Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
Kolbuszowa...
Opublikowano 20.12.2009   Obiektem otwartym w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa będzie kościół pw św. Marka z Mielca-Rzochowa. Jest to jednonawowa drewniana świątynia  z niewielkim prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Ma ona konstrukcję zrębową. Jej ściany zewnętrzne są oszalowane, a dach pokryty gontem. W ołtarzu głównym z 2 poł. XVIII w. umieszczone są rzeźby barokowe śś. Stanisława i Wojciecha z 1 poł. XVIII w., a także obraz przedstawiający św. Marka, pochodzący prawdopodobnie z 2 poł. XIX w. Na wyposażenie świątyni składają się także cztery ołtarze boczne: jeden rokokowy z przełomu XVIII i XIX w., dwa klasycystyczne z 1878 r. i jeden z XX w. ufundowany przez rzochowskich emigrantów ze Stanów Zjednoczonych, ponadto chrzcielnica z 2 poł. XIX w.
   Podczas demontażu budynku odkryto XIX-wieczne malowidła na płótnach, którymi wyłożone było wnętrze kościoła, natomiast w prezbiterium na deskach stropu dostrzeżono malowidło przedstawiające Świętą Trójcę. Odnowione płótna pokrywają już ściany prezbiterium. Tego typu dekoracja wnętrza zachowała się w niewielu kościołach w Polsce.
   Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej, która została zbudowana w 1930 r. W Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Kościół pełni swoją pierwotną funkcję - są w nim odprawiane msze św. w rycie trydenckim. Park Etnograficzny jest miejscem, które ze swej natury prowokuje do myślenia o krajobrazie i jego przemianach. Chcielibyśmy zachęcić naszych zwiedzających do refleksji nad związkami między pejzażem a kulturą
i nad tym, jaki krajobraz odziedziczyliśmy po przodkach i jaki zostawiamy następnym pokoleniom.
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Wolska 36
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96, 17 744 54 92
e-mail: 
sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl

... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej