Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
MAŁOPOLSKI Szlak Architektury Drewnianej


Zakopane

Artykuły
... o niezwykłej wartości Sącza...
Opublikowano 15.06.2006

    O niezwykłej wartości Starego Sącza decyduje zachowany w niezmienionej postaci, historyczny układ przestrzenny wraz z zabudową utrzymaną w tradycyjnej skali. Wykształcony w średniowieczu układ urbanistyczny opierał się na rynku i trzech kościołach: klarysek, franciszkanów i parafialnym. Ośrodkiem miasta jest zbliżony do kwadratu rynek, z ośmioma ulicami wybiegającymi z jego naroży. Do 1795 pośrodku rynku stał wspaniały ratusz, który spłonął w pożarze miasta.
    Otaczająca rynek zabudowa to głównie parterowe, a rzadziej piętrowe domy z XIX i początku XX wieku. Niektóre z nich powtarzają starsze wzorce podcieniowych domostw (pierzeja południowa i północna). Przykładem mieszczańskiego, późnobarokowego domu o łamanym, gontowym dachu jest przyrynkowy budynek nazywany Domem na Dołkach. Od 1956 ma w nim siedzibę Muzeum Regionalne.
   Pochodzący z końca XVII dom został przebudowany po pożarze w 1795. W dwutraktowym wnętrzu zachowały się kolebkowe sklepienia oraz sień z oryginalną, XVII-wieczną posadzką z rzecznych otoczaków. Malowniczy wygląd rynku podkreślają rozłożyste lipy, zasadzone tutaj w 1877, oraz zachowane i pieczołowicie uzupełniane detale: bruki, oświetlenie i ogrodzenia.
    Na południe od rynku wznosi się gotycka fara pod wezwaniem św. Elżbiety, przebudowana w połowie XVII. Po wschodniej stronie wzniesienia góruje nad miastem inkastelowany zespół klasztorny Klarysek, ufundowany wraz z klasztorem Franciszkanów przez św. Kingę pod koniec XIII. Klasztor Franciszkanów uległ kasacie w 1782; kościół i klasztor Klarysek jest obecnie jednym z najcenniejszych założeń klasztornych w Polsce.
   Zabudowania tegoż klasztoru powstały w XIV; rozbudowane na początku XVII mieszczą w swych wnętrzach prawdziwe skarby malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego minionych wieków.
Barbara Sanocka
    Zachowana zabudowa drewniana w Starym Sączu pochodzi z połowy XIX wieku są to szeroko frontowe budynki o charakterze dworkowym oraz wolno stojące domy o charakterze wiejskim. Te ostatnie posiadają ciekawe bramy ze swoistym układem klepek na powierzchni odrzwi lub zdobieniem płycin. Zabudowę przyrynkową tworzą murowane domy mieszczańskie z końca XVIII, zbudowane po pożarze miasta w 1795 roku. Do najpiękniejszych należy „Dom na Dołkach” z XVII, wzniesiony z kamienia i nakryty dachem podbitym gontem. Cennym obiektem drewnianym Starego Sącza jest Brama Szeklerska dar Szeklerów z Siedmiogrodu dla Jana Pawła II z okazji kanonizacji św. Kingi.
Bohdan ZhukiewiczSądecki Park Etnograficzny to oddział Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu. Na powierzchni około 10 ha prezentowana jest tu kultura ludowa wsi  sądeckiej z XIX wieku. Na terenie Parku zgromadzono kilkadziesiąt obiektów, zgrupowanych w 4 głównych sektorach: Lachów Sądeckich, Pogórzan, Górali Sądeckich i Łemków Nadpopradzkich. W centrum skansenu umieszczono dwór szlachecki z XVII wieku przeniesiony z Rdzawy, wokół którego zobaczymy zespół budynków gospodarczych pochodzących z różnych miejscowości. W zespole architektury łemkowskiej najcenniejszym obiektem jest łemkowska cerkiew z 1786.
Zakapior   Kościół św. Rocha
w Nowym Sączu powstał w latach 1595–1608 za sprawą norbertanów z Nowego Sącza. Nie jest wykluczone, że do jego budowy zostały wykorzystane elementy z poprzedniego kościoła, który według tradycji ufundował w 1410 roku król Władysław Jagiełło, jako wotum za zwycięstwo grunwaldzkie. Wewnątrz świątyni podziwiać można stropy kasetonowe pokryte późnorenesansową polichromią, datowaną na pocz. XVII wieku. Późnorenesansowy ołtarz główny pochodzi z początku XVII, znajduje się w nim barokowy obraz św. Rocha z 2. połowy XVIII. Inne cenne obrazy to Pieta i Adoracja św. Trójcy z XVI.

   Kościół cmentarny św. Heleny w Nowym Sączu zbudowany został w 1686 roku na dawnym przedmieściu Chełmiec Polski. Jego fundatorką była ksieni klasztoru Klarysek w Starym Sączu Helena Marchocka. Niewykluczone, że do budowy wykorzystano elementy poprzedniej świątyni z 1608, która została zniszczona w czasie potopu szwedzkiego. We wnętrzu zobaczymy renesansowo-barokowy ołtarz główny z barokowymi obrazami z 2. połowy XVII wieku (Matka Boska Pocieszenia, Zwiastowanie, Św. Kinga, sceny z życia klarysek z sądeckiego zakonu) oraz renesansowymi z około 1580 (sceny Ukrzyżowania i Zmartwychwstania).
Zakapior

... photo...


Odwiedzaj...

Wiesiek Gargała

Śladami historii...

zwiedzaj;
Małopolski szlak architektury drewnianej.
==================
==================
Szymbark
Skansen Wsi Pogórzańskiej


Nowy Sącz
Sądecki Park EtnograficznyStary Sącz