Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
MAŁOPOLSKI Szlak Architektury Drewnianej


Zakopane

Artykuły
... z Berestu kierunek na Grybów...
Opublikowano 20.02.2017


Berest
,
- świątynia, cerkiew, nosi wezwanie św. św. Kosmy i Damiana. Wybudowana w 1842 roku, zastąpiła starszą cerkiew. W środku cerkwi możemy podziwiać ikonostas, polichromie oraz odrzwia z nieistniejącej już cerkwi w Nieznajowej. Cerkiew posiada także obraz Opieki Najświętszej Marii Panny słynący z cudów.
   Cerkiew parafialna greckokatolicka (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy). Jest to cerkiew zachodnio łemkowska o konstrukcji zrębowej i pokrytych gontem ścianach. Polichromia figuralna ornamentalna pochodzi z 1928. Kompletny klasycystyczny ikonostas został w XIX wystawiony z ikon XVII i XVIII, ołtarz główny z baldachimem i tabernakulum powstał w XIX. W nawie znajdują się dwa barokowe ołtarze boczne z XVIII wieku, w północnym słynąca łaskami ikona Opieki Bogurodzicy (Pokrow) z 1721 (przeniesiona z Izb).

Piorunka,
- cerkiewką kiedyś opiekowali się św. św. Kosma i Damian, a obecnie Matka Boska Różańcowa. Charakteryzuje ją zachowany wystrój cerkiewny, którego częścią jest ikonostas, posiadający najstarsze elementy z XVII wieku. Oglądając go, warto zwrócić uwagę również na osobliwość - znajdującą się w nim świecką scenę, portret pasterza na tle gór.
    Cerkiew powstała w 1798 roku. Jest to cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego, orientowana, trójdzielna. Kwadratowe prezbiterium, nawa i babiniec są zrębowe, wieża izbicowa, obejmująca słupami babiniec. Ściany pobite są gontem, namiotowe dachy i wieńczące je baniaste hełmy blachą. Wnętrze ozdobione jest polichromią z 1930. Ikonostas z przełomu XVII i XVIII jest prawie w całości oryginalny. Najciekawszym malowidłem w ikonostasie jest portret łemkowskiego pasterza na tle panoramy górskiej. Jest to rzadkość - sceny świeckie umieszczane były na ikonostasach wyjątkowo. W nawie dwa ołtarzyki boczne z początku XVIII.

Polany,
- cerkiew św. Michała Archanioła z początku XIX wieku. Wewnątrz znajduje się regencyjno-rokokowy ikonostas, nad którym widnieje malowany baldachim. Stropy świątyni i parapet chóru ozdabia polichromia ze scenami biblijnymi.
    Cerkiew filialna greckokatolicka (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem) pochodzi z 1820 roku. Jest to kolejna cerkiew zachodnio - łemkowska, zbudowana w konstrukcji zrębowej, ze ścianami pokrytymi gontem. Polichromia architektoniczno-figuralna pochodzi z 1862: na stropach widnieją sceny biblijne, na parapecie chóru - ze Starego Testamentu, nad ikonostasem rozciąga się malowany baldachim. Wyposażenie cerkiewne stanowi ikonostas z XIX wieku. W prezbiterium znajduje się późnobarokowy ołtarz z obrazem Piet z XVIII.

Binczarowa
- cerkiew greckokatolicka św. Dymitra (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki św. Stanisława Biskupa) pochodzi z 1760 roku.
   
Świątynia wzniesiona w konstrukcji zrębowej została mocno przebudowana i częściowo zatraciła cechy typowej cerkwi zachodnio łemkowskiej. Do wyposażenia wnętrza należy między innymi późnobarokowy ikonostas z 2 połowy XVIII wieku uzupełniony w drugiej połowie XIX wieku (w miejscu Ostatniej Wieczerzy widnieje obraz Matki Bożej Różańcowej) oraz kamienny ołtarz z 1967 roku z relikwiami św. Wojciecha. Na uwagę zasługuje także cenna polichromia z 1913 roku wykonana przez Bronisława Kmaka.


Kąclowa,
- kościół pomocniczy św. Wojciecha powstał w latach 1926-29 według projektu Z. Mączeńskiego, który wzorował się na tradycyjnym budownictwie regionalnym. Niezależne dachy (nad nawą przyczółkowy, nad prezbiterium wielopołaciowy) pokryto blachą (pierwotnie były kryte gontem).
   
Wewnątrz zastosowano częściowo strop płaski, a częściowo pozorne sklepienie kolebkowe. Eklektyczny ołtarz główny z 1960 jest dziełem J. Puchały. Widnieje w nim obraz Ukrzyżowanie z tego samego okresu, wykonany przez Cz. Preisa. Wyposażenie stanowią również drewniana ambona i chrzcielnica z 1933 oraz organy datowane na 1793.


... photo...
Odwiedzaj...

Wiesiek Gargała==================
Śladami historii...

zwiedzaj;
Małopolski szlak architektury drewnianej.Szymbark
Skansen Wsi Pogórzańskiej


Nowy Sącz
Sądecki Park EtnograficznyStary Sącz
Osada Czorsztyn
dawniej t
urystyczna Kluszkowce