Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
MAŁOPOLSKI Szlak Architektury Drewnianej


Zakopane

Artykuły
... dookoła jeziora Rożnowskiego...
Opublikowano 30.10.2016


Rożnów

  Zabudowa Czchowa dawniej zdominowana była przez drewniane, zrębowe domy, dwu - lub trzytraktowe, kryte dachami z okapami. Z tej dawnej zabudowy pozostały w Czchowie jedynie pojedyncze domostwa, tylko na rynku zachowała ona zwarty charakter. Po pożarze w 1946 część budynków przy rynku została zrekonstruowana na podstawie projektu H. Jasińskiego: są to murowane szczytowe budynki z podcieniami. Na środku rynku wznosił się niegdyś ratusz, rozebrany w XVIII wieku, a obecnie strzeżony przez figury św. Floriana (XVIII) i św. Wojciecha (XIX).   Kościół św. Mikołaja w Tabaszowej został wzniesiony w 1753 roku w pobliskim Tęgoborzu, a na obecne miejsce, bardzo atrakcyjne widokowo, przeniesiono go w 1982. Jest to budowla konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo. Na szalunku ściany zamykającej prezbiterium namalowana została w 1 poł. XIX wieku grupa Ukrzyżowania. Wnętrze przykryte jest stropami płaskimi. Ściany świątyni zdobi ornamentalno-figuralna polichromia z 1895. Rokokowe ołtarze pochodzą z XVIII stulecia. W ołtarzu głównym widnieje barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII oraz pochodzący z końca XIX wizerunek św. Mikołaja.   Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego
w Podolu powstał w 1. poł. XVI wieku. Został poświęcony ok. 1540 roku. Jest to kościół późnogotycki. Od zachodu do świątyni przylega barokowa wieża słupowo-ramowa o pochyłych ścianach, z pozorną izbicą. Wnętrze świątyni nakryte jest kasetonowymi stropami płaskimi. Renesansowa polichromia figuralna z 1542 odkryta została w 1959. Na belce tęczowej umieszczona została późnogotycka rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z 2. ćw. XVI. Do zabytkowego wyposażenia kościoła należy też późnogotycka chrzcielnica kamienna z 1. poł. XVI oraz barokowa ambona z 2. poł. XVII.

   Kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej w Przydonicy zbudowano w 1527 roku. Jest to późnogotycka budowla wzniesiona w konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo z listwowaniem. W świątyni zachowały się elementy bogatego, późnogotyckiego detalu architektonicznego z 1527. Obramienia okienne i portale zwieńczone są łukami o wykrojach w tzw. "ośli grzbiet". Późnorenesansowa polichromia figuralna w prezbiterium pochodzi z końca XVI wieku. Składają się na nią cykle przedstawiające Mękę Pańską, legendę o św. Stanisławie Biskupie oraz postaci świętych. Dekoracja malarska w nawie wykonana została w 1904.   Kościół Narodzenia NMP na Przełęczy św. Justa (400 m n.p.m.) wzniesiono lub gruntownie odnowiono w XVII wieku a
powiększono w XVIII. Legenda głosi, iż zbudowano go na miejscu pustelni św. Justa. Jest to niewielka budowa o konstrukcji zrębowej, oszalowana, pokryta dachem jedno kalenicowym. Wewnątrz znajdują się stropy płaskie. Na barokowym ołtarzu głównym z XVII znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej tzw. Juściańskiej z XVII. Ponadto wewnątrz świątyni oglądać można reprezentujący ludowy barok obraz Św. Justa z 1677 roku.   Modrzewiowy dwór
w Wielogłowach wzniesiono w XVII wieku. Jego ostatnia właścicielka Maria Stuber w 1958 roku przekazała obiekt Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, które założyły w budynku klasztor, a w jego zachodniej części kaplicę klasztorną z obrazem Matki Boskiej. Parterowy dwór wzniesiony w konstrukcji zrębowej na rzucie prostokąta ma ściany otynkowane i pomalowane. We wnętrzu dworku podczas prac malarskich odsłonięto fragmenty klasycystycznej polichromii. Zachowała się także część zabudowań dworskich w postaci XIX-wiecznych murowanych czworaków.


... photo...
Odwiedzaj...

Wiesiek Gargała==================
Śladami historii...

zwiedzaj;
Małopolski szlak architektury drewnianej.Szymbark
Skansen Wsi Pogórzańskiej


Nowy Sącz
Sądecki Park EtnograficznyStary Sącz
Osada Czorsztyn
dawniej t
urystyczna Kluszkowce