Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
... za MUNDUREM...


Artykuły
... kobiety w wojsku...
Opublikowano 13.07.2014   Warunki rekrutacji do szkół wojskowych zapewniają kobietom równe szanse i możliwości w dostępie do edukacji, a tym samym do zdobycia zawodu żołnierza w specjalnościach dawniej niedostępnych dla nich.
   W szeregach wojsk RP aktualnie nie ma żadnych barier prawnych uniemożliwiających kobietom dostęp do jakichkolwiek stanowisk.
   Wspomnę, że wojsko jest atrakcyjnym rynkiem pracy, ale bardzo wymagającym.
Mieczysław K O W A L... za MUNDUREM...