Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
... za MUNDUREM...


Artykuły
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Opublikowano 13.06.2012   Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG biorą udział w licznych ćwiczeniach służb mundurowych, których scenariusze zakładają zakłócenia ładu i porządku publicznego w przejściach granicznych lub na drogach dojazdowych do granicy państwa.Największą liczbę zdarzeń odnotowała placówka SG w Rzeszowie - Jasionce (15). W 2010 roku takich przypadków na Podkarpaciu było (10).
   Po sąsiedzku: w Nadbużańskim Oddziale SG w wyniku prowadzonych działań zatrzymano 39, a w Karpackim Oddziale SG 7 cudzoziemców naruszających przepisy o (mrg).
   Z ogólnej liczby 890 przypadków zatrzymania cudzoziemców za przeterminowany pobyt w Polsce przez funkcjonariuszy BiOSG, 54 przypadki dotyczyły przebywania na terytorium RP cudzoziemców, po upływie okresu pobytu określonego w umowie o małym ruchu granicznym.


Przestępczość graniczna.
W 2011 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ogółem 1247 osób (spadek o 20,5%) z czego w przejściach granicznych 806 osób (spadek o 26,1%), poza przejściami granicznymi 441 osób (spadek o 7,5%).
   W przejściach granicznych, najwięcej osób zatrzymano za sfałszowanie stempli odprawy granicznej (273), wiz (12), za nielegalny pobyt w Polsce (111 osób), poszukiwanych listem gończym (97), podczas próby przekroczenia granicy kradzionym pojazdem (57), sfałszowanie dokumentów (35) i inne.
   Poza przejściami granicznymi, do głównych zagrożeń należą przypadki przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom prawa (na tzw. granicy zielonej). Odnotowano tu 122 takich zdarzeń dokonanych przez 171 sprawców. W porównaniu do analogicznego (tj. 2010 r.), liczba zdarzeń wzrosła o 17 przypadków (tj. o 16,2%), również wzrosła liczba sprawców o 27 (tj. o 18,8%).
   Na tzw. podkarpackim odcinku granicy „zielonej”, najwięcej zatrzymywano obywateli Mołdowy (25), Gruzji (16), Afganistanu (23), Rosji (9) i Wietnamu (6). Zupełnie nie pojawili się (zatrzymywani w 2010 r.) imigranci z Sri Lanki i Armenii. Ich miejsce zajęli obywatele: Somalii (5), Białorusi (4), Turcji (2) i bezpaństwowcy (15).
   Na odcinku służbowej odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono 9 przypadków nielegalnej migracji o charakterze zorganizowanym, w których zatrzymano łącznie 41 osób oraz 11 pomocników/organizatorów. (W 2010 - było to 5 przypadków, w których zatrzymano 24 osoby).

Ujawniony przemyt.
W 2011 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej samodzielnie oraz przy udziale organów współdziałających (Policja, Służba Celna, SOK, WITD) ujawnili przemyt towarów i pojazdów o ogólnej wartości 9.662.994 (tj. spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 38,3%).
   Spośród zatrzymanych towarów, towary akcyzowe stanowiły 36,5% wartości, kradzione samochody 61,0% oraz inne towary 3,0%.
   Zatrzymali 132 pojazdy w stosunku, do których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z przestępstwa na ogólną kwotę 5.895.100 . Pięć z tych pojazdów (o wartości 134 tys. zł.), zostało zatrzymanych na poczet kary.

mjr Elżbieta Pikor
Rzecznik Prasowy
Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu   Planuje się też specjalny tryb odpraw przewożących zorganizowane grupy. Zakłada on ograniczenie kontroli celnej i granicznej do niezbędnego przewidzianego prawem minimum (np. bez konieczności wysiadania osób z autokaru). Warunkiem skorzystania z tego typu odprawy będzie odpowiednie oznakowanie autokaru i odpowiednio wcześniejsze zgłoszenie służbom granicznym jego przyjazdu.

... za MUNDUREM...