Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Národný park Poloniny
Bukovské vrchyTURYSTYKA w Bieszczadach


fot. Iwona

Artykuły
Szlak ikon przez dolinę Osławy...
Opublikowano 23.03.2010

Poraż
- neogotycki dwór Gubrynowiczów zwany "ostatnim zamkiem Rzeczypospolitej",
- murowany jednonawowy kościół parafialny z 1784 roku, barokowym i rokokowym wystrojem wnętrza. Obok dawna murowana plebania z XIX wieku,
- we wsi murowana karczma XIX wiek.

Morochów
- drewniana trójdzielna cerkiew greckokatolicka z 1837 roku (od 1961 prawosławna) z ikonostasem i ciekawym wystrojem wnętrza wzniesiona w stylu wschodnio - łemkowskim z dzwonnicą obok, (ksiądz oprowadza także w języku francuskim).

foto (bo)

Mokre
- nowa murowana greckokatolicka cerkiew z 1992 roku - ciekawy ikonostas z 1900 ze Stubienka przekazany w depozyt przez Muzeum w Łańcucie.
   We wsi istnieje Zespół Pieśni i Tańca "Osławiany" prezentujący folklor łemkowski i bojkowski. Za wsią wyjątkowo malowniczy przełom rzeki Osławy z ostoją czapli siwej i czarnego bociana.

Szczawne
- drewniana trójdzielna cerkiew greckokatolicka z 1888 roku w stylu wschodnio - łemkowskim (dziś prawosławna) z cennym ikonostasem, polichromią figuralna z 1925 i pięknym wystrojem wnętrza, obok wolnostojąca drewniana dzwonnica z 1889.

foto (bo)

Rzepedź
- drewniana trójdzielna cerkiew greckokatolicka otoczona kamiennym murkiem - jedna z najpiękniejszych na omawianym terenie - wzniesiona w stylu wschodnio - łemkowskim z wolnostojącą dzwonnicą, z cennym ikonostasem i polichromią na ścianach z 1896 rok. Dziś po remoncie obita jest nowym gontem i prezentuję się malowniczo.
   Cerkiew w Rzepedzi pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa, zbudowana została w 1824 roku (napis w nadropożu drzwi do babińca) na miejscu poprzedniej. Konstrukcja trójdzielna, wszystkie pomieszczenia jednakowej wysokości. Po II wojnie cerkiew używana była przez kościół - od roku 1949 jako kościół rzymskokatolicki, oraz kaplica greckokatolicka. Równocześnie z cerkwią wzniesiona została wolnostojąca dzwonnica. W 1987 cerkiew wróciła do rąk grekokatolików. Do dziś wewnątrz zachowały się fragmenty ikonostasu oraz dwa boczne ołtarze.
   Świątynia została odnowiona i przebudowana w 1896 roku. Zmieniono wówczas konstrukcję dachu i wykonano polichromię wnętrz (malarz Josip Bukowczyk). Gruntowny remont cerkwi, ukazujący jej stan obecny miał miejsce w roku 2000. Obok cerkwi znajduje się trójkondygnacyjna drewniana dzwonnica z 1824 roku, oraz cmentarz cerkiewny ze zrujnowaną drewnianą kostnicą.

foto (bo)

Turzańsk

- drewniana trójdzielna cerkiew greckokatolicka z 1803 otoczona kamiennym murkiem z wolnostojącą dzwonnicą (najwyższą tego typu w Polsce) - równie piękna z uwagi na przybudówki tworzące rzut krzyża łacińskiego i oryginalne zwieńczenie dachu baniastymi wieżycami - wzniesiona w stylu wschodnio - łemkowskim. We wnętrzu cenny ikonostas z 1895 i polichromia. Dziś cerkiew prawosławna.

foto (zakapior)

Komańcza - Letnisko
- to uroczy zaułek przed Komańczą a klasztorem - pensjonatem sióstr nazaretanek z 1928-1931 roku, w którym od 29.IX.1955 do 26.IX.1956 internowany był prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński. Dziś znajduje się tam izba pamięci ks. prymasa.

foto (zakapior)

Komańcza
- posiada dwie cerkwie. Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem wsi jest drewniana trójdzielna cerkiew greckokatolicka z 1802 roku wzniesiona w stylu wschodnio - łemkowskim i uznawana za jedną z pereł architektury drewnianej w Bieszczadach. Otacza ją kamienny murek z wkomponowaną dzwonnicą - bramą. We wnętrzu zachował się cenny kompletny ikonostas z 1832 pochodzący z Wołosianki na zakarpackiej Ukrainie. W ołtarzu głównym znajdowała się ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem (kopia cudownej ikony z Łopienki) skradziona w 1991. Od 1963 jest cerkwią prawosławną.

fot. Wiesiek Gargała

- n
owa murowana
cerkiew greckokatolicka powstała w 1985 -1988. Na parterowej części murowanej ustawiono przeniesioną ze wsi Dudyńce k/Sanoka drewnianą trójdzielną cerkiew konstrukcji zrębowej z 1802 roku zbudowaną na rzucie krzyża greckiego z centralną cebulastą kopułą nad nawą. We wnętrzu oryginalny ikonostas, a w części parterowej "izba regionalna życia codziennego Łemków" ze strojami, sprzętami gospodarskimi itp.

fot. Paweł Rut

- kościół drewniany
z 1950 roku.
   Inicjatywa wybudowania tego obiektu powstała w latach 1947-48 a prace przy jego powstaniu spoczywały głównie w rękach katolickiej części mieszkańców Komańczy. Z ramienia Kościoła sprawą zajął się ksiądz Porębski, który mieszkając w klasztorze, pełnił jednocześnie funkcję administratora, a po ukończeniu budowy otrzymał tytuł proboszcza parafii w Komańczy, gdzie pełnił swą funkcję do śmierci. Pochowany został na cmentarzu w Komańczy, jego nagrobek znajduje się w jego centralnej części.
   Prace rozpoczęto w roku 1949, lub pod koniec 1948 i już po roku kościół ten został oficjalnie oddany do użytku, jednak był to zaledwie stan surowy obiektu. Prace wykończeniowe, obicie od wewnątrz, itp. trwały jeszcze dość długo, bo blisko trzy lata. Wynikało to przede wszystkim z braku środków finansowych, a tamtejsza ludność także nie była zamożna, tym bardziej, że było to świeżo po zniszczeniach wojennych. Wojna w Komańczy skończyła się dopiero w roku 1947, po wkroczeniu wojsk w ramach akcji "Wisła".

fot. Paweł Rut

Wisłok Wielki
- miejscowość w pobliżu Komańczy (Beskid Niski) - posiada cenną, drewnianą trójdzielną cerkiew greckokatolicką z 1850-54 roku o konstrukcji zrębowej zbudowaną w stylu wschodnio - łemkowskim i otoczoną murkiem z kamienia łamanego, w który wkomponowana została murowana brama-dzwonnica. Cerkiew nakryta jest dachem dwuspadowym, z którego wychodzą trzy czworoboczne wieżyczki zwieńczone wysokimi cebulastymi hełmami. We wnętrzu dwustrefowy ikonostas z XIX wieku z cennymi ikonami i wyposażeniem.
   Obecnie świątynia jest kościołem rzymskokatolickim.

foto (bo)

Radoszyce
- to miejscowość położona w pobliżu pieszego przejścia granicznego (a niebawem samochodowego) do Paloty i Medzilaborców na Słowacji. Osobliwością wsi jest drewniana trójdzielna cerkiew greckokatolicka z 1868 roku o konstrukcji zrębowej otoczona murem z kamienia łamanego i kamienną parawanową bramą - dzwonnicą, w sylwetce zbliżona do cerkwi w Wisłoku. We wnętrzu trójstrefowy ikonostas z XIX wieku (w 1991 skradziono prazdniki), ikony XX, rokokowy ołtarzyk z XVIII, na ścianach malowidła XX. Dziś świątynia jest filialnym kościołem.

foto (zakapior)

Smolnik
- we wsi murowana greckokatolicka cerkiew z 1806 roku z murowaną dzwonnicą obok. We wnętrzu zachowany cenny czterostrefowy ikonostas współczesny cerkwi z bogatą dekoracją snycerską i ikonami z XVIII-XIX wieku. Od 1969 jest kościołem filialnym rzymskokatolickim. We wsi kilka zabytkowych domów z XX.
- to niewielka wieś w gminie Komańcza, położona pomiędzy doliną Łupkowa, a szczytem Magurycznego. Jest to jedna z najstarszych wsi w regionie, datowana na rok 1511.

foto (bo)

Wola Michowa
- zachował się tutaj żydowski cmentarz (kirkut), na którym ocalało około 50 nagrobków, najstarszy z 1780 roku. Do miejscowości dociera bieszczadzka ciuchcia z Majdanu i zabiera turystów na piękną widokową trasę do Przysłupia.

Balnica
- jest końcową miejscowością w pobliżu źródeł rzeki Osławy. Po dawnej wsi została tylko murowana kapliczka nad cudownym źródełkiem. Z Woli Michowej prowadzi tutaj tor kolejki wąskotorowej i żółty szlak turystyczny pieszy umożliwiający dotarcie do stacji bieszczadzkiej ciuchci i pieszego przejścia granicznego na Słowację.

Bieszczady...
fot. (zakapior)
Zapraszają...

Zwiedzaj razem
z nami Bieszczady...
... Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne,  zapora Solina i Myczkowce, Polańczyk, Czarna, Lutowiska, Bieszczadzki Park Narodowy, Bukovske Vrchy, Zatwarnica, Muczne, Sianki, Ustrzyki Górne, Wołosate, Wetlina, Łopienka, "Sine Wiry", Baligród, Cisna, "Kolejka Bieszczadzka", Vodárenská nádrz Starina, Duszatyn, Komańcza, Medzilaborce...
===============(+48) 13 46 32 204
Świat miniatur w Myczkowcach


Solina-Myczkowce


Dla żeglarzy, wędkarzy, przyrodnika...


Zatwarnica


Muczne


Przełęcz Użocka
Sianki
Grób Hrabiny Klary
Klementyny z Kalinowskich StroińskiejUstrzyki Górne


Stadnina konia huculskiego w Wołosatym


WetlinaRezerwat "Sine Wiry"W sercu Bieszczad
- Łopienka

Baligród


Cisna


"Bieszczadzka Ciuchca"


Jeziorka Duszatyńskie
Rezerwat ZwięzłoKomańcza