Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Národný park Poloniny
Bukovské vrchyTURYSTYKA w Bieszczadach


fot. Iwona

Artykuły
... urocza mieścina Komańcza...
Opublikowano 01.05.2008

Komańcza
Murowana przy drodze głównej na której ustawiono drewnianą cerkiew z 1802 roku przeniesioną ze wsi Dydyńce.


fot. Paweł Rut

   W okresie międzywojennym parafia w Komańczy wchodziła w skład dekanatu łupkowskiego diecezji przemyskiej.
   W 1938 roku parafia liczyła 2138 wiernych.
   Można uważać że jest jedyną od czasów przedwojennych greckokatolicką parafią w Polsce która działała nieprzerwanie od momentu swego powstania po dzień dzisiejszy.
   W 1985 roku rozpoczęto budowę nowej cerkwi.
   Władze nie zgodziły się jednak na całkiem nowy budynek, toteż przeniesiono do Komańczy zniszczoną, drewnianą cerkiew z Dydyniec pod Sanokiem i ustawiona ją jako zwieńczenie na wcześniej zbudowanym murowanym "fundamencie".

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Matki Bożej (POKROW).
   Do II wojny światowej greko-katolicy stanowili zdecydowaną większość mieszkańców Komańczy. Pierwotnie ich świątynią parafialną była stara cerkiew na górce, którą po zdelegalizowaniu kościoła greckokatolickiego władze administracyjne zamknęły (w roku 1961), a następnie przekazały parafii prawosławnej.
   Dopiero w latach osiemdziesiątych zaistniała możliwość budowy nowej świątyni. Nowo powstała cerkiew greckokatolicką uroczyście konsekrowano w 1988 roku jako pierwszą w powojennej Polsce. Jest to interesujący obiekt murowano - drewniany.  Część drewniana zbudowana została z elementów rozebranej cerkwi w Dydyńcach koło Sanoka stanowiąc zwieńczenie właściwego murowanego budynku. Świątynia ma dwie kondygnacje. Na dole skupia się życie kulturalne mniejszości łemkowskiej - biblioteka, aula, izba muzealna. Górna część to właściwa dla cerkwi kondygnacja z ikonostasem i ołtarzem. W bocznym ołtarzu uwagę przyciąga ikona Madonny z Dzieciątkiem, uznawana za cudowny obraz.
   W cerkiewnej izbie muzealnej znajdują się narzędzia i sprzęt gospodarski, elementy ozdabiania i wyposażania izb mieszkalnych oraz stroje wyróżniające Łemków Nadosławskich.
   Współczesna parafia skupia około 90 rodzin z Komańczy i 200 żyjących w diasporze.
Paweł Rut


fot. Paweł Rut

Dawna cerkiew parafialna greckokatolicka, (na górce)
przekazana;
Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu


Zdjęcia przed spaleniem
                 
fot. Antoni Hadała

Ta drewniana prawosławna świątynia pod wezwaniem Opieki Matki Bożej,
- wybudowana została w 1802 roku (obecnie cerkiew filialna prawosławna). W roku 1834 wzniesiono dzwonnicę bramną a w 1836 dobudowano zakrystię. Cerkiew była wielokrotnie remontowana. Z dawnego wyposażenia zachował się ikonostas z 1832. Cechą szczególną jest usytuowania zakrystii na przedłużeniu sanktuarium, na osi wzdłużnej cerkwi. Cerkiew w Komańczy wraz z dzwonnicą stanowi typowy przykład wschodnio łemkowskiego (tak zwanego osławskiego) budownictwa sakralnego.

foto (bo)
Zabytkową cerkiew w Komańczy strawił pożar 13 września 2006 roku.
 Spłonęło również wyposażenie cerkwi między innymi czterostrefowy ikonostas z 1832 roku, cenne sztandary i księgi. Pozostała zabytkowa dzwonnica bramna z 1834, dwa drewniane krzyże i fragment księgi liturgicznej. Cerkiew w Komańczy należała do najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Bieszczadach.

Uwaga! cerkiew odbudowano.


fot. Paweł Rut

Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem Orędownictwa Matki Bożej (POKROW).
    Ta pierwotnie greckokatolicka cerkiew wybudowana została w 1805 roku. Konsekrowano ją rok później. Powstała na miejscu wcześniejszej, wzmiankowanej w 1565 roku, spalonej w 1800.
   Cerkiew jest orientowana, trójdzielna, oszalowana, o konstrukcji zrębowej. Przy cerkiewna dzwonnica posiada dzwon z 1882 roku. Świątynia stanowi jeden z trzech (oprócz Turzańska i Rzepedzi) zachowanych przykładów wschodnio - łemkowskiego budownictwa.
   Po 1947 roku była jedną z dwóch czynnych grecko-katolickich cerkwi. W 1961 została zamknięta przez władze, ze względu na zdelegalizowanie kościoła greckokatolickiego w Polsce. Krążyły pogłoski o zamiarze rozebrania i w najlepszym przypadku przekazania cerkwi do skansenu w Sanoku. Dopiero po przejściu na prawosławie kilku rodzin i zintegrowaniu się tej nielicznej społeczności w parafię, przekazano im klucze nie dając jednak prawa własności. W ten sposób uratowano ją od likwidacji. Obecnie parafia prawosławna skupia 24 rodziny, w dwóch cerkwiach w Komańczy i Turzańsku. Należy do prawosławnej diecezji przemysko nowosądeckiej (z katedrą w Sanoku) autokefalicznej cerkwi prawosławnej w Polsce.

Kościół
 - pod wezwaniem św. Józefa z 1950 roku wybudowany na miejscu spalonej wcześniej świątyni z 1927. Trójdzielna budowla o konstrukcji zrębowej z zamkniętym trójbocznie prezbiterium, przyległą dwukondygnacyjną wieżą słupową i oszalowanych deskami ścianach wzmocnionych lisicami, nakryta jest dwuspadowym dachem.
Paweł Rut
foto Paweł (bo, zakapior)

Bieszczady...
fot. (zakapior)
Zapraszają...

Zwiedzaj razem
z nami Bieszczady...
... Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne,  zapora Solina i Myczkowce, Polańczyk, Czarna, Lutowiska, Bieszczadzki Park Narodowy, Bukovske Vrchy, Zatwarnica, Muczne, Sianki, Ustrzyki Górne, Wołosate, Wetlina, Łopienka, "Sine Wiry", Baligród, Cisna, "Kolejka Bieszczadzka", Vodárenská nádrz Starina, Duszatyn, Komańcza, Medzilaborce...
===============(+48) 13 46 32 204
Świat miniatur w Myczkowcach


Solina-Myczkowce


Dla żeglarzy, wędkarzy, przyrodnika...


Zatwarnica


Muczne


Przełęcz Użocka
Sianki
Grób Hrabiny Klary
Klementyny z Kalinowskich StroińskiejUstrzyki Górne


Stadnina konia huculskiego w Wołosatym


WetlinaRezerwat "Sine Wiry"W sercu Bieszczad
- Łopienka

Baligród


Cisna


"Bieszczadzka Ciuchca"


Jeziorka Duszatyńskie
Rezerwat ZwięzłoKomańcza