Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
MAŁOPOLSKI Szlak Architektury Drewnianej


Zakopane

Artykuły
Swiątynie Krakowa i okolic...
Opublikowano 25.03.2014

   Kościół parafialny Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie wzniesiono w 1. poł. XVI stulecia. Kaplica  znajdująca się po północnej stronie nawy pochodzi z XVIII w. Kościół w Gruszowie jest późnogotycką świątynią”,” wzniesioną w konstrukcji zrębowej”,” pokrytą gontem i blachą (daszek wieży). Wieża o pochyłych ścianach posiada izbicę z ozdobną koronką wycinaną w deskach szalunku. Eklektyczny ołtarz główny pochodzi z wieku XIX – znajdują się w nim m.in. figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz świętych Filipa i Andrzeja Apostołów. Warto zwrócić uwagę na malowane stacje Drogi Krzyżowej z przełomu XVIII i XIX w. oraz neobarokową ambonę.- Gruszów położony jest w Gminie Raciechowice, słynącej z ekologicznego sadownictwa.
- Sadownictwo raciechowickie ma bardzo długą tradycję. Sady istniały tu już w połowie XIX wieku. Jabłka raciechowickie sprzedawano w Krakowie, Wieliczce, Zakopanem, a nawet w Wiedniu.
- Na smak raciechowickich jabłek wpływa specyficzny mikroklimat górski, w tym duże różnice temperatur między dniem i nocą.
- Będąc w okolicy warto zwiedzić dwory w: Raciechowicach, Bojańczycach, Mierzniu, Czasławiu, drewniany kościół w Raciechowicach
(obiekt SAD) oraz Pustelnię w Krzesławicach Podkarmieniu
(obiekt SAD).

   Kościół św. Bartłomieja w Łapanowie zbudowano w 1529 r., a odbudowano po zniszczeniach w 1614 r. wraz z nową  kaplicą przy nawie. Nawa i prezbiterium przykryte są wspólnym dachem dwuspadowym. Na skraju nawy i prezbiterium znajduje się barokowa wieżyczka sygnaturowa z latarnią i cebulką. Wnętrze zdobi polichromia z 1843 r. wykonana przez Mecnera i Wojciechowskiego. Późnobarokowy ołtarz główny, z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzi z 1873 r. Ołtarze boczne datowane są również na XIX w. W kościele znajdują się też obrazy: Matka Boska XVII w, Przemienienie Pańskie oraz św. Barbara z XVII w.- W Łapanowie znajduje się zalew wodny ze zróżnicowaną infrastrukturą rekreacyjną
(oferujący możliwość wędkowania i uprawiania sportów wodnych).   Kościół św. Andrzeja
w Osieku zbudowano najprawdopodobniej w latach 1538-49 na miejscu poprzedniego. Jest to późnogotycka budowla odmiany śląskiej. W końcu XV i na początku XVII w. kościół służył jako zbór kalwiński. W 1907 r. w Osieku wybudowano nowy kościół murowany - od tego czasu drewniany kościół nie jest użytkowany. Wewnątrz kościoła, na stropach i ścianach zachowały się resztki malowideł z XVI, XVII i XVIII w. Swoimi kształtami zachwycają barokowy ołtarz główny i rokokowa ambona w kształcie łodzi z 2 poł. XVIII w. Kościół otoczony jest pomnikowymi dębami liczącymi ponad 500 lat.   Kościół parafialny św.św. Jakuba Starszego i Katarzyny AleksandryjskiejRaciechowicach zbudowano w roku 1720  na miejscu poprzedniego kościoła z XVII w., z którego prawdopodobnie wykorzystano prezbiterium. W 1902 r. świątynię gruntownie przebudowano: przedłużono nawę, a zamiast wieży wzniesiono kruchtę z pięterkiem dzwonowym. Stropy i ściany kościoła pokrywa polichromia figuralno - ornamentalna z początku XX stulecia. Wewnątrz świątyni podziwiać można przede wszystkim wyposażenie rokokowe z 1779 r. Autorem ołtarzy najprawdopodobniej jest snycerz i rzeźbiarz Piotr Kornecki.   Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Racławicach pochodzi z 1511 r. Uznawany za świątynię późnogotycką bez większych zmian dotrwał do naszych czasów. Jedynie w czasie remontu na przełomie XVII i XVIII w. dobudowano wieżę. Nawa i prezbiterium są pokryte gontowym dachem wielopołaciowym. W kościele można podziwiać gotyckie detale ciesielskie z czasu budowy świątyni. Ściany pokrywa renesansowa polichromia z połowy XVII w., która przedstawia sceny pasyjne i maryjne oraz wizerunki świętych. Najcenniejsze gotyckie zabytki wyposażenia to rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pocz. XV w., krucyfiks na belce tęczowej.- W pobliskich Czubrowicach znajduje się oryginalna Droga Krzyżowa usytuowana malowniczo wśród skalnych ostańców.   Kościół pomocniczy św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej zbudowano w XVI wieku z fundacji Prokopa Pieniążka. Z tego  okresu pochodzi murowane prezbiterium, natomiast drewnianą nawę zbudowano lub przebudowano w 1787 r. W 1838 r. dobudowano wieżę i kaplicę – również drewniane. Wnętrze kościoła pokryte jest sklepieniami pozornymi. Sklepienia i ściany ozdabia polichromia o motywach figuralnych i ornamentalnych wykonana w 1958 r. przez Tadeusza Łakomskiego. Barokowy ołtarz główny z przełomu XVII i XVIII w. posiada gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pocz. XVI w.


 
   Kościół św. Sebastiana
w Wieliczce wzniesiono w 1581 r. z drewna modrzewiowego, a przebudowano w XVIII stuleciu. Nad prezbiterium znajduje się wieżyczka barokowa z latarnią, a od zachodu do nawy przylega niska wieża zwieńczona baniastym hełmem. Wnętrza przykrywają sklepienia pozorne. Wewnątrz świątyni podziwiać można polichromię wykonaną w latach 1903–1910 przez Włodzimierza Tetmajera. Wyposażenie kościoła stanowi rokokowy ołtarz główny z obrazem św. Sebastiana z XVIII stulecia oraz dwa ołtarze boczne: wczesnobarokowy, w którym znajduje się obraz Najświętszej Marii Panny i barokowy z krucyfiksem z wieku XVII.- Nieopodal Wieliczki, w Jawczycach, wznosi się 18 kurhanów usypanych prawdopodobnie w IX lub X w.   Kościół św. Marcina w Wiśniowej pochodzi z lat 1720-1730, w XIX wieku gruntownie wyremontowany i przebudowany. Bryła  kościoła składa się z prezbiterium i szerszej, wyższej nawy, do której przylega kruchta. Świątynia zbudowana w konstrukcji zrębowej, nakrywa ją dwu kalenicowy dach. Wnętrze ozdobione bogatą polichromią, głównie o motywach roślinnych, wykonaną w 1910 roku. W kościele znajduje się pięć ołtarzy, w głównym obraz Matki Boskiej Wiśniowskiej z XVII w., słynący łaskami. Inne elementy wyposażenia to barokowa ambona z końca XVII w., późnobarokowa kamienna chrzcielnica z 2 poł. XVIII w. oraz krucyfiks z XVII w. W świątyni przechowywane proporce AK "Kamiennik”.


... photo...


Odwiedzaj...

Wiesiek Gargała

Śladami historii...

zwiedzaj;
Małopolski szlak architektury drewnianej.
==================
==================
Szymbark
Skansen Wsi Pogórzańskiej


Nowy Sącz
Sądecki Park EtnograficznyStary Sącz