Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Odwiedzaj...
MAŁOPOLSKI Szlak Architektury Drewnianej


Zakopane

Artykuły
Wyżyna Krakowsko - Częstocowska
Opublikowano 25.02.2014

   Zabudowa uzdrowiskowa pochodzi z okresu, gdy Ojców był znaną miejscowością letniskową i uzdrowiskową. Przebywali tutaj m.in. Franciszek Karpiński, Jan Ursyn Niemcewicz, Fryderyk Chopin czy Cyprian Kamil Norwid. W 1855 roku lekarz Lucjan Kowalski uruchomił pierwszy zakład wodoleczniczy pod nazwą „Sybilla", następnie za kolejnego właściciela wsi hr. Aleksandra Przeździeckiego powstał hotel „Pod Łokietkiem", zajazd „Wesele w Ojcowie” i łazienki nad Prądnikiem. W czasie powstania styczniowego spłonęło całe uzdrowisko - odbudową zajęli się kolejni właściciele Jan Zawisza i hr. Ludwik Krasiński.   Dworek „Zacisze"
w Miechowie wzniesiony został w 1784 r. Jest to parterowy dworek zbudowany w konstrukcji zrębowej na planie prostokąta, dach łamany polski z facjatami pokryto gontem. Wnętrze w układzie dwutraktowym składa się z czterech pomieszczeń rozdzielonych przechodnią sienią. Budynek jest bardzo dobrym przykładem rezydencji mieszczańskiej, na której architekturę składają się wszystkie elementy charakterystyczne dla staropolskich dworów, uwidocznione w proporcjonalnej bryle i oszczędnym detalu. Obecnie budynek administrowany jest przez Galerię „U Jaksy”.   Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Racławicach pochodzi z 1511 r. Uznawany za świątynię późnogotycką bez większych zmian dotrwał do naszych czasów. Jedynie w czasie remontu na przełomie XVII i XVIII w. dobudowano wieżę. Nawa i prezbiterium są pokryte gontowym dachem wielopołaciowym. W kościele można podziwiać gotyckie detale ciesielskie z czasu budowy świątyni. Ściany pokrywa renesansowa polichromia z połowy XVII w., która przedstawia sceny pasyjne i maryjne oraz wizerunki świętych. Najcenniejsze gotyckie zabytki wyposażenia to rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pocz. XV w., krucyfiks na belce tęczowej.   Dzwonnica przy kościele św. Katarzyny w Tenczynku zbudowana została przed 1748 roku. Jest to budowla wolno stojąca, o konstrukcji słupowo-ramowej, trzykondygnacyjna, zbudowana na kamiennej podmurówce, wzniesiona na planie prostokąta. Drugą kondygnację tworzy pozorna izbica, nad nią znajduje się węższe pięterko dzwonowe pokryte blaszanym dachem. Dzwonnica znajduje się po północno-zachodniej stronie murowanego kościoła barokowego św. Katarzyny z lat 1728-42 (wewnątrz świątyni zobaczyć można m.in. ołtarze regencyjne z XVIII wiek).

   Kościół parafialny Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Paczółtowicach zbudowano ok. 1510 roku, prawdopodobnie jako drugą świątynię na tym miejscu. Jest to kościół późnogotycki, wzniesiony z drewna jodłowego w konstrukcji zrębowej, pokryty gontem. Na ścianach i stropach kościoła widnieje polichromia z końca XIX wieku. Na północnej ścianie prezbiterium i nawy zachowały się fragmenty malowideł z 2. poł. XVII przedstawiające sceny Męki Pańskiej. Ołtarz główny wykonano w 1604. Cennym zabytkiem jest znajdujący się w nim gotycki obraz Matki Boskiej Paczółtowskiej na tle krzaku gorejącego (ok.1460-70).


- W pobliżu Paczółtowic znajduje się pięknie położony klasztor Karmelitów w Czernej z 1. poł. XVII. Obok niego warto zobaczyć ruiny malowniczego Diabelskiego Mostu.

   Kościół parafialny św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy powstał w 1553 roku. Pierwotnie kościół zbudowano na rzucie krzyża, ale już w 1622 ramię północne zastąpiono murowaną, renesansową kaplicą grobową rodziny Kucharskich, a drewnianą zakrystię zamieniono na murowaną. Warto zwrócić uwagę na gotyckie portale zwieńczone tzw. oślimi grzbietami. We wnętrzu kościoła można podziwiać renesansową polichromię z 1562, a także ornamentalną-figuralną polichromię wnętrza kaplicy datowaną na poł. XVII wieku. Do wyposażenia świątyni należą m.in. ołtarze z XVII. W ołtarzu głównym znajduje się gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.   Kościół pw. św. Jakuba Więcławicach Starych został wzniesiony w 1748 roku. Bezwieżowy, ściany nawy i prezbiterium oszalowane są deskami. Dachy świątyni pokrywa blacha, na kalenicy nawy wznosi się wysoka wieżyczka na sygnaturkę. Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest umieszczony na północnej ścianie gotycki tryptyk z 1477. W jego głównym polu przedstawiona jest postać św. Mikołaja na tronie i diakonami po bokach. Na awersach i rewersach skrzydeł widzimy postaci świętych. Tryptyk przykuwa uwagę przede wszystkim pięknymi złoceniami. Na belce tęczy znajdują się posągi Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty, pochodzące z przełomu XV/XVI wieku. Pomiędzy nimi umieszczony jest późnobarokowy krucyfiks. W świątyni warto również zwrócić uwagę na bogato dekorowane rokokowe ołtarze. Obok kościoła wznosi się drewniana dzwonnica z poł. XIX.


- W pobliskich Raciborowicach warto zwiedzić gotycki kościół wystawiony z fundacji Jana Długosza. Jego herb Wieniawa widnieje nad wejściem do świątyni.

... photo...
Odwiedzaj...

Wiesiek Gargała==================
Śladami historii...

zwiedzaj;
Małopolski szlak architektury drewnianej.Szymbark
Skansen Wsi Pogórzańskiej


Nowy Sącz
Sądecki Park EtnograficznyStary Sącz
Osada Czorsztyn
dawniej t
urystyczna Kluszkowce