Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Národný park Poloniny
Bukovské vrchyTURYSTYKA w Bieszczadach


fot. Iwona

Artykuły
Otryt i "Chata Socjologa"
Opublikowano 31.05.2008

Śnieżyca Wiosenna w Dwerniczku.
Położony na łące - pomiędzy drogą z Dwerniczka do Dwernika a Sanem - rezerwat ten chroni jedno z największych w Bieszczadach stanowisk śnieżycy wiosennej oraz zbiorowiska łąkowe z bogatą florą gatunków chronionych i rzadkich. Dominuje łąka ostrożeniowa w fazie zarastania roślinnością ziołoroślową, głównie wiązówką.
W rezerwacie rośnie karpacki podgatunek śnieżycy wiosennej charakteryzujący się tym, że wiele okazów na łodyżce ma dwa kwiaty. Odwiedzanie tego miejsca najbardziej atrakcyjne jest podczas kwitnienia śnieżycy, a więc od połowy marca do połowy kwietnia. Wówczas cała łąka pokryta jest białym kobiercem. Pierwsze śnieżyce zakwitają już pod koniec lutego na skarpie po drugiej stronie drogi.
Od strony północnej rezerwat ogranicza droga, za którą wznosi się południowy stok pasma Otrytu, a od południa wschodu i zachodu rzeka San, która w tym miejscu tworzy zakole.
Utworzenie rezerwatu "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku" podyktowane jest potrzebą ochrony naturalnego stanowiska śnieżycy wiosennej (Leucoium vernum), gatunku objętego ochroną. Rezerwat stwarza dogodne warunki dla obserwacji i badań nad tak licznie występującym gatunkiem chronionym. Rezerwat jest łatwo dostępny i stwarza możliwość obserwacji śnieżycy wiosennej, gatunku często nazywanego „symbolem bieszczadzkiej wiosny".
Roślina objęta w Polsce ochroną gatunkową. Jest narażona na wyginięcie z powodu masowego zrywania. Zagrożone są także jej siedliska z powodu niszczenia nadrzecznych łęgów podczas regulacji rzek.Otryt był zalesiony od zawsze, a dzięki niedostatkowi dróg, drwale i harnicy (staropolscy smolarze) obeszli się z jego puszczami łaskawie. W latach 1944–51 znaczna część masywu należała do ZSRR, później zwrócono go w całości Polsce. Nie dotarła tu na szczęście skrupulatna siekiera komsomołu, która dokonała poręb zupełnych w masywie Żukowa i w okolicach Ustrzyk Dolnych.
 Chodząc po Otrycie, co i raz człowiek natyka się na zwęglone piorunami kikuty, gnijące powalone kolosy. Leśnicy zwykli sarkać na marnotrawstwo drewna i na wylęgarnie robactwa, a biologowie od motylków i chrząszczy zacierają ręce - biocenozy te dostarczą materiału do badań na dziesiątki lat.
Na wysokości Sękowca na południowym stoku znajduje się rezerwat „Hulskie”, chroniący niemal pierwotną karpacką puszczę bukowo - jodłową, z domieszką jaworu. Można tam dojść ścieżką grzbietową po kilkugodzinnym spacerze z dowolnego miejsca.
"Chata Socjologa" znajduje się na grzbiecie Otrytu w Bieszczadach na wysokości (894 m) leżącym pomiędzy dolinami Sanu i Głuchy. Górny Otryt należy administracyjnie do gminy Lutowiska, choć nieco bliższe dojście jest z Dwernika lub Chmielu. Administratorem chatki jest Stowarzyszenie "Klub Otrycki" skupiający miłośnikówi i bywalców chatki. Jest to jedna z nielicznych chatek wybudowanych przez zapaleńców od samych podstaw, a nie zaadoptowana z innego obiektu

foto (ordynat, zakapior)

Bieszczady...
fot. (zakapior)
Zapraszają...

Zwiedzaj razem
z nami Bieszczady...
... Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne,  zapora Solina i Myczkowce, Polańczyk, Czarna, Lutowiska, Bieszczadzki Park Narodowy, Bukovske Vrchy, Zatwarnica, Muczne, Sianki, Ustrzyki Górne, Wołosate, Wetlina, Łopienka, "Sine Wiry", Baligród, Cisna, "Kolejka Bieszczadzka", Vodárenská nádrz Starina, Duszatyn, Komańcza, Medzilaborce...
===============(+48) 13 46 32 204
Świat miniatur w Myczkowcach


Solina-Myczkowce


Dla żeglarzy, wędkarzy, przyrodnika...


Zatwarnica


Muczne


Przełęcz Użocka
Sianki
Grób Hrabiny Klary
Klementyny z Kalinowskich StroińskiejUstrzyki Górne


Stadnina konia huculskiego w Wołosatym


WetlinaRezerwat "Sine Wiry"W sercu Bieszczad
- Łopienka

Baligród


Cisna


"Bieszczadzka Ciuchca"


Jeziorka Duszatyńskie
Rezerwat ZwięzłoKomańcza