Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
TURYSTYKA w parkach, lasach i nad jeziorami...


fot. Andrzej

Artykuły
... granica głównego europejskiego działu wód...
Opublikowano 03.03.2010Park Krajobrazowy Gór Słonnych
- utworzony w 1992 roku na powierzchni 38 096 ha, a w 1996 powiększony do 56 032 ha, obejmuje swym zasięgiem gminy Lesko, Olszanica, Sanok, Sanok miasto, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne w powiatach bieszczadzkim, leskim i sanockim. Chroni się w nim rozległe, piękne krajobrazowo zwarte kompleksy leśne.
    Park w 73% pokryty jest lasami, pośród których wyłaniają się enklawy pól uprawnych, łąk i pastwisk. Cechą charakterystyczną roślinności parku jest jej piętrowość i tak; powyżej 500 metrów nad poziomem morza występuje regiel dolny z lasami bukowymi i bukowo - jodłowymi, do 500 m w piętrze pogórza rośnie grąd wschodnio karpacki, zaś w dolinach rzek zarośla wiklinowe i nadrzeczna olszynka karpacka. Flora i fauna parku jest bardzo bogata i zróżnicowana.
    W dwóch rezerwatach "Góra Sobień” i "Polanki” urządzone są ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne. Trzecia ścieżka o charakterze w dendrologicznym udostępniona jest w Jureczkowej, a czwarta w Siemuszowej. Park jest słabo zurbanizowany, co jest wynikiem wysiedlenia w latach 1945-47 ludności greckokatolickiej na Ukrainę i Ziemie Odzyskane. Niektóre miejscowości zostały całkowicie opuszczone ale w wielu z nich ostały się obiekty budownictwa sakralnego głównie cerkwie greckokatolickie.
   Ewenementem w parku na skalę krajową jest lotnisko szybowcowe w Bezmiechowej Górnej.
    Bezkresne obszary parku pozwalają uprawiać turystykę pieszą oraz inne formy jak paralotniarstwo, lotniarstwo, turystykę rowerową, kajakarstwo, turystykę konną. Baza turystyczna zlokalizowana jest głównie na obrzeżach parku, natomiast na całym jego terenie funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne.

- osobliwością Parku są licznie występujące słone źródła oraz złoża roponośne, o których w swoim dziele "O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski" pisał Stanisław Staszic. Znaczne ich zagęszczenie znajduje się w obrębie szczytu Na Opalonym. Naliczono 78 potoków, które odprowadzają wody o różnym stopniu zawartości soli.
- osobliwością dendrologiczną Parku są drzewiaste formy cisa występujące w okolicach Serednicy oraz stanowisko krzewu - kosa olcha w okolicy Bandrowa, natomiast geologiczną - odkrywki fliszu karpackiego rozrzucone po całym jego terenie,
 - park obejmuje północne fragmenty gór Sanocko - Turczyńskich przechodzących w pogórze przemyskie. Pogórza i grzbiety porośnięte kompleksami leśnymi administrowanymi przez nadleśnictwa: Bircza, Brzegi Dolne, Brzozów i Lesko. Pośród nich wyłaniają się enklawy pól uprawnych, łąk i pastwisk, gdzie mieszkańcy wypasają owce, kozy i bydło. Wysoki stopień naturalności tego terenu wyraża się dużym bogactwem florystycznym i faunistycznym. Krajobraz naturalno-kulturowy jawi się jako kraina "dzikich lasów" i bogatej historii,
- ślady wspaniałej przeszłości obecnie spotyka się tylko w postaci zabytków historyczno-kulturowych, a park jako kraina pogranicza i dwóch narodów obfituje także w obiekty sakralne, głównie cerkwie greckokatolickie.


   Amatorzy pieszych wędrówek mogą poznawać jego walory na oznakowanych szlakach turystycznych: czerwonym, niebieskim, żółtym oraz łącznikowych: zielonym i żółtym.
- CZERWONY - w Parku ma przebieg: Olchowicki Potok - Liszna - G. Słonna - G. Przysłup - Rakowa - Zawadka - G. Poręba.
- NIEBIESKI - na teren Parku wkracza w okolicach Łodyny, biegnie na G. Brańcową - G. Truszowskie - G. Na Opalonym - Arłamów i dalej wchodzi na teren PKPP.
- ZIELONY (łącznikowy) jest odnogą szlaku czerwonego i biegnie od szczytu G. Słonna do G. Przysłup, schodząc do drogi Załuż - Lesko biegnie obok rezerwatu "Góra Sobień" i dochodzi do stacji PKP w Załużu.
- ŻÓŁTY (łącznikowy) do Parku wchodzi w Jankowcach, dalej biegnie przez Czarny Dział 0 -  "lotnisko" w Bezmiechowej i grzbietem Gór Słonnych dochodzi do szlaku czerwonego.
- ŻÓŁTY szlak wchodzi do Parku w miejscowości Podgaje i prowadzi na górę Orli Kamień,
- szlak Ikon.
   Wędrówka szlakami po Parku to prawdziwa "uczta dla oczu" gdyż, co rusz z różnych punktów widokowych podziwiać można piękne panoramy Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Pogórza Przemyskiego czy samych Gór Słonnych. Przepiękne krajobrazy wyłaniają się również turystom zmotoryzowanym poruszającym się po, wijącej się w okolicach Tyrawy Wołoskiej w kształcie serpentyny, drodze Przemyśl - Sanok.
Park w 96,6% pokrywa się z europejską siecią NATURA 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Góry Słonne”.

Opracował i fotografował Bohdan Zhukiewicz

... jeziora i lasy...
fot. Bohdan Zhukiewicz
Zapraszamy...

Puszcza SandomierskaStarzawa


Arboretum
w Bolestraszycach