Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Národný park Poloniny
Bukovské vrchyTURYSTYKA w Bieszczadach


fot. Iwona

Artykuły
... od wsi Nasiczne na zbocza Dwernik Kamień...
Opublikowano 30.05.2008

Ścieka znajduje się w Leśnictwie Nasiczne, na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Ścieżkę usytuowano na wschodnim zboczu Dwernika Kamienia od wsi Nasiczne, z doliny potoku Nasiczańskiego (610 m do szczytu 1004 m npm). Wiedzie szlakiem leśnym, ścieżkami i częściowo drogą stokową przez starodrzew bukowy. W trakcie zwiedzania należy zwrócić uwagę na występujące zbiorowiska roślinne oraz stwierdzić obecność licznych zwierząt leśnych, szukając tropów jelenia, dzika a nawet wilka i niedźwiedzia.
Całkowita długość ścieżki 7 km, przy różnicy wzniesień 400 m. Czas przejścia około 3 - 4 godzin.

Budowa geologiczna Bieszczadów
Bieszczady leżą w obrębie tak zwanych Karpat zewnętrznych, które zostały uformowane w wyniku ruchów fałdowych i nasunięć fliszowych serii skalnych, około 25 milionów lat temu. Obszar, jaki zajmuje Bieszczadzki Park Narodowy utworzony jest z warstw geologicznych należących do płaszczowiny dukielskiej i śląskiej. Jednostki te budują ławice skał osadowych tak zwanego fliszu karpackiego.
Flisz karpacki to znacznej miąższości zespół osadów lądowych utworzonych w głębokim basenie morskim, składający się głównie z osadów prądów zawiesinowych i pokrewnych im podmorskich spływów grawitacyjnych (mułowych, osuwiskowych). Z osadów morskich powstały takie skały jak: piaskowce, zlepieńce, łupki marglisto-ilaste, mułowce, pyłowce, rogowce.
Hieroglify - to wypukłe formy o charakterystycznych, często złożonych kształtach, występujące na dolnych powierzchniach ławic (lub warstw) skał osadowych. Badania hieroglifów dostarczają informacji o warunkach powstawanie osadów, pozwalają odczytywać tektonikę gór fałdowych.
Hieroglify organiczne są to odlewy śladów utworzonych na dnie morskim przez poruszające się po nim zwierzęta (np. małże, robaki obłe). Przykładowo mogą to być ślady żerowania czy pełzania po mulistym dnie.
Hieroglify mechaniczne są to odlewy śladów utworzonych przez czynniki mechaniczne; przykładowo ślady wleczenia po dnie (hieroglify wleczeniowe), ślady uderzenia (hieroglify uderzeniowe), czy działalności pływającego prądu (hieroglify prądowe).

Kamieniołom w Nasicznem
W nieczynnym (od kilkunastu lat) kamieniołomie pozyskiwano kiedyś materiał skalny (piaskowiec warstw krośnieńskich). Służył on do różnych celów między innymi budowlanych, jako tłuczeń drogowy czy kolejowy. Odsłonięte zostały warstwy geologiczne, ukazujące budowę wgłębną fliszu karpackiego.
Po zaprzestaniu eksploatacji obserwuje się tutaj wtórny rozwój roślinności. Szybko rozwija się podrost głównie olszy szarej (Alnus Incana) na przedpolu kamieniołomu. Wychodnie skalne zaczyna porastać roślinność pionierska.

Bieszczady...
fot. (zakapior)
Zapraszają...


===============
Zwiedzaj razem
z nami Bieszczady...
... Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne,  zapora Solina i Myczkowce, Polańczyk, Czarna, Lutowiska, Bieszczadzki Park Narodowy, Bukovske Vrchy, Zatwarnica, Muczne, Sianki, Ustrzyki Górne, Wołosate, Wetlina, Łopienka, "Sine Wiry", Baligród, Cisna, "Kolejka Bieszczadzka", Vodárenská nádrz Starina, Duszatyn, Komańcza, Medzilaborce...
===============(+48) 13 46 32 204
Świat miniatur w Myczkowcach


Solina-Myczkowce


Dla żeglarzy, wędkarzy, przyrodnika...


Zatwarnica


Muczne


Przełęcz Użocka
Sianki
Grób Hrabiny Klary
Klementyny z Kalinowskich StroińskiejUstrzyki Górne


Stadnina konia huculskiego w Wołosatym


WetlinaRezerwat "Sine Wiry"W sercu Bieszczad
- Łopienka

Baligród


Cisna


"Bieszczadzka Ciuchca"


Jeziorka Duszatyńskie
Rezerwat ZwięzłoKomańcza