Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Humenné
Homonna.


Svidník
Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.Bardejów-Zdrój

Bardejovské Kúpele,
Múzeum ľudovej architektúry - Šarišské múzeum Bardejov.


Stara Lubowla
Skansen Lubowniański.

==================
Śladami historii...
... za wschodnią granicą...
Lwów
Szewczenkowski gaj,
na Kajzerwaldzie,


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - photo Zakapior

Artykuły
... na kulturowym pograniczu...
Opublikowano 25.06.2009

Położone na kulturowym pograniczu między wschodem i zachodem ...
   Do największych skarbów regionu należą kościoły w Haczowie i Bliznem, wpisane na Listę Światowego Dziedzi
ctwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.


* Blizne
    Kościół w Bliznem konstrukcji zrębowej z drzewa modrzewiowego w stylu gotyckim otoczony wieńcem starych drzew (około 300 - 440 lat) wzmiankowany jest już pod rokiem
1366 w dokumencie Kazimierza Wielkiego. W tym samym roku została założona wieś Blizne na wyrębie leśnym jako wieś królewska. 
    Na podstawie analizy porównawczej z innymi kościołami drewnianymi tego typu pozwala przypuszczać, że kościół powstał w pierwszej połowie XV wieku i należy do najstarszych drewnianych kościołów w województwie podkarpackim. Niegdyś kościół otaczały wały obronne z palisadami i stał jak gdyby na półwyspie oblany z trzech stron rozlewiskiem rzeki Stobnicy nie mającej podówczas własnego koryta (obecnie są tam podmokłe łąki) przez co cały obiekt obronny stanowi jakby twierdzę trudną do zdobycia. Kiedy w 1623 roku jedna z watach tatarskich żądna łupu napadła niespodzianie na Blizne spotkała się ona ze zbrojnym oporem tutejszych mieszkańców. W tej walce Tatarzy ponieśli sromotną klęskę, a zwycięscy uwolnili 60 osób w niewolę pojmanych. Od tego czasu Tatarzy nie zapuszczali więcej swoich zagonów w okolice Bliznego.
W !966 roku parafia obchodziła swoje 600-lecie.

Miłego zwiedzania życzy!!!
Bohdan Zhukiewicz

Szlak Architektury Drewnianej
- województw podkarpackiego przeznaczony jest głównie dla turystów zmotoryzowanych. Na terenie podkarpacia liczy 1202 kilometrów. Na szlaku znalazło się 9 tras oraz 127 obiektów architektury drewnianej, zarówno sakralnych jak świeckich. Obejrzeć można między innymi: kościoły, cerkwie, skanseny, zespoły zabudowy małomiasteczkowej, zabudowę uzdrowiskową, dwory i pałace.

   To zespół plebański - kościoł z XV wieku w Bliznem z zachwycającą polichromią wewnątrz.
   Godne szczególnej uwagi są perły architektury drewnianej, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
   Oraz największy drewniany kościół w stylu gotyckim na świecie, zarazem najstarszy kościół drewniany w Polsce lokowany w Haczowie.

* Haczów
    W miejscowości tej zabytkiem, który dotrwał do dzisiaj jest największy i jeden z najstarszych, nie tylko w Polsce ale i na skalę światową, zrębowy drewniany kościół gotycki.
    Haczów – wieś ongiś królewska położona po obu brzegach Wisłoka otrzymała około roku 1360, za pozwoleniem króla Kazimierza Wielkiego lokację na prawie magdeburskim. Lokacja ta została potwierdzona przez króla Władysława Jagiełłę dokumentem z dnia 7 lutego 1388 roku, jednocześnie w tym samym roku król utworzył parafię rzymskokatolicką. Tradycja od dawna wiązała budowę drewnianego kościoła w Haczowie z królową Jadwigą żoną Władysława Jagiełły. Badania historyków sztuki potwierdziły tezę, iż istniejący do dzisiaj kościół haczowski to świątynia wzniesiona pod koniec XIV wieku.
Opracował Zakapior

foto (ordynat, bo, zakapior)

Więcej...wędrujemy z... Lutczy przez Krosno, Czerteż, do Domarzdza i Golcowej...
Opublikowano 25.05.2009

 * Lutcza - XV
* Bonarówka cerkiew - XVII
* Krosno - 1460
* Klimkówka - 1854
* Jaćnierz - XVII
* Czerteż cerkiew - 1742
 * Jurowce cerkiew - 1873
* Humniska - XV
* Jasienica Rosielna - 1770
* Domaradz - XV
* Golcowa - XV

Opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. Jan, Krzysztof, Bohdan Zhukiewicz, (bo, zakapior)

Więcej...Podkarpacie
Opublikowano 25.04.2009

Od Przemyśla po zachodnie krańce Karpat trwały kolejne ofensywy i kontrofensywy związane głównie z bitwami o Duklę...

Magda Cybulska
Dachy cerkwi zanurzają się w niebo coraz głębiej i
głębiej.
Zaraz odpłyną pękate kopuły.
Za nimi podążą
przydrożne krzyże, samotne drogi
i porzucone cmentarze.
Nawet ziarenko piasku nie pozostawi po sobie śladu.

Świątynie

 * Blizianka
* Daliowa
* Gwoździanka
* Piątkowa
* Straszydle
* Siedliska
* Wróblik Szlachecki

zapraszamy zwiedzaj
PODKARPACIE szlak architektury drewnianej
Zakapior
fot. Wiesław Gargała, Janusz Kurasz (ordynat, mk, bo, zakapior)

Więcej...... pomiędzy Sanokiem a Przemyślem - doliną (okolice) środkowego Sanu...
Opublikowano 25.01.2009

Mrzygłód zespół zabudowy
    Do końca XVI wieku miejscowość nazywana była Tyrawa (Królewska). Prawa miejskie Mrzygłód otrzymał w 1425 roku. Kilkakrotnie pustoszony przez Tatarów, niszczony przez powodzie i pożary, stopniowo chylił się ku upadkowi. Po drugiej wojnie światowej utracił prawa miejskie. O charakterze miasteczka decyduje drewniana zabudowa, pochodząca z końca XIX wieku i początku XX, rozmieszczona głównie wokół rynku. Do zachowania obecnej struktury przestrzennej miejscowości przyczyniły się plany utworzenia zalewu, na terenie, na którym położony między innymi Mrzygłód, co pociągnęło za sobą zakaz budowy nowych obiektów. O unikalności kulturowej tej miejscowości świadczy nie tylko ranga pojedynczych obiektów, co układ zabudowy zachowany niemalże w całości, bez znaczących przemian.
fot. Bohdan Zhukiewicz (bo, zakapior)

Szlak Ikon
... wędrując doliną Sanu...
- jest szlakiem dydaktycznym (znakowany na niebiesko) i prowadzi z Sanoka do najstarszej drewnianej cerkwi w Polsce w Uluczu. Łączna długość szlaku wynosi 70 kilometrów i umożliwia zwiedzanie świątyń między innymi w Międzybrodziu, Siemuszowej oraz Olchowcu i dalej wzdłuż rzeki aż do Przemyśla. Szlak można pokonywać pieszo, konno, rowerem. Główne atrakcje turystyczno - krajoznawcze na szlaku to: Muzeum Ikon oraz Muzeum Budownictwa Ludowego - Skansen w Sanoku.

Sanok
 Tyrawa Solna
Dobra
Hłomcza
Łodzina
Ulucz
Dydnia
Jabłonka
Obarzym
Bachórzec
Krasice
Przemyśl - Kruhel Wielki

Opracował Bohdan Zhukiewicz
fot. Kaziu Błonar (bo, zakapior)

... oraz płynąc doliną Sanu...
- urokliwe zakola i przełomy rzeki San, jej górskie oraz nizinne odcinki o różnym stopniu trudności, przyciągają coraz więcej amatorów kajakarstwa. Na Sanie wytyczony został szlak wodny „Błękitny San”, który można pokonać kajakiem, pontonem czy na tratwie. Szlak został oznakowany, a wkrótce pojawią się przystanie wodne, pomosty, punkty widokowe a także zaplecze noclegowo - gastronomiczne.
Start w Sanoku... aż do Przemyśla.

Ulucz

    Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego (pierwotnie klasztorna) według tradycji zbudowana w latach 1510-1517 (jednakże badania dendrochronologiczne sugerują połowę XVII wieku), związana z istniejącym tu niegdyś warownym klasztorem Bazylianów. Po 1947 opuszczona. Remontowana i rekonstruowana w latach 1961 – 1964. Bazyliańska świątynia pozostanie nadal jedną z niewielu zachowanych drewnianych cerkwi, kształtujących nasze wyobrażenie o najdawniejszym budownictwie sakralnym.
   Cerkiew w Uluczu na wzgórzu „Dębnik”, w miejscu naturalnie obronnym, otoczonym wałami (Oddział Terenowy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku).
   Jedna z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce z roku 1659, zrębowa, orientowana, trójdzielna, (składa się z sanktuarium z pastoforiami, nawy i przedawnia, tak zwanego babińca). Wzniesiona w miejscu starszej cerkwi.


Więcej...Ceramika...
Opublikowano 30.09.2008Ośrodek garncarstwa

   Medynia Głogowska wraz z otaczającymi ją wioskami: Medynią Łańcucką, Zalesiem i Pogwizdowem, tworzyły niegdyś jeden z największych w  Polsce ośrodek garncarski. Miejscowości te, położone na południowym skrawku Kotliny Sandomierskiej, a dokładnie na łagodnym stoku wydzielonego tu Płaskowyżu Kolbuszowskiego, lokowane zostały na "na kopaniach", to jest terenie po trzebieży Puszczy Sandomierskiej. Medynia powstała na początku XVII wieku staraniem Stanisława Stadnickiego i nazwała się początkowo Stadnik - dzieląc się na Stadnik Duży i Stadnik Mały.
... przyjedź, zobacz, komentój...

Więcej...Łemkowie, poprzez swoją odrębność, język, religię, zwyczaje, muzykę, stroje...
Opublikowano 15.01.2008

Marta Rymar  
Adiunkt Muzeum Rzemiosła w Krośnie


Język, jakim posługują się Łemkowie?...
   Język łemkowski funkcjonuje w Polsce jako ojczysty język Łemków / Rusinów. Za czasów komunistycznych nie mógł rozwijać się swobodnie, ani też korzystać z praw przysługujących językom mniejszości. Za ojczysty język Łemków uznawano wtedy język ukraiński. Dopiero po 1989 roku mógł liczyć na większe możliwości funkcjonowania i rozwoju. Jednak i dzisiaj nie wszyscy Łemkowie widzą potrzebę kultywowania i kodyfikacji ojczystego języka, tłumacząc to jego nieprzydatnością oraz brakiem prestiżu we współczesnym świecie.

"Łemkowie w historii i kulturze Karpat".
   Ekspozycja włączona została w obręb wystawy stałej - nie tylko uzupełniając ją tematycznie, ale prezentując i akcentując ważny rozdział w historii lokalnego rzemiosła, związany z życiem i kulturą dawnej społeczności łemkowskiej.

Jej zorganizowanie jest efektem współpracy Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

Opracował Bohdan Zhukiewicz
foto (zakapior)


Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
Zespół muzealny składa się z:
- chałupy mieszkalno-gospodarczej, koniuszki, chlewisku, świetlicy, spichlerzyka, wiatraka, kaplicy, kuźni cygańskiej, konstrukcji traka, żurawia studziennego, wraz z wyposażeniem oraz stara chata żydowska z ekspozycją judaików...


Więcej...... w Beskidzie Niskim...
Opublikowano 15.11.2007


Daliowa

Jaśliska
zespół zabudowy
   Lokowane w 1388 miasto otrzymało nazwę Hohenstath. Już pod nazwą Jaśliska, miasto przeszło na własność biskupa przemyskiego. Szybki rozwój miasteczko zawdzięczało swemu położeniu na szlaku handlowym prowadzącym na Węgry. Prawa miejskie utraciło w 1934 roku. Obecna zabudowa rynku jest w większości drewniana. Najstarsze budynki około połowy XIX wieku zachowały się w zachodniej pierzei rynkowej. Przykłady dawnej drewnianej zabudowy małomiasteczkowej odnaleźć można również przy ul. Węgierskiej oraz ul. Wołyńskiej. Powstały one w końcu XIX i początku XX nawiązując w konstrukcji i bryle oraz detalu architektonicznym do przyrynkowych budynków z XIX wieku.


Więcej...... nie tylko śwątynie pomiędzy Barwinkiem a Miejscem Piastowym...
Opublikowano 15.11.2007

* Zawadka Rymanowska - XVI
* Wietrzno - 1752
* Rogi - 1600
* Zagroda Etnograficzna w Rogach
* Wrocanka - 1770

* Targowiska - 1736
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Małgorzaty
-
zbudowany w latach 1736 – 1740. Do budowy użyto drewna z rozbiórki starszej świątyni (na ścianach zachowane ślady późnośredniowiecznych  zacheuszy). W II połowie XIX wieku rozbudowany (dobudowa kaplicy, przedłużenie nawy). W latach 80. XX przeprowadzono gruntowny remont kościoła dokonując znacznego przekształcenia budowli. Wnętrze pokryte iluzjonistyczną polichromią z 1897 autorstwa Jana Tabińskiego. Polichromia kaplicy autorstwa Włodzimierza Lisowskiego (1928).
   Pierwszy kościół wybudował Piotr Smolicki, starosta sanocki w 1406 roku. Był to kościół drewniany. W XVI wieku kościół ten był we władaniu heretyków, którzy go splądrowali i pozbawili uposażenia. Około roku 1600 na nowo wrócił w posiadanie katolików.
    Kiedy ten pierwszy kościół został zniszczony, nowy ufundował ówczesny właściciel Targowisk Antoni Baranowski. Zbudowany z belek modrzewiowych, oszalowany z zewnątrz deskami, dach pokryto pierwotnie gontami. Kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa odbudowano w 1873. Kościół przedłużono o 8 metrów w kierunku starej dzwonnicy w 1897. W tym samym roku zbudowano lożę kolatorską z przedsionkami od północnej strony prezbiterium, z oknem na Wielki Ołtarz, przez dwór miejscowy Pana Gołaszewskiego.
   Cała polichromia została wykonana w stylu klasycznym w 1897 i pochodzi spod pędzla Jana Tabińskiego artystę malarz z Rzeszowa.
   W roku 1900 został dobudowany przedsionek od strony głównej bramy, a w 1901 cały dach kościoła pokryto blachą.
Zakapior

fot. Jan, Zakapior

Więcej...Warto zwiedzić... Iwonicz Zdrój i okolice...
Opublikowano 15.10.2007

Iwonicz Zdrój
W cieniu tych lasów coś tam szemrząc słodko.
Dzi
ś jak przed laty witasz nas "Bełkotko"!
O jak natchnienie przez duszę przepływa!
Czysty się płomień z twoich nurtów dobywa!
A czcią przejęci nad źródłami twymi,
Wielbimy Boga w cudach naszej ziemi!
Bo ogień czysty i szmer źródła rzewny,
Co tajemniczo spod ziemi wychodzi.
Jest tam życiu serc naszych pokrewny,
Co się z płomieni i tez cichych rodzi!
Wincenty Pol

* Iwonicz Zdrój - 1895
* Iwonicz - XV
    Uzdrowisko Iwonicz należy do najstarszych polskich uzdrowisk wymienianych już około XVI wieku. Za twórcę iwonickiego uzdrowiska uważa się jednak Karola Załuskiego, który w 1837 roku przystąpił do jego odbudowy. Centrum Iwonicza Zdroju posiada dobrze zachowany układ przestrzenny oraz stosunkowo jednolity stylistycznie zespół drewnianej zabudowy o wyjątkowej wartości zabytkowej. Czas powstania większości obiektów przypada na 2 połowę XIX wieku i 1 ćwierć XX. Zachowało się również kilka obiektów z 2 ćwierci XIX. Architektura ta stanowi jakby swoistą syntezę tak zwanego stylu szwajcarskiego, z późno klasycystycznym nurtem rodzimej architektury polskiej. W późniejszej fazie krzyżują się w niej elementy secesji z różnymi formami ciesiołki i budownictwa ludowego.
Zakapior
foto (bo, zakapior)

Przyjedź, zwiedzaj, odpocznij, naładuj akumulatory.

Więcej...Warto zwiedzić... Rymanów Zdrój i okolice...
Opublikowano 15.09.2007

Rymanów Zdrój
"Nie spiesz się,
nie zamartwiaj.
Przybyłeś na ten świat
jedynie z krótką wizytą.
Dlatego nie zapomnij
schylić się
i powąchać kwiaty".
Walter Hagen

Izba Regionalna w Rymanowie.
   W części rzemieślniczej narzędzia i warsztaty, historyczne notatki o najważniejszych wydarzeniach, obiektach i osobach rymanowskich oraz stare dokumenty, w galerii prace plastyczne miejscowych twórców.
* Bałucianka - XVII
* Królik Polski - 1754

    Uzdrowisko Rymanów powstało w drugiej połowie XIX wieku w wyniku odkrycia w 1876 roku zdrojów mineralnych.
W 1881 zakład uzdrowiskowy został oficjalnie otwarty.
   Powstały pensjonaty, kabiny kąpielowe, pawilony, urządzono nowy park zdrojowy. W 1885 utworzono pierwszą krajową kolonię leczniczą dla dzieci. W czasie II wojny światowej rymanowskie uzdrowisko zostało w znacznym stopniu zrujnowane. Większość zachowanych obiektów zdrojowych to budynki drewniane, których architektura w pewnym stopniu wzorowała i kształtowała się pod wpływem stylu tyrolskiego, podobnie jak miało to miejsce w innych uzdrowiskach Galicji w XIX wieku.
Zakapior
foto (bo, zakapior)

napisz; redakcja@pogranicze.eu

Więcej...« PoprzednieNastępne »
... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,

==================

Zapraszamy...

odwiedzaj miasteczka,
skanseny;

Sanok,

Kalwaria Pacławska,
Kolbuszowa,
Markowa,

Przeworsk,
Pruchnik,
Mrzygłód,

Jaśliska,
Rymanów Zdr.
Iwonicz Zdr.
Zyndranowa...
==================


Kalwaria Pacławska
Markowa


Przeworsk
Mrzygłód


Jaśliska


Zyndranowa
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej