Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...

Śladami historii...
... tu też należy być...
==================
Humenné
Homonna.


Svidník
Ekspozycja Etnograficzna w plenerze,
Słowackie Muzeum Narodowe - Kultury Ukraińskiej.Bardejów-Zdrój

Bardejovské Kúpele,
Múzeum ľudovej architektúry - Šarišské múzeum Bardejov.


Stara Lubowla
Skansen Lubowniański.

==================
Śladami historii...
... za wschodnią granicą...
Lwów
Szewczenkowski gaj,
na Kajzerwaldzie,


PODKARPACKI Szlak Architektury Dewnianej


Chyrowa - photo Zakapior

Artykuły
Magurski Park Narodowy i w jego otulinie - świątynie
Opublikowano 15.07.2007

   Różne narodowości zaangażowane wbrew własnej woli w masakrę, zwaną I Wojną Światową. Podczas moich obozowych i indywidualnych wędrówek napotkałem na wiele grobów i nekropolii. Na stokach Magury chodziliśmy nocami patrzeć na fosforyzujące, drewniane nagrobki na cmentarzykach sprzed lat. U schyłku żywota budzi się tak zwana w psychologii pamięć wsteczna i żal. Dlaczego piszę o tym zimą?. Ponieważ ta pora roku odsłania wiele tajemnic schowanych w lecie pod listowiem. Narciarze, czy turyści na rakietach śnieżnych mogliby rejestrować (przy pomocy chociażby GPS-u) groby i cmentarzyki a latem harcerze mogliby o nie zadbać. Byłby to także gest wobec dalekich rodzin, poległych o ten piękny skrawek ziemi.
Zakapior


fot. Marcin Szukała (Jan, bo, zakapior)
Bohdan Zhukiewicz
* Osiek Jasielski - 1419
   Stary kościół modrzewiowy, pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, wybudowany w roku 1419, cały kryty gontem, ogrodzony kamiennym murem otoczony starymi drzewami. Jest to budowla trzynawowa o konstrukcji zrębowej z wieżą wzniesioną na  rzucie kwadratu o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą. Świątynia uległa przebudowie w 1640 roku, stoi na stromej skarpie.
   We wnętrzu zachowała się polichromia z 1840 roku, a także kamienna chrzcielnica z XVI wieku. Warto zobaczyć łaskami słynący obraz Przemienienia Pańskiego, pochodzący z klasztoru oo. Dominikanów ze Żmigrodu oraz olejny tryptyk z 1527, a na wieży dzwon z 1540.
   Kościół w Osieku Jasielskim należy do ujętej w drewnianej architekturze sakralnej przykładów rozwiązania bazylikowego.

* Załęże - 1760
* Olchowiec - 1752
* Chyrowa - 1780
* Męcina Wielka - 1807
* Męcina - 1638
* Pielgrzymka - 1870
* Grabie
* Świątkowa Wielka - 1757
* Świątkowa Mała - 1762
* Kotań - XVIII


* Krempna - 1778
   Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. św. Kosmy i Damiana (od 1971 roku kościół rzymskokatolicki) datowana  na 1778 rok (data na nadprożu przedsionka). Cechy konstrukcyjne budynku sugerują jednak jej powstanie na XVII a nawet XVI wiek w związku, z czym data 1778 odnosiłaby się jedynie do przekształcenia starszej świątyni. Cerkiew w Krempnej należy do najbardziej typowych budowli sakralnych wznoszonych na zachodniej Łemkowszczyźnie.

Więcej...... to wyjątkowe miejsce w skali Europy...
Opublikowano 15.06.2007

Trzcinica k./ Jasła
Gród Słowiański „Karpacka Troja” (780 – 1031 r. n.e.)
   W drugiej połowie V wieku na arenie dziejów pojawili się Słowianie. W dorzecze Wisłoki przybyli w VII w., a w VIII zbudowali w Trzcinicy potężny gród. Powstał on częściowo w miejscu i na założeniach obronnych z  początków epoki brązu. Posiada wymiary 115 x 275 metrów. Składał się z 4 wyraźnie wyodrębnionych członów: głównego majdanu i trzech podgrodzi. Majdan zajmuje wschodnią część cypla, od strony doliny rzeki Ropy. Od zachodu zbudowano trzy podgrodzia otoczone pierścieniami wałów, w odstępach 60 – 70 m. Wał I-go podgrodzia dochodzi dzisiaj do 5 m wysokości, wał II-go, który jest najwyższy, do wysokości ponad 9 m i szerokości przy podstawie 22 – 24 m. Wał III-go podgrodzia jest najniższy, dochodzi do 2 m wysokości. Dobrze widoczne są ślady fos. Wszystkie wały grodu posiadają konstrukcję drewnianą – ziemną, przekładkową, palisadową lub plecionkową.
Zakapior

Miejsce to owiane legendami od wieków nazywane jest "Wałami Królewskimi".
   Położone tuż nad płaskim dnem doliny rzeki Ropy, na wzgórzu o bardzo stromych zboczach. Wznosi się prawie na 30 metrów ponad otaczające je z trzech stron doliny. Stanowisko wpisane jest do rejestru zabytków i należy do najważniejszych w Polsce. W początkach XVIII wieku odkryto tu 3 bożyszcza pogańskie.
Zakapior

Skansen Archeologiczny

   Karpacka Troja zajmuje powierzchnię 8 ha, na której znajduje się ponad 150 m zrekonstruowanych wałów  obronnych, 18 zrekonstruowanych chat oraz 2 bramy prowadzące do grodu. Karpacka Troja oprócz wyjątkowej wędrówki w przeszłość oferuje także nowoczesność. W pawilonie wystawowym o powierzchni ponad 1800 m mieszczą się najwyższej klasy ekspozycja muzealna, komfortowa sala konferencyjna, multimedialna sala lekcyjna dla uczniów, przytulna "Salka Małego Odkrywcy” przeznaczona dla najmłodszych oraz, w najbliższej przyszłości, zaplecze gastronomiczne oferujące przysmaki pradawnej kuchni.
Misja –
sprawić, aby milcząca za szkłem gablot archeologia ożyła i przemówiła do turystów zrozumiałym językiem.
Wizja –
stać się rozpoznawalną, podziwianą i przyjazną turystom placówką muzealną.
Cel –
nadać nową jakość przeszłości.
Mieczysław K O W A L, Bohdan Zhukiewicz
fot. Mieczysław Kowal, Zakapior

Więcej...« Poprzednie
... photo...

Daliowa - fot. Zakapior

Odwiedzaj...


==================
Śladami historii...
zwiedzaj;
Podkarpacki szlak architektury drewnianej,

==================

Zapraszamy...

odwiedzaj miasteczka,
skanseny;

Sanok,

Kalwaria Pacławska,
Kolbuszowa,
Markowa,

Przeworsk,
Pruchnik,
Mrzygłód,

Jaśliska,
Rymanów Zdr.
Iwonicz Zdr.
Zyndranowa...
==================


Kalwaria Pacławska
Markowa


Przeworsk
Mrzygłód


Jaśliska


Zyndranowa
-
Muzeum Kultury Łemkowskiej