Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
Powraca duch i rzeczywistość na uświęcone tradycją miejsce...
Opublikowano 25.02.2010   Początkowo była cerkwią filialną parafii Krówniki w dekanacie przemyskim. W 1938 w Łuczycach mieszkało 390 grekokatolików. Ostatni proboszcz parafii Wołodymyr Prokopiw w ramach akcji „Wisła" został aresztowany 14 kwietnia 1947 i przekazany sowieckim specsłużbom. Wierni zostali wysiedleni w ramach akcji „Wisła" na Ziemie Odzyskane i rozproszeni. W latach 1947-1991 parafia nie istniała. Nieliczni grekokatolicy którzy zaczęli powracać z wygnania do Łuczyc jeździli na nabożeństwa greckokatolickie do pobliskiego Przemyśla.
   Parafię reaktywowano 14 września 1991 dekretem biskupa Jana Martyniaka.
   Cerkiew w Łuczycach z dniem 3 listopada 1992 została wpisana do rejestru zabytków nr A-545, i jest elementem zespołu, w skład którego wchodzi drewniana dzwonnica, cmentarz i starodrzew.... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej