Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
MAŁOPOLSKI Szlak Architektury Drewnianej


Zakopane

Artykuły
Okolice Oświęcimia...
Opublikowano 25.04.2014   Kościół parafialny św. Marcina w Jawiszowicach zbudowano w 1692 roku, na miejscu spalonego wcześniejszego kościoła z 1511. Nad nawą i prezbiterium znajduje się jednolity gontowy wielopołaciowy dach, który tworzy nad prezbiterium szerokie okapy oparte na wspornikach. Wnętrze kościoła w nawie jest przykryte stropem, a w prezbiterium pozornym sklepieniem kolebkowym. Ołtarz główny pochodzi z ok. 1700, natomiast neogotyckie ołtarze boczne wykonano w XIX wieku. W tęczy umieszczona jest belka tęczowa, na której znajduje się barokowy krucyfiks oraz posągi Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty i św. Marii Magdaleny.


- Jawiszowice są położone z dolinie Wisły. W przysiółku Jawiszowic - Jaźniku do dziś oglądać można fragment starorzecza Wisły.
- Pierwsze wzmianki o Jawiszowicach można znaleźć w spisach świętopietrza, gdy ówczesna parafia Jawiszowice wpłacała pieniądze na rzecz Stolicy Apostolskiej w Awinionie.
- Od 1942, w północnej części wsi Jawiszowice, działał podobóz o nazwie Jawischowitz, który stanowił filię KL Auschwitz-Birkenau. Osadzeni w nim więźniowie wykonywali niewolniczą pracę w kopalni węgla „Brzeszcze”, należącej wówczas do niemieckiego koncernu „Herman Göring Werke”. Do czasów obecnych zachowana została min. łaźnia obozowa. Więcej informacji:
http://www.trasapamieci.brzeszcze.pl/

   Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie znajduje się u podnóża zamku Lipowiec. Pierwsze obiekty postawiono w 1969, skansen zwiedzać można było od 1973. Na obszarze 5 ha rozmieszczono 23 obiekty budownictwa drewnianego Krakowiaków Zachodnich, z terenów położonych na zachód od Krakowa. Najważniejszymi obiektami są XVII-wieczny kościół z Ryczowa i XVIII dwór z Drogini, w których co roku odbywają się koncerty muzyki kameralnej. Pośród ekspozycji na uwagę zasługują także oryginalne sprzęty codziennego użytku, warsztaty rzemieślników ludowych oraz klasa szkolna.


- W położonej kilka kilometrów od Wygiełzowa Alwerni znajduje się zespół klasztorny oo. Bernardynów z XVIII.   Kościół parafialny św. Andrzeja w Graboszycach zbudowano w 1585 roku, na miejscu dawniejszego. Świątynia o konstrukcji zrębowej, nakryta dachem dwuspadowym o różnej wysokości kalenicy. Od zachodu dostawiono w 1617 wieżę izbicową, którą podwyższono o piętro w XVIII wieku i nakryto baniastym hełmem. Osobliwością kościoła jest piętrowa zakrystia przy północnej ścianie prezbiterium oraz barokowe wyposażenie z XVII - XVIII, m.in. krucyfiks na belce tęczowej, ołtarz główny z obrazami Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Św. Andrzeja wraz ze skrzydłami ołtarza szafkowego z obrazami Ecce Homo i Matki Boskiej Bolesnej z XVI.


- W Graboszycach znajduje się dwór obronny z XVI wraz z założeniem parkowym.   Kościół parafialny Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie wzniesiono w 1771 roku. Na obecne miejsce został przeniesiony w latach 1972-74, a poświęcenia w dniu 1 maja 1974. dokonał ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła, który w latach 1948-49 jeszcze w Niegowici pełnił w nim funkcję wikariusza. Parafię w Mętkowie utworzono w 1982. Barokowa, trójnawowa świątynia o układzie halowym została zbudowana z drewna modrzewiowego. Do wyposażenia kościoła należą barokowe ołtarze: główny z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz dwa boczne z obrazami Serca Jezusowego i Św. Anny Samotrzeć.


- Niedaleko od Mętkowa położony jest Zator, w którym warto zwiedzić gotycki kościół z końca XIV wieku oraz piękny zamek z XV, przebudowany w XIX przez Franciszka Marię Lanciego.


   Kościół Przemienienia Pańskiego w Radocza zbudowano w 1525 roku. Budynek utracił swoje pierwotne cechy stylowe w wyniku remontu przeprowadzonego na początku XX wieku. Do wąskiego prezbiterium dobudowano kaplicę i zakrystię. W przyziemiu wieży, która zwieńczona jest hełmem, znajduje się kruchta nakryta stropem kasetonowym z belkami profilowanymi i dekorowanymi ornamentem jońskim. Z dawnego wyposażenia do dziś przetrwały jedynie trzy barokowe ołtarze, prospekt organowy z XVIII, witraże z początku XX oraz żyrandole z przełomu XIX i XX. W ołtarzu głównym znajduje się barokowy obraz Przemienienie Pańskie.

   Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Woźnikach zbudowano prawdopodobnie w 1. poł. XVI wieku. Większa część zabudowy oraz pierwotnego wyposażenia uległa zniszczeniu podczas pożaru w 1959 roku. Do odbudowy przystąpiono w latach 1962-64, wykonali ją specjaliści z krakowskiego oddziału Pracowni Konserwacji Zabytków. Na styku nawy i prezbiterium znajduje się wieżyczka o barokowym kształcie. W kruchcie na belkach stropowych widnieją malowane napisy. Parapet chóru muzycznego wpleciono z wikliny w 2. poł. XX. Najstarszy zachowany element to gotycki krucyfiks z XIV stulecia.


- Woźniki są jedną z najstarszych wsi powiatu wadowickiego, założoną w XII wieku. Od XIV należały do cystersów z Mogiły. Obecnie są ważnym ośrodkiem wikliniarstwa.

... photo...
Odwiedzaj...

Wiesiek Gargała==================
Śladami historii...

zwiedzaj;
Małopolski szlak architektury drewnianej.Szymbark
Skansen Wsi Pogórzańskiej


Nowy Sącz
Sądecki Park EtnograficznyStary Sącz
Osada Czorsztyn
dawniej t
urystyczna Kluszkowce