Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
Lipiny, Pilzno... w świecie marzeń...
Opublikowano 15.01.2010

Wieś jest wyjątkowa jest wsią w której tętni życie codzienne takie jak przed stu laty.Bajkowy ogród czyli... filia Muzeum Lalek w Lipinach.

   „Czy wiecie dzieci, że tutaj gdzieś jest krasnoludkowa cudowna wieś. Proszę nie róbcie zdziwionej miny - wieś ta nazywa się Lipiny (…). A w tej wsi spotkacie Mądralę, Pracusia, Śpiocha, Smutasa i Gapcia, czyli dobrze Wam znane Krasnoludki. Oprowadzą Was one po swojej magicznej miniaturowej krainie, "Bajkowym Ogrodzie" - rodzice też mogą wejść! Wraz z krasnalami mieszkają tu Czerwony Kapturek z babcią i wilkiem, jest Śpiąca Królewna, Smok i Szewczyk Dratewka.   Po polach i w zagrodach krzątają się gospodarze na łąkach pasą się krowy, kowal podkuwa konie, młyn miele zboże pełną parą. Wieś jest pełna bosonogich dzieci a w przydomowych ogródkach kręcą się gospodynie.
Bohdan Zhukiewicz, fot. Pan przewodnik, Zakapior


Więcej...Stalowa Wola, Zaklików, Krzeszów, Ulanów...
Opublikowano 10.01.2010* Stalowa Wola
   Kościół parafialny pod wezwaniem św. Floriana zbudowany w 1802 roku w miejscowości Stany, jako kościół parafialny św. Jana Gwalberta. W 1943 dokonano jego przeniesienia do Stalowej Woli. Zespól kościelny składa się z kościoła, dzwonnicy i współczesnego ołtarza polowego.

 * Zaklików - 1580
* Krzeszów - 1727 - 1728
* Ulanów - 1643
* Ulanów (flisacki) - 1690

Opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. (bo, zakapior)

Więcej...... skansen w Kolbuszowej...
Opublikowano 25.12.2009Muzeum Kultury Ludowej

- zlokalizowany na granicy trzech sąsiadujących ze sobą miejscowości: Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej i Domatkowa.
    W chwili obecnej na całość Muzeum składają się: skansen, oddalony około 3 km od centrum miasta, budynek synagogi (1 połowa XIX wieku), w którym zlokalizowano stałą wystawę obrazującą historię Kolbuszowej, oficyna podworska (2 połowa XVII wieku), która po gruntownym remoncie mieści biura Muzeum oraz spichlerz w Dzikowcu (z 1787 roku).
http://www.muzeumkolbuszowa.pl/dla-zwiedzajacych/2012-11-11-22-28-37
Opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. (bo, zakapior)

Więcej...Kolbuszowa...
Opublikowano 20.12.2009

   M K L to urokliwe wsie z przełomu XIX i XX wieku.

   Prezentujące kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków, zamieszkujących niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Na niemal 30 hektarach eksponowanych jest ponad 80 obiektów architektury drewnianej. Są wśród nich chałupy, budynki inwentarskie (stajnie, obory, chlewy, kurniki), stodoły, spichlerze, maneż, bróg, budynki przemysłów wiejskich, jak młyn wodny, wiatraki, kuźnie, olejarnia i garncarnia, wreszcie budynki użyteczności publicznej - szkoła, karczma i remiza strażacka, a także okazały kościół p.w. św. Marka Ewangelisty. Do najstarszych obiektów należy m.in.: spichlerz dworski z Bidzin z 1784, chałupa z Markowej z 1804 r. oraz kościół z Mielca-Rzochowa postawiony w 1842 r. Budynki przedstawione zostały w ich naturalnych relacjach i środowisku podobnym do tego, które im kiedyś towarzyszyło. Znajdują się w naturalnym pejzażu przydomowych ogródków, sadów i pasiek, pól uprawnych, łąk i pastwisk, stawów, otoczone nadrzeczną zielenią i lasem. Większość wnętrz mieszkalnych i gospodarczych urządzonych jest sprzętami właściwymi dla danego miejsca i czasu, które jednocześnie opowiadają o codziennych zajęciach domowych - pieczeniu chleba, tkaniu płótna czy wyrobie butów.


Więcej...Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej...
Opublikowano 15.12.2009

Mirosław Górski

Skansen kolbuszowski
   W Parku Etnograficznym MKL zgromadzono najbardziej reprezentatywne przykłady architektury Lasowiaków i Rzeszowiaków, a więc grup etnograficznych, którymi Muzeum się zajmuje i których różne aspekty kultury bada już od ponad 50 lat.

architektura Lasowiaków

    Nazwa pierwszej z tych grup pochodzi od gęstych lasów (Puszcza Sandomierska), porastających teren w widłach Wisły i Sanu, stanowiących miejsce ich życia. Lasowiacy, czyli inaczej Lesiacy, to po prostu mieszkańcy lasu, odróżniający się od sąsiadów i jednocześnie pielęgnujący swą odrębność. Lasowiacy od zawsze korzystali z bogactwa otaczającej ich przyrody, co znalazło również wyraz w architekturze, a dokładniej w materiale w niej wykorzystywanym.

architektura Rzeszowiaków
    Rzeszowiacy to druga z grup etnograficznych reprezentowana w kolbuszowskim skansenie, reprezentowana w sektorze o takiej samej nazwie. Architektura budynków nie różni się specjalnie od części lasowiackiej. Jako materiał wykorzystywano drewno, z którego wznoszono ściany o konstrukcji zrębowej, w narożnikach zwęgłowanej. Do pokryć dachowych Rzeszowiacy używali słomy, ale zdarzało się, że sam szczyt dachu obkładano dachówkami i tzw. gąsiorami, co znacznie zwiększało jego trwałość. Właśnie taką konstrukcję zastosowano na chałupie z m. Budziwój k/Rzeszowa. Trzeba dodać, że było to rozwiązanie dosyć drogie i mogli sobie na nie pozwolić raczej zamożni rolnicy.


Więcej...Okolice Kolbuszowej...
Opublikowano 10.12.2009

* Cmolas

    Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego zbudowany został w latach 1656-60 (świątynia została odnowiona i przebudowana w 1735, dzięki staraniom Pawła Sanguszki). Wnętrze, zarówno ściany jak i strop, dekorowane są polichromią pochodzącą z około 1735 roku. Są to późnobarokowe malowidła figuralno-ornamentalne z iluzjonistycznymi podziałami architektonicznymi.

* Poręby Dymarskie

    Kościół parafialny śś. Stanisława i Wojciecha wybudowany w latach 1655 - 1660 w Cmolasie. Około 1735 roku bryła kościoła uległa przekształceniu (dobudowa wieży). Wielokrotnie remontowany. Opuszczony i nieużytkowany od lat 60 XX wieku został w 1979 przeniesiony do Poręb Dymarskich i tu odbudowany. We wnętrzu zachowane późnorenesansowe polichromie z 1660. Kościół jest przykładem kontynuacji gotyckich tradycji budownictwa drewnianego.
Zakapior, fot. Bohdan Zhukiewicz

Więcej...... skansen w Markowej...
Opublikowano 25.09.2009

Muzeum Wsi Markowa
Chałupa przysłupowa Rafała Dżwierzyńskiego 1874 roku 
 ... chałupa kmieca jest to budynek wzniesiony w konstrukcji przysłupowej, posadowiony na niskiej ławie fundamentowej. Chałupa wybudowana na rzucie prostokąta, jest szerokofrontowa. Ściany wzniesione są z obrabianych ręcznie bali, pobielone wapnem. W zwęgłowaniach bale związane są na „rybi ogon” i na „obłap”, o nierówno ściętych i znacznie wystających poza lico ścian ostatkach... 
... w północno-wschodniej części Zagrody-Muzeum znajdują się: chałupa biedniacka i stajenka, pochodzące z 1905 roku...

zwiedzaj razem z nami
http://pogranicze.eu/pl/gallery/

Więcej...Krzemienica - Chłopice...
Opublikowano 25.08.2009

 Krzemienica
Sonina
Kosina
Nowosielce Przeworskie
Krzeczowice
Siennów
Chłopice

Opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. (bo, zakapior)

Więcej...Zabudowa drewniana i nie tylko w Pruchniku i Przeworsku...
Opublikowano 25.07.2009

Pruchnik
onegdaj miasteczko Pruchnickich i Pieniążków

fot. Zakapior
Obecne centrum utrzymane w formie skansenu.
Chlubą Pruchnika Rynek i jego zabudowa.
   Układ urbanistyczny oparty na średniowiecznym planie szachownicy pochodzi z czasów lokacji miasta. Pod koniec XV wieku układ przestrzenny  był w pełni ukształtowany, miasteczko posiadało Rynek z ulicami wychodzącymi z naroży, kościół, zamek i wały miejskie. Na przełomie XVIII/XIX miasteczko złożone było w całości z domów drewnianych, tylko jeden był częściowo murowany. Właściwie skręcając w każdą boczną uliczkę można zobaczyć przykłady zabudowy małomiasteczkowej: drewniane domy z podcieniami o wysokich, stromych dachach krytych gontem. Pierwotnie podcienia miały charakter użytkowy, ponieważ rozkładano na nich towary w dni targowe. Podcienia z biegiem czasu przestały spełniać swą rolę handlową stając się głównie elementami zdobiącymi domy.


Skansen zajazd "PASTEWNIK" w Przeworsku
Na terenie dawnego majątku dworskiego;
- usytuowany jest jedyny w Polsce skansen, pełniący rolę zajazdu, hotelu i campingu. 
    ... żywy skansen, do którego przeniesiono z terenu miasta i okolic, a następnie zrekonstruowano 8 obiektów: dworek modrzewiowy z Krzeczowic, dom tkacza z szeroką sienią, dom wyrobnika, dom kupca masła z wysoką piwnicą, dom z Gaci z werandami, bróg z dachem gontowym, piwnicę wolnostojącą – grubę, drewniano-murowaną kuźnię z elementami warsztatu kowalskiego...
   „Pastewnik” - tutaj latem organizowanych jest wiele imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym (co roku w czerwcu festiwal BLUES).

http://www.pastewnik.pl/
http://outsiderblues.pl

Więcej...... na kulturowym pograniczu...
Opublikowano 25.06.2009

Położone na kulturowym pograniczu między wschodem i zachodem ...
   Do największych skarbów regionu należą kościoły w Haczowie i Bliznem, wpisane na Listę Światowego Dziedzi
ctwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.


* Blizne
    Kościół w Bliznem konstrukcji zrębowej z drzewa modrzewiowego w stylu gotyckim otoczony wieńcem starych drzew (około 300 - 440 lat) wzmiankowany jest już pod rokiem
1366 w dokumencie Kazimierza Wielkiego. W tym samym roku została założona wieś Blizne na wyrębie leśnym jako wieś królewska. 
    Na podstawie analizy porównawczej z innymi kościołami drewnianymi tego typu pozwala przypuszczać, że kościół powstał w pierwszej połowie XV wieku i należy do najstarszych drewnianych kościołów w województwie podkarpackim. Niegdyś kościół otaczały wały obronne z palisadami i stał jak gdyby na półwyspie oblany z trzech stron rozlewiskiem rzeki Stobnicy nie mającej podówczas własnego koryta (obecnie są tam podmokłe łąki) przez co cały obiekt obronny stanowi jakby twierdzę trudną do zdobycia. Kiedy w 1623 roku jedna z watach tatarskich żądna łupu napadła niespodzianie na Blizne spotkała się ona ze zbrojnym oporem tutejszych mieszkańców. W tej walce Tatarzy ponieśli sromotną klęskę, a zwycięscy uwolnili 60 osób w niewolę pojmanych. Od tego czasu Tatarzy nie zapuszczali więcej swoich zagonów w okolice Bliznego.
W !966 roku parafia obchodziła swoje 600-lecie.

Miłego zwiedzania życzy!!!
Bohdan Zhukiewicz

Szlak Architektury Drewnianej
- województw podkarpackiego przeznaczony jest głównie dla turystów zmotoryzowanych. Na terenie podkarpacia liczy 1202 kilometrów. Na szlaku znalazło się 9 tras oraz 127 obiektów architektury drewnianej, zarówno sakralnych jak świeckich. Obejrzeć można między innymi: kościoły, cerkwie, skanseny, zespoły zabudowy małomiasteczkowej, zabudowę uzdrowiskową, dwory i pałace.

   To zespół plebański - kościoł z XV wieku w Bliznem z zachwycającą polichromią wewnątrz.
   Godne szczególnej uwagi są perły architektury drewnianej, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
   Oraz największy drewniany kościół w stylu gotyckim na świecie, zarazem najstarszy kościół drewniany w Polsce lokowany w Haczowie.

* Haczów
    W miejscowości tej zabytkiem, który dotrwał do dzisiaj jest największy i jeden z najstarszych, nie tylko w Polsce ale i na skalę światową, zrębowy drewniany kościół gotycki.
    Haczów – wieś ongiś królewska położona po obu brzegach Wisłoka otrzymała około roku 1360, za pozwoleniem króla Kazimierza Wielkiego lokację na prawie magdeburskim. Lokacja ta została potwierdzona przez króla Władysława Jagiełłę dokumentem z dnia 7 lutego 1388 roku, jednocześnie w tym samym roku król utworzył parafię rzymskokatolicką. Tradycja od dawna wiązała budowę drewnianego kościoła w Haczowie z królową Jadwigą żoną Władysława Jagiełły. Badania historyków sztuki potwierdziły tezę, iż istniejący do dzisiaj kościół haczowski to świątynia wzniesiona pod koniec XIV wieku.
Opracował Zakapior

foto (ordynat, bo, zakapior)

Więcej...« PoprzednieNastępne »
... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej