Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
MAŁOPOLSKI Szlak Architektury Drewnianej


Zakopane

Artykuły
... dookoła jeziora Rożnowskiego...
Opublikowano 30.10.2016


Rożnów

   Kościół św. Mikołaja w Tabaszowej został wzniesiony w 1753 r. w pobliskim Tęgoborzu, a na obecne miejsce, bardzo atrakcyjne widokowo, przeniesiono go w 1982 r. Jest to budowla konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo. Na szalunku ściany zamykającej prezbiterium namalowana została w 1 poł. XIX w. grupa Ukrzyżowania. Wnętrze przykryte jest stropami płaskimi. Ściany świątyni zdobi ornamentalno-figuralna polichromia z 1895 r. Rokokowe ołtarze pochodzą z XVIII stulecia. W ołtarzu głównym widnieje barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII w. oraz pochodzący z końca XIX w. wizerunek św. Mikołaja.   Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego
w Podolu powstał w 1. poł. XVI w. Został poświęcony ok. 1540 r. Jest to kościół  późnogotycki. Od zachodu do świątyni przylega barokowa wieża słupowo-ramowa o pochyłych ścianach, z pozorną izbicą. Wnętrze świątyni nakryte jest kasetonowymi stropami płaskimi. Renesansowa polichromia figuralna z 1542 r. odkryta została w 1959 r. Na belce tęczowej umieszczona została późnogotycka rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z 2. ćw. XVI w. Do zabytkowego wyposażenia kościoła należy też późnogotycka chrzcielnica kamienna z 1. poł. XVI w. oraz barokowa ambona z 2. poł. XVII w.

   Kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej w Przydonicy zbudowano w 1527 r. Jest to późnogotycka budowla


 

wzniesiona w konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo z listwowaniem. W świątyni zachowały się elementy bogatego, późnogotyckiego detalu architektonicznego z 1527 r. Obramienia okienne i portale zwieńczone są łukami o wykrojach w tzw. ośli grzbiet. Późnorenesansowa polichromia figuralna w prezbiterium pochodzi z końca XVI w. Składają się na nią cykle przedstawiające Mękę Pańską, legendę o św. Stanisławie Biskupie oraz postaci świętych. Dekoracja malarska w nawie wykonana została w 1904 r.

   Kościół Narodzenia NMP na Przełęczy św. Justa (400 m n.p.m.) wzniesiono lub gruntownie odnowiono w XVII w. a powiększono w XVIII w. Legenda głosi, iż zbudowano go na miejscu pustelni św. Justa. Jest to niewielka budowa o konstrukcji zrębowej, oszalowana, pokryta dachem jedno kalenicowym. Wewnątrz znajdują się stropy płaskie. Na barokowym ołtarzu głównym z XVII w. znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej tzw. Juściańskiej z XVII w. Ponadto wewnątrz świątyni oglądać można reprezentujący ludowy barok obraz Św. Justa z 1677 r.   Modrzewiowy dwór
w Wielogłowach wzniesiono w XVII w. Jego ostatnia właścicielka Maria Stuber w 1958 r. przekazała obiekt Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, które założyły w budynku klasztor, a w jego zachodniej części kaplicę klasztorną z obrazem Matki Boskiej. Parterowy dwór wzniesiony w konstrukcji zrębowej na rzucie prostokąta ma ściany otynkowane i pomalowane. We wnętrzu dworku podczas prac malarskich odsłonięto fragmenty klasycystycznej polichromii. Zachowała się także część zabudowań dworskich w postaci XIX-wiecznych murowanych czworaków.
 

... photo...


Odwiedzaj...

Wiesiek Gargała

Śladami historii...

zwiedzaj;
Małopolski szlak architektury drewnianej.
==================
==================
Szymbark
Skansen Wsi Pogórzańskiej


Nowy Sącz
Sądecki Park EtnograficznyStary Sącz