Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
... drewniane kościoły Roztocza...
Opublikowano 15.04.2010

Łukawiec
   Dawny kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli) zbudowany w 1754 roku. Świątynię wielokrotnie odnawiano.  W trakcie remontu w latach 1948 – 1950 zmieniono formę wieżyczki na sygnaturkę. Ostatni remont (między innymi rozbudowa przedsionka) miał miejsce w latach 1974 – 1975. Świątynia jest przykładem skromnej budowli drewnianej, której forma kontynuuje wyraz XVIII wiecznej techniki wykształcone jeszcze w średniowieczu rozwiązania.
Bohdan Zhukiewicz


Tarnogród
   Kościółek drewniany z drzewa modrzewiowego wybudowany za miastem przez mieszczan tarnogrodzkich około 1600 roku. Poświęcony jest św.  Rochowi, patronowi chroniącemu od zaraz. Pierwszy remont datowany jest na rok 1624.
  
W kościele uwagę przyciąga wczesnobarokowy ołtarz, osiemnastowieczne organy, krucyfiks w stylu rokokowym oraz kropielnica z granitu.
   Świątynia jest najstarszym drewnianym kościołem na Zamojszczyźnie.
Bohdan ZhukiewiczTomaszów Lubelski
   Kościół parafialny ufundowany przez ordynata Tomasza Zamojskiego w 1627 roku wzniesiony był przy wałach miejskich, których ślady zachowały się na wschód od budowli. Po zniszczeniu na początku XVIII wieku kościół odbudowany został w 1727 roku i do dziś przetrwał bez większych przeobrażeń.  Budowla jest przykładem zrealizowania w materiale drewnianym form architektury barokowej. Trzynawowe wnętrze nakryte jest pozornymi sklepieniami, dwa szeregi kaplic otwarte są ku nawom. Manierystyczny ołtarz główny z pierwszej połowy XVII wieku pochodzi prawdopodobnie z pierwszego kościoła. W nim znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Dzieciątkie przeniesiony z kościoła Ojców Trynitarzy po ich kasacie w 1783 roku. Początkowo obraz ten od 1652 roku znajdował się w drewnianej kaplicy pod wezwaniem św. Wojciecha, położonej na przedmieściu lwowskim, na Piaskach Tomasowskich poza wałami miasta, później w kościele Ojców Trynitarzy. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się nowowybudowana w 1994 roku kaplica św. Wojciecha upamiętniająca wielowiekowy kult Matki Bożej Szkaplerznej zwanej Tomaszowską. Uwagę zwraca również sprzęt z kościoła Trynitarzy „na Piasku” wzniesionego przy trakcie lwowskim w 1727 roku a rozebranego po 1817. Są to między innymi stalle w prezbiterium i konfesjonał z malowanym portretem w zapleckach. Obok znajduje się drewniana dzwonnica z nadwieszoną izbicą charakterystyczna jest dla polskiego budownictwa datowanego na XVII i XVIII wiek. W pobliżu kościoła znajduje się zgrupowanie kilkudziesięciu starych lip oraz plebania z 1803 i organistówka z 1906.

   Kościół zwany także Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, to jeden z najcenniejszych zabytków sakralnego budownictwa drewnianego okresu baroku w Polsce.
   Modrzewiowa świątynia ma dwie wieże w fasadzie zwieńczone wielobocznymi, baniastymi hełmami z iglicami.
Bohdan Zhukiewicz

fot. Bohdan Zhukiewicz (zakapior)

... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej