Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
TURYSTYKA w parkach, lasach i nad jeziorami...


fot. Andrzej

Artykuły
... tereny otwarte przypominające kwietny step łąkowy...
Opublikowano 03.04.2010

- reprezentuje podgórski typ krajobrazu. Utworzony w 1991 roku. Obejmuje powierzchnię 61 862 ha w gminach Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza i Przemyśl.
- durze powierzchnie kompleksów leśnych, poprzecinane enklawami pól uprawnych i ciekami wodnymi stwarzają również dogodne warunki do rozwoju i bytowania wielu rzadkim i chronionym gatunkom zwierząt.
    Przez teren parku prowadzi sześć szlaków turystycznych czerwony, niebieski, żółty górski, zielony górski, czarny oraz ”Pątniczy” imienia Jana Pawła II o łącznej długości około 160 km, a także dziewięć ścieżek dydaktyczno - przyrodniczych. Wędrując szlakami można zwiedzić wiele cennych zabytków kultury, których ilość w parku jest ogromna i pod tym względem plasuje go w czołówce krajowej. Do najcenniejszych należą zespół kościelno klasztorny o.o. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, murowana cerkiew obronna z XV / XVI wieku w Posadzie Rybotyckiej oraz zespół zamkowo - parkowy z XVI wieku w Krasiczynie.
   Bogactwo przyrody, kultury i piękna rzeźba terenu predestynują park do uprawiania różnych form turystyki krajoznawczej, lotnictwa, a w okresie zimowym saneczkarstwa i narciarstwa. Baza hotelowa i wypoczynkowa różnego standardu jest obecnie dobrze rozwinięta.

    Na tym terenie występują duże, zwarte kompleksy leśne, które zajmują 64% powierzchni parku z pięknymi jodłowo - bukowymi lasami, porastającymi przepiękne pogórza. Pomiędzy wzniesieniami Pogórza o rusztowym układzie grzbietów płyną kratowo rzeki i potoki z czystą wodą. Największe z nich to San i Wiar. Rzeki te tworzą bardzo atrakcyjne widokowo przełomy. W kilku miejscach Pogórza, między innymi nad Wiarem można zobaczyć odkrywki fliszu karpackiego. Zarówno naturalne, jak i stworzone przez człowieka podczas eksploatacji kamieniołomów.
   Występują torfowiska przejściowe i wysokie, zbiorowiska kserotermiczne przypominające kwietne stepy łąkowe, osobliwości geologiczne, cenne zabytki kultury materialnej. Park jest krainą w której przenikają się różne elementy flory (górski, nizinny, pontyjski) tworząc niezwykłe bogactwo gatunkowe roślin naczyniowych.
    Wędrując dzisiaj po Pogórzu Przemyskim zdarza się, że przez wiele kilometrów nie napotkamy siedzib ludzkich. Te tereny w większości zamieszkane były przez Ukraińców. Po walkach z UPA i akcji „Wisła” w 1947 roku Pogórze opustoszało. Po wsiach pozostały jedynie fundamenty domostw, przydrożne kapliczki i kępy drzew i krzewów owocowych w miejscach, w których stały cerkwie.
   Pomiędzy Arłamowem a Trójcą położona jest dziś dzika, a kiedyś gęsto zaludniona dolina rzeki Jaminki. Na Pogórze Przemyskie najlepiej wybrać się wiosną. Lasy mienią się wtedy wieloma odcieniami zieleni, a w zdziczałych sadach kwitną drzewa owocowe. Osobliwością przyrodniczą Parku są też tereny otwarte przypominające kwietny step łąkowy. Na Pogórzu Przemyskim można spotkać wiele gatunków puszczańskich ssaków - niedźwiedzia, wilka, rysia i żbika. Te tereny to także miejsce bardzo licznego występowania jeleni.
    Szczególnie cenne są tutejsze ostoje ptaków: orła przedniego, orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, dzięcioła trójpalczastego. Tereny te objęto, więc ochroną prawną w ramach sieci NATURA 2000. W parku utworzono kilka rezerwatów przyrody: "Turnica" w Makowej, "Brzoza Czarna" w Reczpolu, "Krępak" - starodrzew jodłowo-bukowy w Korzeńcu, "Broduszurki" - torfowisko w Bachórcu, "Przełom Hołubli" - starodrzew lipowy i malownicza dolina Hołubli w Korytnikach, "Rebece" - las jodłowy w Woli Korzenieckiej, "Leoncina" - stanowisko kłokoczki południowej w Tarnawcach, "Kalwaria Pacławska" - drzewostan jodłowo-bukowy w Kalwarii Pacławskiej, "Kopystanka" - murawy kserotermiczne we wsi Kopysna. Występuje tutaj 119 obiektów florystycznych, uznanych za pomniki przyrody; 16 stanowisk dokumentacyjnych, w większości fliszu karpackiego. Na Pogórzu Przemyskim istnieje też specjalny obszar ochrony Lasów Państwowych - Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Birczańskie".
Park jest częścią europejskiej sieci NATURA 2000 – Obszar Specjalny Ochrony Ptaków „Pogórze Przemyskie”.
Opracował i fotografował (zakapior)
... jeziora i lasy...
fot. Bohdan Zhukiewicz
Zapraszamy...

Puszcza SandomierskaStarzawa


Arboretum
w Bolestraszycach