Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
MAŁOPOLSKI Szlak Architektury Drewnianej


Zakopane

Artykuły
Binarowa i okolice...
Opublikowano 15.11.2017

Czermna kościół św. Marcina
- wzniesiony został w 1520 roku, na miejscu poprzedniej, zniszczonej świątyni. W XVIII wieku został  znacznie przebudowany, m.in. dostawiono kaplicę nakrytą ośmiopolową kopułą. Kościół modrzewiowy, posiada słupową wieżę oraz zrębową konstrukcję ścian, które są dwustronnie oszalowane pionowymi deskami. Nawę i prezbiterium wieńczy dach jedno kalenicowy, wieżę dach namiotowy. Wnętrze zdobi polichromia z 1877. W świątyni zachowało się bogate wyposażenie z XVIII/XIX, w tym 5 ołtarzy, ambona, organy. W ołtarzu głównym znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia z XVI, oryginał znajduje się w nowej świątyni.

Libusza
   Kościół Narodzenia NMP to jeden z najpiękniejszych kościołów drewnianych w Polsce. Zbudowano go około 1513 roku. Po
 pożarze (1986), z którego ocalała jedynie zakrystia, nadpalone ściany i piękny krzyż ludowy, odbudowę rozpoczęto dopiero w 1996. Wnętrze przekryto stropami płaskimi, odtworzono oba portale późnogotyckie zamknięte łukiem o wykroju w tzw. ośli grzbiet. Jest to kościół o konstrukcji zrębowej, którego ściany pokryto gontem. Od zachodniej strony budynku zobaczyć można wieżę - dostawioną w 1609 - o pochyłych ścianach przykrytą hełmem.

Rożnowice
   Kościół filialny pomocniczy św. Andrzeja z lat 1756-64 powstał w miejscu poprzedniego kościoła. Późnobarokowy wystrój wnętrza
 podkreślony został imitowanymi w drewnie kolumnami, na których opierają się spłaszczone łuki arkad oraz wygięta faliście belka tęczowa. Polichromia o motywach roślinnych i geometrycznych z 1787, autorstwa J. Kozickiego, odkryta została przez konserwatorów w latach 1970-75. Trzy ołtarze rokokowe pochodzą z XVIII wieku. W ołtarzu głównym mieszczą się obracane nisze z rzeźbami św. Andrzeja, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Chrystusa Bolesnego i Chrystusa Zmartwychwstałego.

Rzepnik Biskupi
   Kościół pomocniczy św. Jana Chrzciciela wzniesiono na początku XVI wieku, wieżę  dobudowano prawdopodobnie w XVII wieku. Jest to kościół późnogotycki, konstrukcji zrębowej o ścianach pokrytych gontem i wzmocnionych lisicami. Pod chórem zachowały się deski z dawnego stropu z fragmentami malowideł patronowych. Cennymi zabytkami świątyni są między innymi: gotycko - renesansowy tryptyk z początku XVI wieku z rzeźbami świętych Piotra, Pawła, Stanisława i Krzysztofa, późnorenesansowy ołtarz główny oraz sześć rzeźb z dawnych ołtarzy barokowych z XVII i XVIII wieku.

... photo...


Odwiedzaj...

Wiesiek Gargała

Śladami historii...

zwiedzaj;
Małopolski szlak architektury drewnianej.
==================
==================
Szymbark
Skansen Wsi Pogórzańskiej


Nowy Sącz
Sądecki Park EtnograficznyStary Sącz