Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
TURYSTYKA w parkach, lasach i nad jeziorami...


fot. Andrzej

Artykuły
Nadleśnictwo Głogów Małopolski
Opublikowano 03.06.2013Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w rezerwacie "Bór"
   W rezerwacie przyrody Bór została wytyczona ścieżka przyrodniczo-historyczna o długości 7 km prowadząca przez najbardziej interesujące fragmenty lasu a także miejsce wiecznego spoczynku 5 tys. pomordowanych Żydów i miejsce straceń 300 więźniów polskich.
   Osoby odwiedzające rezerwat „Bór” mają do wyboru dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, które na początku biegną wspólnie: krótszą oznakowaną kolorem pomarańczowym i dłuższą oznakowaną na czerwono. Na obu ścieżkach usytuowano w sumie 14 przystanków w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych lub kulturowych. Trasa obydwu ścieżek rozpoczyna się w prawym, tylnym narożniku (patrząc od szosy) parkingu przylegającego do stacji paliw LOTOS i kończy się w pobliżu strzelnicy myśliwskiej.
   W rezerwacie wyznaczona jest także trasa rowerowa oraz biegowe trasy narciarskie. Szczegółową lokalizację wyżej wymienionych obiektów przedstawia poniższy plan.
Ścieżka dydaktyczna przyrodniczo - leśna w Bratkowicach "Zabłocie"
   Ścieżka w leśnictwie Bratkowice stanowi istotny element programu edukacji ekologicznej Nadleśnictwa. Jej usytuowanie przy drodze, w sąsiedztwie siedziby leśnictwa czyni ją w pełni dostępną o każdej porze roku. Ścieżka tworzy pętlę zaczynającą się i
kończącą w punkcie edukacyjnym na skraju lasu. Są tam ławki i stoły jest wyznaczone miejsce na ognisko. Ustawiono zarówno w punkcie edukacyjnym jak i na trasie ścieżki tablice opisujące las, procesy w nim zachodzące, a także miejsca szczególnie cenne kulturowo i historycznie.
    W sąsiedztwie leśniczówki w Bratkowicach rosną trzy dęby - pomniki przyrody o obwodach pni 425, 335 i 325 cm, w wieku 200 - 260 lat. Ponadto pomnikiem przyrody jest stanowisko paproci długosza królewskiego (Osmunda regalis L.) w oddziale lasu nr 185. Według Zdzisława Bednarza z Akademii Rolniczej w Krakowie jest ono pozostałością flory bagiennych siedlisk średniowiecznej Puszczy Bratkowskiej. Warunkiem trwałości długosza królewskiego w tym miejscu jest stabilność stosunków wodnych.
   W okolicach Bratkowic występuje wiele gatunków grzybów. Najczęściej spotykane i najsmaczniejsze gatunki grzybów jadalnych to: borowik szlachetny, koźlarz babka, podgrzybek brunatny, pieprznik jadalny (kurka), maślaki. Należy natomiast wystrzegać się również licznie występujących gatunków trujących: borowik szatański, muchomory sromotnikowy i czerwony, goryczak żółciowy. Lista gatunków zarówno jadalnych jak i trujących jest znacznie dłuższa.
   Krzyż przydrożny znajduje się przy drodze prowadzącej przez las z Bratkowic do Porąb Kupieńskich. Obecny krzyż wykonany przez miejscowego cieślę - Tadeusza Półtoraka został ustawiony 28 czerwca 2003 r. i poświęcony 5 lipca w tym samym roku przez ks. Józefa Książka. Jest to już czwarty z kolei krzyż w tym miejscu. Pierwszy ustawił zarządca bratkowickich lasów Stanisław Bal jeszcze przed I wojną światową. Umieszczono na nim kapliczkę, która wcześniej prawdopodobnie zawieszona była na przydrożnym drzewie. Kolejno po sobie następujące zmiany krzyża miały miejsce w latach 1946 i 1971. Kapliczka przedstawia Ukrzyżowanego Chrystusa, obok niego stoją dwie drewniane figurki św. Jana i Matki Bożej...
   Stosunkowo często spotykanymi w lasach Bratkowic są: Jeleń europejski - żywi się głównie pędami, korą, liśćmi i owocami krzewów i drzew. Sarna - bytuje zarówno w polach jak i w lesie. Jest zwierzęciem najczęściej postrzeganym w czasie dnia. Dzik - preferuje duże kompleksy leśne, obfitujące w mokradła i bagna. Żeruje w lesie i na przyleśnych uprawach rolnych.


Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w leśnictwie "Annopol"
- ma długość 3 km i prowadzi poprzez wzniesienia terenowe w sąsiedztwie stawów głogowskich. W połowie jej długości znajduje się tak zwana "zielona klasa" umożliwiająca odpoczynek i poznanie wybranych zagadnień z leśnictwa i ochrony przyrody.
Opracował i fotografował Bohdan Zhukiewicz

... jeziora i lasy...
fot. Bohdan Zhukiewicz
Zapraszamy...

Puszcza SandomierskaStarzawa


Arboretum
w Bolestraszycach