Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
TURYSTYKA w parkach, lasach i nad jeziorami...


fot. Andrzej

Artykuły
... wyjątkowy fragmentem Karpat...
Opublikowano 03.06.2010Beskid Niski jest największym poprzecznym obniżeniem Karpat, są to góry niskie.
    Na szczególną uwagę zasługują charakterystyczne dla tego terenu efekty procesów wietrzeniowych: Prządki, Diabli kamień itp. Ich oryginalność i nietypowość w skali kraju były podstawą objęcia ich ochroną rezerwatową W Kilku pasmach, miedzy innymi na Cergowej występują jaskinie. Na szczególną uwagę zasługują odcinki przełomowe, najefektowniejsze na Wisłoku w okolicach Zawadki Rymanowskiej i Puław oraz Przełom Jasiołki, który jest objęty ochroną rezerwatową. Okolica ta obfituje również w efektowne i urocze wodospady w okolicach Zawadki Rymanowskiej, w Iwli, oraz w obrębie Magurskiego Parku Narodowego - Wodospad Magurski
Beskid Niski charakteryzuję się dużą lesistością i jest zamieszkały w małym stopniu.
    Cenne drzewostany są chronione w Magurskim Parku Narodowym, w parkach krajobrazowych oraz rezerwatach. Występują tu liczne pastwiska i łąki, które są siedliskiem nie tylko tak rzadkich roślin jak storczyki, ale również stanowią doskonałą bazę żerową dla wielu zwierząt w tym licznych ptaków drapieżnych. Obszar Beskidu Niskiego szczyci się największymi populacjami orła przedniego i orlika krzykliwego w Polsce.
Lasy Beskidu Niskiego o charakterze naturalnym posiadają sporo martwego drewna, które jest siedliskiem licznych bezkręgowców.
    Na szczególna uwagę zasługuje mnogość gatunków chrząszczy, w tym najpiękniejszy i jeden z najrzadszych – Nadobnica Alpejska.
Przełęcz Dukielska stanowi jedno z najważniejszych miejsc, przez które ptaki pokonują Karpaty w corocznych wędrówkach na lęgowiska i z powrotem na zimowiska.
Tereny te stały się również ostoja wielkich drapieżników. Występuję tu niedźwiedź, wilk i ryś oraz żbik. Podobnie jak w Bieszczadach na powrót zadomowił się tu bóbr, który spiętrzając liczne potoki tworzy spore rozlewiska, przyczyniając się do większego zróżnicowania zarówno flory, jak i fauny na tym terenie.
Najefektowniej tereny te prezentują się wiosną, gdy łąki pokrywają się kobiercem kwiatów, przy których uwijają się takie klejnoty wśród polskich motyli, jak witeź żeglarz oraz jesienią, gdy lasy mienią się ogromną paletą barw.
Opracował i fotografował Bohdan Zhukiewicz

... jeziora i lasy...
fot. Bohdan Zhukiewicz
Zapraszamy...

Puszcza SandomierskaStarzawa


Arboretum
w Bolestraszycach