany on jest na zrąb ze ścianami podbitymi gontem, wieża z nadwieszoną izbicą oraz kruchta południowa posiadają konstrukcję słupową. Prezbiterium z nawą pokryte zostały wspólnym dwuspadowym dachem z przypustnią co nadaje bryle wrażenie pewnej jednolitości, którą w widoku bocznym rozbija wieża. Z ciekawych elementów architektury budowli należy wymienić drewniany portal z prezbiterium do zakrystii. Dawniej kościół miał kamienną posadzkę, obecnie posiada drewnianą. Ponadto pod prezbiterium znajdują się 2 groby.
   Świątynia wraz z otaczającymi ją zabudowaniami stanowią jeden z najcenniejszych obiektów średniowiecznej drewnianej architektury sakralnej w Polsce.
   W roku 1966 obchodziliśmy 600-lecie.

Haczów


Opracował Zakapior
foto (ordynat, bo, zakapior)

Szlak architektury drewnianej...
... to jedno z największych przedsięwzięć znakowania szlaków w Polsce, w które włączyły się trzy województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie. Szlak liczy w całości 3037 km, obejmując 448 obiektów...
Jeżeli nie byłeś przyjedź warto zwiedzić!!!
http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=41&p2_articleid=336
... najstarsze, najmniej przebudowane, najcenniejsze...

Położony na kulturowym pograniczu między wschodem i zachodem...
   Poznając zabytkowe kościoły i cerkwie południowo-wschodniego zakątka Polski dobrze jest pamiętać jak burzliwa była historia tych ziem. Położone na kulturowym pograniczu między Wschodem i Zachodem były terenem ścierania się różnych wpływów i interesów. Przez długi czas stanowiły przedmiot sporów między Rzeczpospolitą, Węgrami i Rusią. Ziemie te były w posiadaniu rodów rycerskich, magnackich, biskupów krakowskich i przemyskich, oraz króla.
   Wielka fala osadnicza przyszła w Bieszczady, Beskidy Wschodnie, na Pogórze i w Beskid Niski pod koniec średniowiecza. W górach wykształciły się grupy etniczne Bojków i Łemków. Doły Jasielsko-Sanockie zamieszkiwali Dolinianie, a Pogórze, Podgórzanie. Każda z tych grup wykształciła własne formy kulturowe.
   Przyglądając się tutejszemu budownictwu sakralnemu spostrzegamy wielkie podobieństwa i różnice. Podobieństwa wynikały ze wspólnoty szkoły rzemieślniczej, z używania tej samej techniki. Stosowano te same konstrukcje, kształtowano ściany budynku w ten sposób, by zbiegały się ku górze, tworzono system zaczepów i belek ściągających przeciwległe ściany. Kształty budowli cerkiewnych najczęściej zależą od tego, w jakiej grupie etnicznej powstały. Natomiast formą kościołów rządziły jakby bardziej uniwersalne, wolniej podlegające przemianom prawa.
   Ustalenie daty powstania drewnianych świątyń sprawia badaczom często niemałe trudności. W burzliwym przebiegu dziejów poginęły dokumenty, a z natury swojej tradycjonalistyczna forma drewnianej świątyni nie była tak mocno podporządkowana wymogom architektonicznej mody, czyli stylu, jak to się działo w architekturze murowanej, stąd trudności w przypisywaniu jej przynależności czasowej.
   Drewniane kościółki i cerkiewki, dość licznie w południowo-wschodnim zakątku Polski, są zaledwie ułamkiem tego co było. Przyjmuje się bowiem że w co drugiej wsi stała cerkiew. Witold Krassowski obliczył, że w końcu XV wieku na ziemiach całej Polski było około 10 000 kościołów. Najstarsze obecnie drewniane kościoły to w Haczowie oraz w Humniskach z 1409 roku, posiadający nawę poprzeczną. Najmniej przebudowane kościoły w Golcowej i Domaradzu zachowały pierwotną, średniowieczną, bezwieżową bryłę. Do najcenniejszych zalicza się kościoły w
Bliznem, Ocieku, Trzcinicy.

zwiedzaj szlak architektury drewnianej, cerkwie, kościoły, zabytki
http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=22
napisz
redakcja@pogranicze.eu

... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej