Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
Zapraszają...

Národný park Poloniny
Bukovské vrchyTURYSTYKA w Bieszczadach


fot. Iwona

Artykuły
... od wsi Nasiczne na zbocza Dwernik Kamień... a także od Zatwarnicy...
Opublikowano 30.05.2008

Przez Dwernik - Kamień przebiega oznakowana kolorem czerwonym ścieżka historyczno - przyrodnicza Przysłup Caryński - Krywe n/Sanem, którą można wejść zarówno od strony Nasicznego, jak i z Zatwarnicy.
   Natomiast na wschodnich zboczach poprowadzono oznaczoną zielonymi strzałkami ścieżkę przyrodniczą "Dwernik-Kamień", która ukazuje walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz zapoznaje turystów z racjonalną gospodarką leśną prowadzoną w tych trudnych górskich warunkach.
   Najprostszym i najkrótszym sposobem dostania się na ten szczyt jest wybranie trasy z Nasicznego. Ścieżka przyrodnicza bierze swój początek na niewielkim parkingu położonym nad Nasiczniańskim potokiem. Miejsce jest oznakowane stosowną tablicą z krótkim opisem oraz mapką ścieżki. Od parkingu do szczytu, pokrywa się ona z trasą w/w ścieżki czerwonej. Natomiast ze szczytu ścieżka czerwona schodzi do Zatwarnicy, a ścieżka przyrodnicza wraca na parking w Nasicznem tworząc pętlę.
    Wyruszamy z parkingu, początkowo wzdłuż szosy i przekraczamy niewielki potoczek wpadający z prawej do Nasiczniańskiego. Za potokiem ścieżka skręca w lewo do lasu i kieruje się stromo pod górę. Po kilkunastu minutach marszu osiągamy stokówkę Nasiczne - Zatwarnica (biegnie nią także ścieżka rowerowa). Szczątkowe widoki na Nasiczne oraz przełęcz nad Nasicznem i Połoninę Caryńską. Stokówkę należy w tym miejscu przeciąć i zgodnie z oznakowaniem kontynuować marsz przez las. Trasa trawersuje zbocze, kierując się lekko w prawo. Idąc przez dość przerzedzony bukowy las, ukazujący sporo ciekawych wychodni skalnych osiągamy przystanek nr 2 - Skała. Tytułowa, dość duża skałka, zbudowana jest z piaskowca krośnieńskiego i stanowi piękny element przyrody nieożywionej. Las bukowy jest w tym miejscu podbudowany podrostem z naturalnego odsiewu. Warto również zwrócić uwagę na warstwę runa leśnego, gdzie występuje „kosmatka gajowa, turzyca orzęsiona, kosmatka orzęsiona, siódmaczek leśny czy konwalijka dwulistna”. Maszerując nadal pod górę mijamy stanowisko olszy szarej (po lewej) oraz klonu - jaworu, po prawej stronie ścieżki. Stanowiska tego typu są oznakowane niewielkimi tabliczkami na całej trasie ścieżki przyrodniczej.
    Podchodząc nieco łagodniej docieramy do przystanku nr 3 - Świerki. Występujące kępy świerka szacuje się na około 70 lat. Został wprowadzony sztucznie. Generalnie świerk na terenie całego nadleśnictwa Lutowiska występuje jako domieszka lasu jodłowo - bukowego. W większości drzewostanów tego terenu, świerk w wieku 70-80 lat zaczyna chorować i nękany przez szkodniki zamiera. Świerk jest również gatunkiem dostarczającym cennego surowca, wiek rębności w tych warunkach określono na 100 lat. W okresie uprawy świerki bywają często zgryzane przez zwierzynę płową. Celem ochrony nakłada się plastikowe osłonki na pędy szczytowe i boczne oraz smaruje repelentami.
   Teraz cały czas pod górę wzdłuż głębokiego parowu, skręt w prawo a następnie obok ławeczki oraz kosza na śmieci w lewo i osiągamy wierzchołek Dwernika - Kamienia.
   Znajduje się tu przystanek nr 4 - szczyt.
   Roztacza się stąd dość rozległy widok, zwłaszcza na stronę wschodnią, południową i zachodnią. Widać stąd dolinę wsi Caryńskie, Połoninę Caryńską oraz Wetlińską, Smerek i fragmenty pasma Otrytu. Ścieżka biegnie w tym miejscu przez silnie powykręcaną przez wiatr przy szczytową buczynę karłowatą. Przy ścieżce połacie borówki czernicy oraz borówki brusznicy. Od strony południowej - w dole - rozległa polanka.

"Zaszumiały Cię powietrza
I ruszyłeś sam na szlak
Ten ostatni, ten najlepszy
Przyszedł czas, Pan dał Ci znak".
Arturowi Nowotarskiemu - przyjaciele
09.11.2003.

   Turyści, którzy pokonują ścieżkę przyrodniczą, muszą teraz zawrócić i udać się do przystanku nr 5, zgodnie ze znakami ścieżki. Po 30 minutach ścieżka schodzi na stokówkę, należy teraz skręcić w prawo i iść do miejsca gdzie przecinaliśmy ją już wcześniej - tu zamyka się pętla ścieżki.
   Teraz zejście lasem, tą samą ścieżką, którą zaczynaliśmy - aż do parkingu.
   Cała ścieżka ma 5,8 km. Różnica wzniesień wynosi blisko 400 m. Czas przejścia to około 3 h.
   Marsz ścieżką czerwoną, zgodnie z jej oznakowaniem w kierunku zachodnim umożliwia zejść do Zatwarnicy, gdzie wychodzi ona przy moście na Sanie.

Można też tak...
   Ścieka znajduje się w Leśnictwie Nasiczne, na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Ścieżkę usytuowano na wschodnim zboczu Dwernika Kamienia od wsi Nasiczne, z doliny potoku Nasiczańskiego (610 m do szczytu 1004 m npm). Wiedzie szlakiem leśnym, ścieżkami i częściowo drogą stokową przez starodrzew bukowy. W trakcie zwiedzania należy zwrócić uwagę na występujące zbiorowiska roślinne oraz stwierdzić obecność licznych zwierząt leśnych, szukając tropów jelenia, dzika a nawet wilka i niedźwiedzia.
   Całkowita długość ścieżki 7 km, przy różnicy wzniesień 400 m. Czas przejścia około 3 - 4 godzin.

Budowa geologiczna Bieszczadów
   Bieszczady leżą w obrębie tak zwanych Karpat zewnętrznych, które zostały uformowane w wyniku ruchów fałdowych i nasunięć fliszowych serii skalnych, około 25 milionów lat temu. Obszar, jaki zajmuje Bieszczadzki Park Narodowy utworzony jest z warstw geologicznych należących do płaszczowiny dukielskiej i śląskiej. Jednostki te budują ławice skał osadowych tak zwanego fliszu karpackiego.
   Flisz karpacki to znacznej miąższości zespół osadów lądowych utworzonych w głębokim basenie morskim, składający się głównie z osadów prądów zawiesinowych i pokrewnych im podmorskich spływów grawitacyjnych (mułowych, osuwiskowych). Z osadów morskich powstały takie skały jak: piaskowce, zlepieńce, łupki marglisto-ilaste, mułowce, pyłowce, rogowce.
   Hieroglify - to wypukłe formy o charakterystycznych, często złożonych kształtach, występujące na dolnych powierzchniach ławic (lub warstw) skał osadowych. Badania hieroglifów dostarczają informacji o warunkach powstawanie osadów, pozwalają odczytywać tektonikę gór fałdowych.
   Hieroglify organiczne są to odlewy śladów utworzonych na dnie morskim przez poruszające się po nim zwierzęta (np. małże, robaki obłe). Przykładowo mogą to być ślady żerowania czy pełzania po mulistym dnie.
   Hieroglify mechaniczne są to odlewy śladów utworzonych przez czynniki mechaniczne; przykładowo ślady wleczenia po dnie (hieroglify wleczeniowe), ślady uderzenia (hieroglify uderzeniowe), czy działalności pływającego prądu (hieroglify prądowe).

Kamieniołom w Nasicznem
   W nieczynnym (kilkunaście lat) kamieniołomie pozyskiwano kiedyś materiał skalny (piaskowiec warstw krośnieńskich). Służył on do różnych celów między innymi budowlanych, jako tłuczeń drogowy czy kolejowy. Odsłonięte zostały warstwy geologiczne, ukazujące budowę wgłębną fliszu karpackiego.
   Po zaprzestaniu eksploatacji obserwuje się tutaj wtórny rozwój roślinności. Szybko rozwija się podrost głównie olszy szarej (Alnus Incana) na przedpolu kamieniołomu. Wychodnie skalne zaczyna porastać roślinność pionierska.

Bieszczady...
fot. (zakapior)
Zapraszają...

Zwiedzaj razem
z nami Bieszczady...
... Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne,  zapora Solina i Myczkowce, Polańczyk, Czarna, Lutowiska, Bieszczadzki Park Narodowy, Bukovske Vrchy, Zatwarnica, Muczne, Sianki, Ustrzyki Górne, Wołosate, Wetlina, Łopienka, "Sine Wiry", Baligród, Cisna, "Kolejka Bieszczadzka", Vodárenská nádrz Starina, Duszatyn, Komańcza, Medzilaborce...
===============(+48) 13 46 32 204
Świat miniatur w Myczkowcach


Solina-Myczkowce


Dla żeglarzy, wędkarzy, przyrodnika...


Zatwarnica


Muczne


Przełęcz Użocka
Sianki
Grób Hrabiny Klary
Klementyny z Kalinowskich StroińskiejUstrzyki Górne


Stadnina konia huculskiego w Wołosatym


WetlinaRezerwat "Sine Wiry"W sercu Bieszczad
- Łopienka

Baligród


Cisna


"Bieszczadzka Ciuchca"


Jeziorka Duszatyńskie
Rezerwat ZwięzłoKomańcza