Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
... za MUNDUREM...


Artykuły
Tropiciele śladów z Arizony...
Opublikowano 13.06.2013  
Do tego przedsięwzięcia wytypowano 14 funkcjonariuszy z trzech oddziałów polskiej Straży Granicznej: bieszczadzkiego, nadbużańskiego i podlaskiego. Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony Straży Granicznej jest mjr Jerzy Ostrowski.
   Kryteriami które decydowały o zakwalifikowaniu funkcjonariuszy do szkolenia było dotychczasowe doświadczenie, miejsce pełnienia służby oraz wyniki w tropieniu. W perspektywie, to oni będą szkolić pełniących służbę na zewnętrznej  granicy UE kolegów.
  Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności strażników granicznych na temat identyfikacji śladów oraz wykorzystanie nieszablonowych, ale skutecznych metod stosowanych jeszcze przez rdzennych Indian.
   Jest to już piąta edycja tego typu specjalistycznego szkolenia realizowanego w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Pierwsze przedsięwzięcie miało miejsce w 2003 r., a ostatnie w 2012.
   Projekty są realizowane w ramach amerykańskiego programu pomocowego EXBS (Export Control and Related Border Security).

... za MUNDUREM...