Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
MAŁOPOLSKI Szlak Architektury Drewnianej


Zakopane

Artykuły
Świątynie w Małopolsce pod patronatem UNESCO
Opublikowano 15.10.2018


Dębno Podhalańskie

Obiekty zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.


Lipnica Murowana

   Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej z końca XV wieku to jeden z najstarszych i najcenniejszych kościołów drewnianych w Małopolsce.
Według tradycji  zbudowano go w 1141 roku na miejscu pogańskiej gontyny, z której podobno pochodzi tak zwany słup Światowida, wspierający z tyłu ołtarz św. Leonarda. Wnętrze kościoła zdobi dekoracja malarska (polichromia) z różnych okresów, od końca XV do początku XVIII. Prezbiterium zdobią sceny: Ukrzyżowania, Ostatniej Wieczerzy i Sądu Ostatecznego, nawę sceny z Męki Pańskiej oraz Dekalogu. Wśród cennego wyposażenia odnajdziemy: rzadki feretron procesyjny z płaskorzeźbą Trójcy Świętej i pozytyw szkatulny (do dziś grający).


Powroźnik

   Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Jakuba Młodszego w Powroźniku (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki) zbudowana została w 1600 roku, jest  więc najstarszą cerkwią w polskich Karpatach. Cerkiew była wielokrotnie remontowana, a w latach 1813-14, po powodzi, przeniesiono ją na obecne miejsce. Układ wnętrza jest trójdzielny o kwadratowych pomieszczeniach. Ściany zakrystii pokrywa cenna polichromia figuralna z 1607. Bogate wyposażenie świątyni stanowią m.in. ikonostas z lat 1743–44, obecnie częściowo rozmontowany, barokowy ołtarz boczny z XVIII wieku z obrazem Chrystusa u Słupa, oraz wiele cennych ikon na przykład Sąd Ostateczny  z 1623.

   Powroźnik jest starą wsią - powstał najprawdopodobniej w XIV. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z aktu darowizny wydanego przez króla Władysława Jagiełłę w 1391. W przeszłości zamieszkana głównie przez Łemków, z których większość została wysiedlona podczas akcji „Wisła".
   W Powroźniku skorzystać można z wyciągu narciarskiego, krzyżują się tu również szlaki turystyczne. We wsi znajdują się również odwierty oraz rozlewnia wód mineralnych.

Więcej o Kynicy i okolicach;
http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=70


Kwiatoń

   Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Paraskewii w Kwiatoniu (obecnie kościół pomocniczy rzymskokatolicki) powstała w 2. połowie XVII wieku. Świątynia jest wręcz klasycznym przykładem łemkowskiej architektury cerkiewnej, a ze względu na swoje proporcje uważana za jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce. Wystrój wnętrza stanowi polichromia o motywach figuralnych i ornamentalnych z 1811 roku. Zachowało się tu kompletne wyposażenie: ikonostas (ściana z ikonami) autorstwa M. Bogdańskiego z 1904, w prezbiterium ołtarz główny z XIX, dwa ołtarze boczne z ikonami Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Zdjęcia z Krzyża.

   W pobliskim Skwirtnem znajduje się drewniana cerkiew z 1837 z fragmentami ikonostasu z przełomu XVIII/XIX.
Więcej na EU dla angielsko języcznych;
http://eu.pogranicze.eu/index.php?categoryid=44


Brunary Wyżne

   Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki NMP Wniebowziętej)
datowana jest na 1797 roku. Budowla, mimo późniejszych przekształceń, zachowała najważniejsze cechy cerkwi zachodnio łemkowskiej. Wnętrze zwieńczają stropy płaskie z fasetami. Polichromię o rokokowo-klasycystycznych motywach architektonicznych oraz roślinnych wykonali Antoni i Józef Bogdańscy w 1898. W nawie widać fragmenty starszej barokowej polichromii z końca XVIII wieku. Barokowy ikonostas z XVIII przemalowany został w czasie remontu w 1831.

   Będąc w Brunarach, należy koniecznie udać się do Kamiannej, znanego w regionie ośrodka pszczelarstwa.
więcej o Kamiennej;
http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=53


Owczary

   Cerkiew parafialną greckokatolicką Opieki Bogarodzicy
w Owczarach zbudowano w 1653 roku. Cerkiew wielokrotnie była odnawiana, a ostatni  gruntowny remont miał miejsce w latach 80. XX wieku. Przywrócono wtedy gontowe pokrycie ścian i dachów namiotowych, a całość działań konserwatorskich została wyróżniona międzynarodową nagrodą organizacji Europa Nostra. Wnętrze pokrywa polichromia z 1938. Na kompletne wyposażenie cerkiewne składają się: barokowy ikonostas z XVIII, w nawie dwa barokowe ołtarze boczne - po stronie północnej z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XIX), po południowej z dużą ikoną Św. Mikołaja (początek XVIII).


Sękowa

   Kościół filialny św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej to jeden z najcenniejszych kościołów drewnianych Małopolski. Wzniesiono go w 1520 roku z  ręcznie ciosanych bierwion modrzewiowych. W XVIII wieku dostawiono wieżę i rozłożyste soboty. Powierzchnie kościoła, z wyjątkiem izbicy, pokryte są gontem, co potęguje malowniczość bryły. Obecne wyposażenie stanowi m.in. późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII, zrekonstruowany w latach 1948–49 po dewastacji w 1915. W bogato polichromowanym ołtarzu widnieje obraz przedstawiający św. św. Mikołaja, Benedykta i Antoniego oraz rzeźba Zbawiciela Świata.

   W pobliskich Siarach znajduje się pałac z początku XX wieku należący niegdyś do przemysłowca naftowego i wybitnego polityka II Rzeczypospolitej Władysława Długosza.Binarowa

   Kościół parafialny św. Michała Archanioła w Binarowej datowany jest na około 1500 roku. Kościół jest jednym z najcenniejszych zabytków
 Pogórza Ciężkowickiego.  Wnętrze jest galerią sztuki zdobniczej: na stropach znajdują się cenne malowidła z początku XVI wieku, na ścianach barokowe cykle biblijne, zaś w kaplicy unikalna polichromia z 1655. Najcenniejszymi elementami wyposażenia kościoła są gotyckie rzeźby z końca XIV: Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a także płaskorzeźby Św. św. Małgorzaty, Doroty, Katarzyny i Barbary, znajdujące się w ołtarzach bocznych.

   Będąc w Binarowej, należy koniecznie zwiedzić pobliski Biecz nazywany często "Małym Krakowem" z monumentalnym gotyckim kościołem, ratuszem z renesansową wieżą, pozostałościami murów miejskich z XIV-XVI i Muzeum Marcina Kromera.
więcej o Bieczu;
http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=22&p2_articleid=1654

... photo...


Odwiedzaj...

Wiesiek Gargała

Śladami historii...

zwiedzaj;
Małopolski szlak architektury drewnianej.
==================
==================
Szymbark
Skansen Wsi Pogórzańskiej


Nowy Sącz
Sądecki Park EtnograficznyStary Sącz