Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
Pogórze Przemyskie - drewniane świątynie...
Opublikowano 25.01.2010

Pogórze Przemyskie
Kościoły
Jureczkowa


Kniażyce


Kormanice - Fredropol


Kuźmina


Michałówka


Rozpucie


Wojtkowa
   Kościół Rzymsko-Katolicki w Wojskowej,do dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia  Najświętszej dyskusja Panny (Bogarodzicy) wybudowana w 1910 roku na miejscu pierwotnej z roku 1752. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej cerkiew pozostawała Opuszczona. Obecna świątynia po II wojnie światowej służyła jako magazyn nawozów sztucznych Gminnej Spółdzielni, Straży Pożarnej. W 1973 przekształcona po remoncie, na Kościół pod wezwaniem św. Maksymiliana. Jest do budowla drewniana, orientowana, konstrukcji zrębowej, oszalowana, na rzucie krzyża greckiego, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium na ośmiobocznym bębnie kopuła. Cerkiew w Wojtkowej należy do grupy zabytków, których forma ukształtowała się w wyniku świadomych poszukiwań tak zwanego "Narodowego stylu".

============================================
Cerkwie
Kotów


Kruhel Wielki

   Zespół cerkiewny greckokatolicki pod wezwaniem Wniebowzięcia Pańskiego wybudowana przed 1630  rokiem. Przy cerkwi w XVIII wieku wzniesiono drewnianą dzwonnicę. Cerkiew kruhelską przebudowano w 1884 roku. Po roku 1947 Opuszczona. Odremontowana Gruntownie w latach 1997 do 2000. Przebudowa z XIX wieku nie zniekształciła archaicznej zasadniczy w Sposób formy świątyni, do dzisiaj pozostaje Która Jednym z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury cerkiewnej, które terenie Kraju, kształtującym nasze wyobrażenie lub wyglądzie cerkwi drewnianych budowanych przed wiekiem XVII.


Leszczowate

   Drewniana greckokatolicka cerkiew Parafialna pod wezwaniem św. Paraskewi z zbudowana 1922 roku  Została że Planie krzyża łacińskiego lub konstrukcji zrębowej nakryta ośmiokątną centralna cebulastą kopuła. We wnętrzu zachowały się fragmenty ikonostasu z końca XVIII wieku, ikony z XIX wieku oraz art diakońskie i carskie wrota z I polowy XIX wieku oraz art Kilka XIX wiecznych zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza. Wewnątrz podziwiać MOŻNA Oryginalna zachowaną doskonałym w stanie polichromię z roku 1937. Obok budowli stoi drewniana szkieletowa dzwonnica z 1717 roku, z ktorej pobrzmiewa dzwon z XVI wieku. W poblizu zabytku zachował się grób Właścicieli wsi z II polowy XIX wieku Edmunda z Krainki Krasickiego literata i weterana powstania listopadowego.

   Od 1948 roku jako cerkiew użytkowana jest Kościół rzymskokatolicki.

- Ten jest metalowy i stoi w miejscu starego drewnianego krzyża.


Liskowate

   Dawna cerkiew greckokatolicka Parafialna Narodzenia Najświętszej Marii Panny wzniesiona pod wezwaniem  Prawdopodobnie w 1832 roku, Obecnie Kościół Rzymsko-Katolicki. Pierwotnie cerkiew posiadała Gorna Kaplice, Lub z dzwonnicę oraz art galeria podcień nad babińcem od frontu, że Słupach. Obiekt znacznie w trakcie remontu przekształcono w 1929 roku. Po II wojnie cerkiew początkowo służyła emigrantom greckim do lat 70 - Tych XX wieku użytkowana jako magazyn PGR-u z w Związku Czym następnie uległa dewastacji.


Młodowice
   Zespół cerkiewny. Dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem  Zmartwychwstania Pańskiego i Niepokalanego Poczęcia Bogurodzicy (Obecnie Cerkiew prawosławna Filialna) Wzniesiona w 1923 roku na miejscu starszej drewnianej. Obok cerkwi w Tym samym Czasie wzniesiono drewnianą dzwonnicę, że Planie ośmioboku. Cerkiewna Dzwonnica w Młodowicach Jest jednym z nielicznych przykładem oryginalnym i recepcji modernistycznych Architektonicznych postaci w drewnianym budownictwie sakralnym.Roztoka

Wańkowa

   Drewniana cerkiew greckokatolicka (przeniesiona z Ropienki w 1985 roku) zbudowana Byla  Prawdopodobnie juz w 1726 roku i przebidowana że przełomie XIX / XX wieku. Po przeniesieniu jej do Wakowej obiekt zrekonstruowano z przeznaczeniem, że Kościół rzymskokatolicki. Przed przeniesieniem stała w Ropienie Opuszczona. Świątynia wzniesiona w konstrukcji zrębowej w trójdzielnej formie lub zbliżonych członach do kwadratu. Prezbiterium zamknięte trójbocznie przylegało do szerszej nawy i babińca z wczesnego wieża. Zwieńczyła je baniasta ośmioboczna wieżyczka, że sygnaturkę, wieża Cerkiewna daszkiem przedzielona okapowym przykryta Byla namiotowym dachem z baniastą latarnia.

   Nie istnieje w sobote Wałkowej cenna drewniana cerkiew z 1792 roku pod wezwaniem św. Męczennicy Paraskewi. Byla zbudowana z drewna modrzewiowego w konstrukcji zrębowej jako świątynia trójdzielna (bez wieży) przykryta trój dachem kalenicowym z Sygnaturka może iz krzyżem nad. Opuszczona po wysiedleniu w 1947 roku ludnoĹ> ci Została zamieniona na magazyn. Po latach KILKU w 1961 roku rozebrano stojąca przed wejściem do cerkwi dzwonnicę szkieletowa z przełomu XVIII / XIX wieku.

   Sama cerkiew rozebrano w 1963 roku. Via Kilka lat otoczonym cerkiewnym placu starymi drzewami, przy skrzyżowaniu do Paszowej leżał krzyż ze szczytu wraz z cerkwi resztką Cebulki. Dziś jej pozostałością jest stary cmentarz z resztkami nagrobków kamiennych z przełomu XIX / XX wieku.

... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej