Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
... w Beskidzie Niskim...
Opublikowano 15.11.2007

   Wieś Jaśliska położona jest w Beskidzie Niskim, na południe od Dołów Jasielsko-Sanockich, w paśmie Gór Dukielskich w dolinie rzeczki Jasiołki oraz jej dopływu, potoku o nazwie Bielcza.
    Pierwszym znanym dokumentem dotyczącym Jaślisk jest przywilej lokacyjny miasta na prawie magdeburskim, wydany w 1366 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Miasto otrzymało nazwę Hohenstath (w polskim brzemieniu „Wysokie mesto”). Ta wieś to zapewne obecna Posada Jaśliska. W nieznanym czasie miasto musiało zostać włączone do królewszczyzny, bowiem około 1386 król Jagiełło nadał Jaśliska Zyndramowi z Maszkowic. W 1434, już pod nazwą Jaśliska (Iassliska), przeszło na własność biskupstwa przemyskiego (do 1848).
   W Jaśliskach trakt rozbiegał się w kierunku Dukli, Rymanowa i Sanoka. Od XVI wieku w Jaśliskach istniał skład wina, w którym kupcy musieli zostawiać towar na pewien czas i płacić składowe od każdej przewożonej beczki. Pozostałością po handlu winem są liczne piwnice pod obecnymi domami, a także pod ratuszem. Od XVIII Jaśliska stopniowo chyliły się ku upadkowi. Do zaniku handlu w mieście w znacznym stopniu przyczyniła się przebudowa w początku XIX traktu przez Przełęcz Dukielską.
   W czasie I wojny światowej w wyniku walk rosyjsko-austriackich część zabudowy została zrujnowana w trakcie ostrzału, a miasteczko zdewastowane przez żołnierzy. W 1934 Jaśliska utraciły prawa miejskie. W 1944 część Jaślisk spłonęła w czasie bombardowań podczas bitwy o Przełęcz Dukielską.
    Centrum zabudowy miejscowości stanowi dobrze wykształcony rynek założony na rzucie zbliżonym do prostokąta, z ulicami wychodzącymi z narożników. Na południe od rynku znajduje się murowany kościół parafialny wzniesiony w latach 1724–32. Do 2001 w środkowej części rynku stał kamienny ratusz z XVIII. Pozostała zabudowa rynku w większości drewniana. Najstarsze i najciekawsze budynki zachowały się w ciągu zabudowy, w miejscu gdzie zachodnia pierzeja rynkowa przechodzi w uliczkę prowadzącą w kierunku południowym do kościoła parafialnego. Usytuowane tu budynki pochodzą zapewne z XIX i XX.
   Zachowane do dziś obiekty to domy parterowe, ustawione szczytowo, konstrukcji zrębowej lub zrębowo-przysłupowej, węgłowane na jaskółczy ogon, niektóre szalowane w późniejszym czasie. Pod częścią budynków piwnice sklepione kolebkowo zapewne z XVII. Budowle wzniesione na rzucie prostokąta, dwutraktowe (lub wielotraktowe - przez późniejsze przybudówki w elewacji tylnej), z sienią z boku na przestrzał. Wejścia do budynków w elewacji frontowej - szczytowej, rzadziej w elewacji bocznej. We wnętrzach stropy belkowe. Dachy dwuspadowe, od frontu w większości wysunięte znacznie przed zrąb ściany, tworzące podcienia, niekiedy (w zależności od głębokości podcienia) wsparte na drewnianych słupach. Szczyty szalowane deskami w pionie z wycinanką u dołu.

... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej