Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Svidník

Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.
==================
Śladami historii...
Lwów
skansen.


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - fot. Wiesław Gargała

Artykuły
Łemkowie, poprzez swoją odrębność, język, religię, zwyczaje, muzykę, stroje...
Opublikowano 15.01.2008

Marta Rymar  
Adiunkt Muzeum Rzemiosła w Krośnie


Język, jakim posługują się Łemkowie?...
   Język łemkowski funkcjonuje w Polsce jako ojczysty język Łemków / Rusinów. Za czasów komunistycznych nie mógł rozwijać się swobodnie, ani też korzystać z praw przysługujących językom mniejszości. Za ojczysty język Łemków uznawano wtedy język ukraiński. Dopiero po 1989 roku mógł liczyć na większe możliwości funkcjonowania i rozwoju. Jednak i dzisiaj nie wszyscy Łemkowie widzą potrzebę kultywowania i kodyfikacji ojczystego języka, tłumacząc to jego nieprzydatnością oraz brakiem prestiżu we współczesnym świecie.

"Łemkowie w historii i kulturze Karpat".
   Ekspozycja włączona została w obręb wystawy stałej - nie tylko uzupełniając ją tematycznie, ale prezentując i akcentując ważny rozdział w historii lokalnego rzemiosła, związany z życiem i kulturą dawnej społeczności łemkowskiej.

Jej zorganizowanie jest efektem współpracy Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

Opracował Bohdan Zhukiewicz
foto (zakapior)


Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
Zespół muzealny składa się z:
- chałupy mieszkalno-gospodarczej, koniuszki, chlewisku, świetlicy, spichlerzyka, wiatraka, kaplicy, kuźni cygańskiej, konstrukcji traka, żurawia studziennego, wraz z wyposażeniem oraz stara chata żydowska z ekspozycją judaików...


Więcej...... w Beskidzie Niskim...
Opublikowano 15.11.2007


Daliowa

Jaśliska
zespół zabudowy
   Lokowane w 1388 miasto otrzymało nazwę Hohenstath. Już pod nazwą Jaśliska, miasto przeszło na własność biskupa przemyskiego. Szybki rozwój miasteczko zawdzięczało swemu położeniu na szlaku handlowym prowadzącym na Węgry. Prawa miejskie utraciło w 1934 roku. Obecna zabudowa rynku jest w większości drewniana. Najstarsze budynki około połowy XIX wieku zachowały się w zachodniej pierzei rynkowej. Przykłady dawnej drewnianej zabudowy małomiasteczkowej odnaleźć można również przy ul. Węgierskiej oraz ul. Wołyńskiej. Powstały one w końcu XIX i początku XX nawiązując w konstrukcji i bryle oraz detalu architektonicznym do przyrynkowych budynków z XIX wieku.


Więcej...... nie tylko śwątynie pomiędzy Barwinkiem a Miejscem Piastowym...
Opublikowano 15.11.2007

* Zawadka Rymanowska - XVI
* Wietrzno - 1752
* Rogi - 1600
* Zagroda Etnograficzna w Rogach
* Wrocanka - 1770

* Targowiska - 1736
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Małgorzaty
-
zbudowany w latach 1736 – 1740. Do budowy użyto drewna z rozbiórki starszej świątyni (na ścianach zachowane ślady późnośredniowiecznych  zacheuszy). W II połowie XIX wieku rozbudowany (dobudowa kaplicy, przedłużenie nawy). W latach 80. XX przeprowadzono gruntowny remont kościoła dokonując znacznego przekształcenia budowli. Wnętrze pokryte iluzjonistyczną polichromią z 1897 autorstwa Jana Tabińskiego. Polichromia kaplicy autorstwa Włodzimierza Lisowskiego (1928).
   Pierwszy kościół wybudował Piotr Smolicki, starosta sanocki w 1406 roku. Był to kościół drewniany. W XVI wieku kościół ten był we władaniu heretyków, którzy go splądrowali i pozbawili uposażenia. Około roku 1600 na nowo wrócił w posiadanie katolików.
    Kiedy ten pierwszy kościół został zniszczony, nowy ufundował ówczesny właściciel Targowisk Antoni Baranowski. Zbudowany z belek modrzewiowych, oszalowany z zewnątrz deskami, dach pokryto pierwotnie gontami. Kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa odbudowano w 1873. Kościół przedłużono o 8 metrów w kierunku starej dzwonnicy w 1897. W tym samym roku zbudowano lożę kolatorską z przedsionkami od północnej strony prezbiterium, z oknem na Wielki Ołtarz, przez dwór miejscowy Pana Gołaszewskiego.
   Cała polichromia została wykonana w stylu klasycznym w 1897 i pochodzi spod pędzla Jana Tabińskiego artystę malarz z Rzeszowa.
   W roku 1900 został dobudowany przedsionek od strony głównej bramy, a w 1901 cały dach kościoła pokryto blachą.
Zakapior

fot. Jan, Zakapior

Więcej...Warto zwiedzić... Iwonicz Zdrój i okolice...
Opublikowano 15.10.2007

Iwonicz Zdrój
W cieniu tych lasów coś tam szemrząc słodko.
Dzi
ś jak przed laty witasz nas "Bełkotko"!
O jak natchnienie przez duszę przepływa!
Czysty się płomień z twoich nurtów dobywa!
A czcią przejęci nad źródłami twymi,
Wielbimy Boga w cudach naszej ziemi!
Bo ogień czysty i szmer źródła rzewny,
Co tajemniczo spod ziemi wychodzi.
Jest tam życiu serc naszych pokrewny,
Co się z płomieni i tez cichych rodzi!
Wincenty Pol

* Iwonicz Zdrój - 1895
* Iwonicz - XV
    Uzdrowisko Iwonicz należy do najstarszych polskich uzdrowisk wymienianych już około XVI wieku. Za twórcę iwonickiego uzdrowiska uważa się jednak Karola Załuskiego, który w 1837 roku przystąpił do jego odbudowy. Centrum Iwonicza Zdroju posiada dobrze zachowany układ przestrzenny oraz stosunkowo jednolity stylistycznie zespół drewnianej zabudowy o wyjątkowej wartości zabytkowej. Czas powstania większości obiektów przypada na 2 połowę XIX wieku i 1 ćwierć XX. Zachowało się również kilka obiektów z 2 ćwierci XIX. Architektura ta stanowi jakby swoistą syntezę tak zwanego stylu szwajcarskiego, z późno klasycystycznym nurtem rodzimej architektury polskiej. W późniejszej fazie krzyżują się w niej elementy secesji z różnymi formami ciesiołki i budownictwa ludowego.
Zakapior
foto (bo, zakapior)

Przyjedź, zwiedzaj, odpocznij, naładuj akumulatory.

Więcej...Warto zwiedzić... Rymanów Zdrój i okolice...
Opublikowano 15.09.2007

Rymanów Zdrój
"Nie spiesz się,
nie zamartwiaj.
Przybyłeś na ten świat
jedynie z krótką wizytą.
Dlatego nie zapomnij
schylić się
i powąchać kwiaty".
Walter Hagen

Izba Regionalna w Rymanowie.
   W części rzemieślniczej narzędzia i warsztaty, historyczne notatki o najważniejszych wydarzeniach, obiektach i osobach rymanowskich oraz stare dokumenty, w galerii prace plastyczne miejscowych twórców.
* Bałucianka - XVII
* Królik Polski - 1754

    Uzdrowisko Rymanów powstało w drugiej połowie XIX wieku w wyniku odkrycia w 1876 roku zdrojów mineralnych.
W 1881 zakład uzdrowiskowy został oficjalnie otwarty.
   Powstały pensjonaty, kabiny kąpielowe, pawilony, urządzono nowy park zdrojowy. W 1885 utworzono pierwszą krajową kolonię leczniczą dla dzieci. W czasie II wojny światowej rymanowskie uzdrowisko zostało w znacznym stopniu zrujnowane. Większość zachowanych obiektów zdrojowych to budynki drewniane, których architektura w pewnym stopniu wzorowała i kształtowała się pod wpływem stylu tyrolskiego, podobnie jak miało to miejsce w innych uzdrowiskach Galicji w XIX wieku.
Zakapior
foto (bo, zakapior)

napisz; redakcja@pogranicze.eu

Więcej...Magurski Park Narodowy i w jego otulinie - świątynie
Opublikowano 15.07.2007

   Różne narodowości zaangażowane wbrew własnej woli w masakrę, zwaną I Wojną Światową. Podczas moich obozowych i indywidualnych wędrówek napotkałem na wiele grobów i nekropolii. Na stokach Magury chodziliśmy nocami patrzeć na fosforyzujące, drewniane nagrobki na cmentarzykach sprzed lat. U schyłku żywota budzi się tak zwana w psychologii pamięć wsteczna i żal. Dlaczego piszę o tym zimą?. Ponieważ ta pora roku odsłania wiele tajemnic schowanych w lecie pod listowiem. Narciarze, czy turyści na rakietach śnieżnych mogliby rejestrować (przy pomocy chociażby GPS-u) groby i cmentarzyki a latem harcerze mogliby o nie zadbać. Byłby to także gest wobec dalekich rodzin, poległych o ten piękny skrawek ziemi.
Zakapior


fot. Marcin Szukała (Jan, bo, zakapior)
Bohdan Zhukiewicz
* Osiek Jasielski - 1419
   Stary kościół modrzewiowy, pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, wybudowany w roku 1419, cały kryty gontem, ogrodzony kamiennym murem otoczony starymi drzewami. Jest to budowla trzynawowa o konstrukcji zrębowej z wieżą wzniesioną na  rzucie kwadratu o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą. Świątynia uległa przebudowie w 1640 roku, stoi na stromej skarpie.
   We wnętrzu zachowała się polichromia z 1840 roku, a także kamienna chrzcielnica z XVI wieku. Warto zobaczyć łaskami słynący obraz Przemienienia Pańskiego, pochodzący z klasztoru oo. Dominikanów ze Żmigrodu oraz olejny tryptyk z 1527, a na wieży dzwon z 1540.
   Kościół w Osieku Jasielskim należy do ujętej w drewnianej architekturze sakralnej przykładów rozwiązania bazylikowego.

* Załęże - 1760
* Olchowiec - 1752
* Chyrowa - 1780
* Męcina Wielka - 1807
* Męcina - 1638
* Pielgrzymka - 1870
* Grabie
* Świątkowa Wielka - 1757
* Świątkowa Mała - 1762
* Kotań - XVIII


* Krempna - 1778
   Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. św. Kosmy i Damiana (od 1971 roku kościół rzymskokatolicki) datowana  na 1778 rok (data na nadprożu przedsionka). Cechy konstrukcyjne budynku sugerują jednak jej powstanie na XVII a nawet XVI wiek w związku, z czym data 1778 odnosiłaby się jedynie do przekształcenia starszej świątyni. Cerkiew w Krempnej należy do najbardziej typowych budowli sakralnych wznoszonych na zachodniej Łemkowszczyźnie.

Więcej...... to wyjątkowe miejsce w skali Europy...
Opublikowano 15.06.2007

Trzcinica k./ Jasła
Gród Słowiański „Karpacka Troja” (780 – 1031 r. n.e.)
   W drugiej połowie V wieku na arenie dziejów pojawili się Słowianie. W dorzecze Wisłoki przybyli w VII w., a w VIII zbudowali w Trzcinicy potężny gród. Powstał on częściowo w miejscu i na założeniach obronnych z  początków epoki brązu. Posiada wymiary 115 x 275 metrów. Składał się z 4 wyraźnie wyodrębnionych członów: głównego majdanu i trzech podgrodzi. Majdan zajmuje wschodnią część cypla, od strony doliny rzeki Ropy. Od zachodu zbudowano trzy podgrodzia otoczone pierścieniami wałów, w odstępach 60 – 70 m. Wał I-go podgrodzia dochodzi dzisiaj do 5 m wysokości, wał II-go, który jest najwyższy, do wysokości ponad 9 m i szerokości przy podstawie 22 – 24 m. Wał III-go podgrodzia jest najniższy, dochodzi do 2 m wysokości. Dobrze widoczne są ślady fos. Wszystkie wały grodu posiadają konstrukcję drewnianą – ziemną, przekładkową, palisadową lub plecionkową.
Zakapior

Miejsce to owiane legendami od wieków nazywane jest "Wałami Królewskimi".
   Położone tuż nad płaskim dnem doliny rzeki Ropy, na wzgórzu o bardzo stromych zboczach. Wznosi się prawie na 30 metrów ponad otaczające je z trzech stron doliny. Stanowisko wpisane jest do rejestru zabytków i należy do najważniejszych w Polsce. W początkach XVIII wieku odkryto tu 3 bożyszcza pogańskie.
Zakapior

Skansen Archeologiczny

   Karpacka Troja zajmuje powierzchnię 8 ha, na której znajduje się ponad 150 m zrekonstruowanych wałów  obronnych, 18 zrekonstruowanych chat oraz 2 bramy prowadzące do grodu. Karpacka Troja oprócz wyjątkowej wędrówki w przeszłość oferuje także nowoczesność. W pawilonie wystawowym o powierzchni ponad 1800 m mieszczą się najwyższej klasy ekspozycja muzealna, komfortowa sala konferencyjna, multimedialna sala lekcyjna dla uczniów, przytulna "Salka Małego Odkrywcy” przeznaczona dla najmłodszych oraz, w najbliższej przyszłości, zaplecze gastronomiczne oferujące przysmaki pradawnej kuchni.
Misja –
sprawić, aby milcząca za szkłem gablot archeologia ożyła i przemówiła do turystów zrozumiałym językiem.
Wizja –
stać się rozpoznawalną, podziwianą i przyjazną turystom placówką muzealną.
Cel –
nadać nową jakość przeszłości.
Mieczysław K O W A L, Bohdan Zhukiewicz
fot. Mieczysław Kowal, Zakapior

Więcej...« Poprzednie
... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,
==================


==================
Zapraszamy

==================
Śladami historii...
odwiedzaj skanseny
w;
Kalwarii Pacławskiej,
Kolbuszowej,
Markowej,

Przeworsku,
Pruchniku,
Mrzygłodzie,

Jaśliskach,
Sanoku,
Zyndranowej.
==================
Markowa
skansenPrzeworsk
Mrzygłód


Jaśliska
Zyndranowa
skansen
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej