Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
MAŁOPOLSKI Szlak Architektury Drewnianej


Zakopane

Artykuły
Swiątynie Podhala, Spiszu i Orawy...
Opublikowano 15.07.2016

Kościół parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła w Lachowicach,
- powstał w latach 1789-91 z fundacji Teresy Wielopolskiej, na miejscu kaplicy cmentarnej z 1707. Jest to jeden z piękniejszych kościołów drewnianych w Małopolsce, wytypowany w 2003 do wpisania na Listę UNESCO. Świątynia otoczona jest wydatnymi, częściowo oszalowanymi sobotami, w których umieszczono stacje Drogi Krzyżowej z 1846 roku, wykonane przez Antoniego Krząstkiewicza. Wyposażenie wnętrza, w przeważającej części barokowe, datowane jest na pocz. XIX wieku. W ołtarzu głównym znajdują się obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem (z XVII) oraz św. św. Piotra i Pawła. Wnętrze ścian zdobi XIX-wieczna polichromia figuralna.
- Będąc w Lachowicach, warto wybrać się do Stryszawy, słynącej z wyrobu drewnianych zabawek. Corocznie odbywa się tu "Święto Zabawki Ludowej".

Kościół parafialny św. Trójcy w Łopusznej,
- wzniesiony został w 2 poł. XV w., konsekrowany w 1504 roku. Kościół należy do starszego typu drewnianych świątyń gotyckich - ma prezbiterium zamknięte ścianą prostą, a od zewnątrz umieszczono na niej kapliczkę. Wewnątrz świątyni podziwiać można ornamentalną polichromię stropów z 1935, natomiast na parapecie chóru muzycznego widać pozostałości polichromii z 1500. Najcenniejsze wyposażenie kościoła stanowi: gotycki tryptyk z XV wieku ze sceną Koronacji Marii, umieszczony w ołtarzu głównym, oraz dwa barokowe ołtarze
.- W pobliżu Łopusznej znajduje się malowniczy rezerwat "Przełom Białki".

Kościół cmentarny św. Anny w Nowym Targu,
- powstał, jak podaje tradycja w 1219 roku i jest fundacją zbójców, którzy zrabowany na Węgrzech obraz św. Anny umieścić mieli w ołtarzu kościoła. Podawana data nie wydaje się prawdziwa, gdyż tutejsza parafia wspominana jest dopiero w XIV wieku. Budowlę wzniesiono w konstrukcji zrębowej. Ściany wewnątrz świątyni pokrywa polichromia, wykonana przez miejscowego malarza Hipolita Lipińskiego w 1880. Na ścianach odmalowano sceny figuralne, a na sklepieniu umieszczono kasetony z rozetami. Do wyposażenia kościoła należy m.in. ołtarz główny z 1. poł. XVIII z obrazem Wielkiej Rodziny (1516).
- Kilka kilometrów od Nowego Targu, w Ludźmierzu, znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Podhala.

Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Orawce,
- wzniesiono w latach 1650–59. Budowę rozpoczął pierwszy tutejszy proboszcz, ks. Jan Szczechowicz. Budowla o konstrukcji zrębowej pokryta została gontem. Do prezbiterium dostawiono w 1728 murowaną kaplicę Matki Boskiej Bolesnej. Kościół wyróżnia się bogatą polichromią z 2. poł. XVII wieku oraz z 1771 rroku, która pokrywa ściany i częściowo sprzęty. Składa się ona z szeregu cyklów, z których najpiękniejszymi są cykl 12 malowideł ze scenami z życia św. Jana Chrzciciela oraz sceny Dekalogu. Warto obejrzeć późnobarokowy ołtarz główny z Pietą oraz figurami św. św. Wojciecha i Stanisława.
- Kilka kilometrów na południe od Orawki rozciągają się piękne torfowiska, zwane Puściznami Orawskimi.

Kościół pw. św. Marii Magdaleny - Muzeum w Rabce Zdroju,
- dawny parafialny kościół powstał w 1606 na miejscu pierwszego rabczańskiego kościoła z 1565 roku, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru lub powodzi. Sklepienia i ściany pokrywa rokokowo-klasycystyczna polichromia figuralno-ornamentalna z1802 r. Zachowały się także fragmenty starszej, wczesnobarokowej polichromii z 1628. Ołtarz główny, w tradycji barokowej z ok. połowy XIX wielu ozdobiony został obrazami Św. Trójcy, św. Franciszka i św. Dominika. Obecnie świątynia nie jest użytkowana w celach religijnych - od 1936 mieści się w niej Muzeum Regionalne im. Władysława Orkana, z bogatą kolekcją rzeźb ludowych.
    Zdobiącą wnętrze polichromię wykonał w 1802 miejscowy proboszcz i malarz - ks. Andrzej Antałkiewicz. Do roku 1908, kiedy wybudowano nowy murowany kościół w Rabce, świątynia ta służyła jako parafialna. W 1913 oraz w latach trzydziestych XX przeprowadzono kolejne remonty kościoła. W 1936, dzięki staraniom ks. Justyna Bulandy i miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, utworzono wewnątrz muzeum im. Władysława Orkana ze zbiorami etnograficznymi z okolic Rabki, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
   Kościół położony jest na rogu ulic Orkana i Sądeckiej, nieopodal doliny Raby. Jest to budowla orientowana, zrębowa o ścianach obitych gontem z wieżą konstrukcji słupowej. Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym, jedno kalenicowym dachem. Bryła kościoła zdominowana jest przez potężną izbicową wieżę, szerszą od korpusu budowli i zwieńczoną gontowym hełmem z latarnią.
    Wnętrze świątyni pokryte jest polichromią o motywach ornamentalnych i figuralnych. Na sklepieniu prezbiterium przedstawiona została patronka kościoła św. Maria Magdalena wraz z przedmiotami pokutnymi. Na sklepieniu nawy znajduje się scena Koronacji Matki Bożej przez Trójcę Świętą. Zachowały się także fragmenty starszej polichromii z 1628. Odkryto m. in. pod czas prac konserwacyjnych w latach 70-tych ubiegłego wieku przedstawienie Chrystusa na Sądzie Ostatecznym, zasłonięte obecnie przez prospekt organowy. Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z XVIII i XIX. Do najcenniejszych zabytków należą neobarokowy ołtarz główny, XIX-wieczna ambona, rokokowe ołtarze boczne oraz XVIII-wieczny chór muzyczny i prospekt organowy. W ołtarzu przy północnej stronie kościoła umieszczono XVI-wieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który stanowił kiedyś część tryptyku. Warto zwrócić uwagę, iż w zachodniej ścianie nawy, pomiędzy belkami zrębu znajdziemy ludzkie zęby. Umieścili je tam górale by wyprosić wstawiennictwo św. Apolonii - patronki od bólów zęba.
    Na zewnętrznej ścianie prezbiterium w Ogrójcu umieszczono współczesne rzeźby przedstawiające św. Wojciecha, św. Wendelina oraz Chrystusa Dobrego Pasterza, ukazanego z rysami twarzy papieża Jana Pawła II. Świątynię otacza wokół kamienny mur z drewnianym daszkiem, w którym umieszczono stacje Drogi Krzyżowej oraz starodrzew. W obrębie terenu przykościelnego znajduje się kilka nagrobków z dawne cmentarza oraz rzeźba przedstawiająca patrona rabczańskiego muzeum, piewcę Gorców - Władysława Orkana.
Zakapior, photo; bmw58, Zakapior

- Położona pomiędzy Beskidem Wyspowym a Gorcami Rabka stanowi doskonały punkt wypadowy w powyższe pasma. Szczególnie warto wybrać się na wycieczkę do Gorczańskiego Parku Narodowego.

Kościół Świętego Krzyża „na Obidowej” w Rdzawce,
- powstał w 1757 na miejscu dawnej kaplicy, z fundacji Jana Wielopolskiego, wojewody sandomierskiego. Został on częściowo zniszczony przez pożar w 1994 roku po czym już wkrótce odbudowany. Świątynia ma konstrukcję zrębową, prezbiterium i częściowo nawę okalają soboty. Zdobiąca ściany i stropy polichromia o motywach figuralnych, ornamentalnych i architektonicznych z 1901, poddana została konserwacji i wzbogacona nowymi elementami w 1975. Wyposażenie pierwotnie późnobarokowe strawił ogień, zostało ono częściowo zrekonstruowane po pożarze.- W pobliskiej Chabówce warto zwiedzić Skansen Taboru Kolejowego posiadający w swoich zbiorach liczne eksponaty kolejnictwa (lokomotywy, parowozy). Część z nich jest nadal sprawna i m.in. grywa w filmach.

Kościół św. Elżbiety w Trybszu,
- powstał zapewne w 1567 roku. Jest to budowla wzniesiona w konstrukcji zrębowej, ściany pokryte są gontem i wzmocnione lisicami. Podczas prac remontowych w 1924 rozebrano izbicową wieżę i zakrystię. Wewnątrz na ścianach i stropach znajduje się późnobarokowa polichromia z 1647 przedstawiająca wyobrażenia świętych. Na uwagę zasługuje scena Wniebowzięcia i Koronacji Matki Boskiej na stropie prezbiterium, namalowana na tle Panoramy Tatr. Z dawnego wyposażenie zachowało się niewiele zabytków, większość została przeniesiona do nowego, murowanego kościoła parafialnego.Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Jaszczurówce,
- ufundowana przez rodzinę Uznańskich, wybudowana została w latach 1904-07 w stylu zakopiańskim, wg projektu Stanisława Witkiewicza. Obiekt wznosili góralscy cieśle pod kierunkiem Aureliana Blachy (Blchy), który był prawdopodobnie projektantem ołtarza głównego. Po obu stronach rzeźbionego, drewnianego ołtarza, znajdują się kolorowe witraże, z prawej Matka Boska Częstochowska z herbem Polski, z lewej Matka Boska Ostrobramska z herbem Litwy. Ołtarze boczne autorstwa ludowego rzeźbiarza Józefa Janosa z Dębna wstawiono w 1954.- B
ędąc na Jaszczurówce watro udać się na wycieczkę na Rusinową Polanę w Tatrach, gdzie znajduje się urokliwa kaplica Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr.

... photo...


Odwiedzaj...

Wiesiek Gargała

Śladami historii...

zwiedzaj;
Małopolski szlak architektury drewnianej.
==================
==================
Szymbark
Skansen Wsi Pogórzańskiej


Nowy Sącz
Sądecki Park EtnograficznyStary Sącz