Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
Ceramika...
Opublikowano 20.10.2012

   W roku 1620 wieś została zniszczona w trakcie wojny prowadzonej przez Stadnickiego z Opalińskim. W 1650 roku osadzono tu nowych osadników pochodzących z Bratkowic. Sąsiednie Zalesie założone zostało w II połowie XVII pod nazwą Nowa Wieś przez Stanisława Lubomirskiego i jego żonę Izabelę z Czartoryskich. Według miejscowej tradycji pierwszymi mieszkańcami Zalesia miało być kilkanaście rodzin sprowadzony z Kołomyji - ruskich dóbr Lubomirskich, w tym trzy rodziny Jurków, które zapoczątkowały tu garncarstwo.
    Powstanie ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej wiązało się przede wszystkim z warunkami środowiska naturalnego, w jakim żyli mieszkańcy tych ziem. Niesprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa zmuszały mieszkańców do poszukiwania dodatkowych źródeł zarobkowania, wśród których już od XVIII wieku był wyrób cegieł i dachówek ceramicznych, związany z wykorzystaniem miejscowej gliny.
   W II połowie XIX wieku w Medyni i sąsiadującymi z nią wioskami, czynnych było blisko 120 warsztatów. Ośrodek taki, skupujący dużą liczbę garncarzy posiadających różnorodne umiejętności był w stanie zaspokajać zapotrzebowanie dużego rynku, oferując szeroki asortyment wyrobów ceramicznych. Istotnym wskaźnikiem dynamicznego rozwoju ośrodka było jego oddziaływanie na tworzenie się mniejszych skupisk garncarzy w innych regionach Polski: na Lubelszczyźnie, w Łążku, Jarosławiu, Dzikowcu. Od początku XX wieku dostępność bardziej trwałych i tańszych naczyń blaszanych i porcelanowych oraz zmiany standardu życia ludności wiejskiej wpłynęły na stopniowe zmniejszenie się zapotrzebowania na naczynia gliniane.
    Dzieje ośrodka po II wojnie światowej związane były z przeobrażeniem społeczno-politycznym kraju. Podstawową funkcję wyrobów garncarskich wyznaczył wtedy zorganizowany mecenat instytucji państwowych. Poszukując nowego miejskiego odbiorcy dla ginących gałęzi ludowej twórczości rozpoczęto szeroką akcję promocyjną organizując konkursy i wystawy. Garncarze z Medyni brali liczny udział w wystawach organizowanych w całej Polsce. Przy końcu lat 60-tych za sprawą leżajskiej Cepelii w Medyni uformował się prężny ośrodek rzemiosła artystycznego. Wyroby garncarzy, trafiając do nowego miejskiego odbiorcy pełniły przede wszystkim funkcję dekoracyjną. W latach 60-tych i 70-tych liczba pieców garncarskich w Medyni dochodziła do sześćdziesięciu. Podniósł się standard życia rodzin. W 1971 roku przy szkole podstawowej w Medyni Głogowskiej powstało Koło Ceramiczne, prowadzone przez Andrzeja Rutę i Władysławę Prucnal a później Jana Kota, na którym dzieci uczyły się podstaw lepienia i toczenia naczyń.
   Rozwiązanie Cepelii w końcu lat osiemdziesiątych spowodowało niemalże całkowity upadek rzemiosła, a co za tym idzie pozbawiło dziesięciu mieszkańców źródła utrzymania. Przez kilkanaście lat trwał zastój w produkcji ceramiki wypartej przez nowocześniejsze materiały.
   Zagroda Garncarska powstała w 2001 roku w ramach projektu „Medynia-gliniane złoże” realizowanego przez gminę Czarna. Działka na której znajduje się zagroda należała niegdyś do Jana Ruty syna Jana i Apolonii. Dwa XIX-wieczne drewniane budynki przeniesione zostały z działki nr 344/1 leżącej w Pogwizdowie. Sercem zagrody jest zrekonstruowany tradycyjny piec garncarski, którego pierwowzorem był piec Stefana Głowiaka z Pogwizdowa.
   Głównym celem projektu bya ochrona przed zapomnieniem i reaktywacją rzemiosła w Medyni a także jego promocja i rozwój.

... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej