Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
TURYSTYKA w parkach, lasach i nad jeziorami...


fot. Andrzej

Artykuły
... ze względu na walory przyrodnicze...
Opublikowano 03.02.2009   Charakterystycznym elementem parku są zespoły torfowisk, łąkowo-pastwiskowe dawnych - nieistniejących dziś wsi: Jasiel (rezerwat "Źródliska  Jasiołki"), Czeremcha i Lipowiec. Rozległe obszary łąk stanowią dogodne siedlisko dla około 900 gatunków flory naczyniowej i 269 gatunków kręgowców oraz liczne pozostałości po kulturze Łemków. Spotykamy tu ptaki drapieżne, z których występuje tu między innymi: orzeł przedni, orlik krzykliwy, myszołów zwyczajny i jastrząb.
   W gospodarce na terenie parku obowiązuje zasada zrównoważonego rozwoju. Oznacza to racjonalne korzystanie z wód i kopalin, stosowanie zrównoważonej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, wprowadzenie form tak zwanych czystej energii oraz eliminowanie działalności powodującej trwałe i nieestetyczne zmiany pejzażu, zanieczyszczenie środowiska lub zakłócenie procesów ekologicznych. Specyfika parków krajobrazowych, które łącza ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych z różnorodną działalnością człowieka, czyni je nader atrakcyjnymi i szczególnie przydatnymi do rozwijania w ich granicach różnych form wypoczynku i turystyki krajoznawczej.
   Przyrodniczą rangę parku podnosi 5 rezerwatów przyrody leżących w obrębie jego granic. Wędrówka po parku dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń.Ze względu na walory przyrodnicze na tym terenie utworzono kilka rezerwatów przyrody.
„Źródliska Jasiołki"
   - to największy rezerwat przyrody w polskich Karpatach. Obejmuje między innymi tereny po dawnej wsi Jasiel. Chronione są w nim źródliskowe odcinki Jasiołki i Wisłoka. Ponad 100 hektarów zajmują torfowiska wysokie i niskie.
„Przełom Jasiołki" jest jednym z najbardziej znanych rezerwatów w Beskidzie Niskim. Rzeka przeciska się wąskim przesmykiem między zboczami gór Piotruś i Ostra.   Rezerwat „Kamień nad Jaśliskami" utworzono, aby chronić bardzo cenny kompleks lasów bukowych i jodłowych z puszczańską florą i fauną, licznymi wychodniami skalnymi, starymi, już nieczynnymi kamieniołomami oraz śródleśnymi bagnami.
   Tereny parku posiadają bogatą historię związaną z położeniem tych obszarów przy szlaku handlowym ("winnym") z Polski na Węgry. Przez fragment tego szlaku prowadzi ścieżka historyczno - krajobrazowa "Na węgierskim trakcie". Druga ścieżka, tym razem przyrodnicza w przełomie Jasiołki, przebiega przez rezerwat "Przełom Jasiołki", w którym występuje sporo botanicznych osobliwości.
   Wartości historyczne i kulturowe tego znacznie wyludnionego obszaru nie są ilościowo bogate, ale godne uwagi.
   Zachowała się ciekawa małomiasteczkowa zabudowa Jaślisk,
- drewniane domy podcieniowe z (XVIII - XIX wieku), ratusz z zajazdem, podziemia,
- dawne składy win i zabytkowy kościół z (XVIII), jedno budynkowe zagrody w okolicach Jaślisk oraz łemkowski dom mieszkalny w Zyndranowej, w którym zorganizowano izbę pamiątek kultury materialnej Łemków.
   Budownictwo sakralne reprezentują zabytkowe cerkwie w Woli Niżnej, Daliowej i Tylawie oraz kapliczki w Jaśliskach, Woli Niżnej, Daliowej i Lipowcu.
    O dawniejszym istnieniu paru wsi świadczą już tylko przydrożne krzyże (Jasiel, Czeremcha, Wola Wyżna. Smereczne, Wilsznia) i resztki zdewastowanych cmentarzy (Lipowiec, Czeremcha, Rudawka Jaśliska, Jasiel, Wola Wyżna).
   Pieszą wędrówkę po rezerwacie ułatwiają przebiegające szlaki turystyczne. Amatorzy pieszego spędzania czasu podziwiać i zachwycać się przyrodą parku mogą korzystać ze szlaków: niebieskiego (granicznego), dwóch żółtych i zielonych szlaków.
Niebieski (graniczny) szlak turystyczny,

- pozwala poznać atrakcyjne miejsca Beskidu wiodąc wzdłuż granicy południowej parku przez szczyty między innymi; Kamień, Jasiennik, Kanasiówkę i Garb Średni oraz przez rezerwat "Źródliska Jasiołki".
Zielony szlak turystyczny,

- z Moszczańca przez Kiczerę Długą, Kanasiówkę, Pasikę i Danawę do granicy parku w kierunku Komańczy,
- z Tylawy przez Ostrą, Zyndranową do Przełęczy Dukielskiej,
Żółty szlak turystyczny,

- z Tylawy przez nieistniejące wsie Smereczne i Wilsznię do Olchowa (i dalej na Baranie),
- ze Stasian przez górę Piotruś (i dalej na Cergową),
Opracował i fotografował Bohdan Zhukiewicz... jeziora i lasy...
fot. Bohdan Zhukiewicz
Zapraszamy...

Puszcza SandomierskaStarzawa


Arboretum
w Bolestraszycach