Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
TURYSTYKA w parkach, lasach i nad jeziorami...


fot. Andrzej

Artykuły
... z życia w lesie...
Opublikowano 03.07.2015

Ptaki
- są nieodzownym elementem krajobrazu w lesie. Zamieszkują wszystkie pietra lasu. Wiele z nich żywi się owadami np.; dzięcioł, kowalik czy wilga, dzięki czemu pomagają leśnikom zapobiegać nadmiernemu pojawieniu się szkodników drzew (gradacji).
   Obserwowanie dziko żyjących ptaków zwłaszcza dla dzieci stanowi bezcenną okazję do zrozumienia i pokochania przyrody.

Grzyby
- są typem organizmów roślinnych obejmujących około 80 tyś. Gatunków. Pozbawione chloroplastów nie mogą asymilować dwutlenku węgla i dlatego nigdy nie zawierają skrobi jako materiału zapasowego.
   Grupa grzybów tak zwanych „wyższych”, które człowiek najczęściej spotyka w lesie, rozwija się na podłożu organicznym, w ściółce, na drewnie lub żywym drzewie. Grzyby kapeluszowe, bo po takie najczęściej udajemy się do lasu, ze względów konsumpcyjnych dzielimy na: jadalne i trujące. Należy pamiętać, że grzyby, to przede wszystkim pokarm dla leśnych zwierząt, a także element naturalnego krajobrazu. Nasza ingerencja w ich „Zycie” powinna być przemyślana i uzasadniona.
   Grzyby odgrywają ogromną rolę w przyrodzie, przyczyniając się do mineralizacji związków organicznych w glebie. W gospodarce człowieka pożyteczne są grzyby jadalne oraz grzyby stosowane w przemyśle farmaceutycznym, fermentacyjnym, mleczarskim i piekarniczym.Owady - (Insekta)
- jako gromada stawonogów, stanowiąca najbardziej zróżnicowaną i liczną grupę zwierząt, pełnią bardzo ważną i wielostopniową rolę w funkcjonowaniu, życia lasu. Przyspieszają rozkład martwych substancji organicznych, przyczyniając się tym samym do poprawy struktury i zasobności gleby, uczestniczą w cyklach rozwojowych roślin zapylając je, a przede wszystkim stanowią istotny walor estetyczny, co korzystnie wpływa na strukturę zasobność gleby. We wszystkich piętrach lasu, biorą udział w procesie zapylania, cieszą nasze oczy swoim pięknem, różnorodnością barw i kolorów. Niestety, owady szkodliwe przyczyniają się do złego stanu zdrowotnego lasów. Mogą także pełnić rolę destrukcyjną, powodując niejednokrotnie poważne spustoszenie po swoim bytowaniu. Jednak obecność pozytywnych i negatywnych gatunków jest niezwykle istotna dla zachowania równowagi ekologicznej w biocenozach. Aby nie dopuścić do ich nadmiernego występowania szczególną ochroną obejmuje się wszystkie zwierzęta które je zwalczają (ssaki, ptaki, pożyteczne owady). W Polsce żyje około 30 000 gatunków owadów.Zwierzęta
- niezwykłe bogactwo leśnego świata uwarunkowane jest występowaniem w nim olbrzymiej różnorodności roślin i zwierząt. Zwierzyna stanowi stały element lasu, a jej liczebność regulowana jest z jednej strony ilością dostępnego pokarmu, a z drugiej występowaniem naturalnych wrogów - drapieżników. W lasach pierwotnych, naturalnych, zróżnicowanych pod względem wiekowym, gatunkowym, zwierzęta pozyskiwały pokarm roślinny bez większego trudu, a ich stan ilościowy ulegał odpowiedniemu zmniejszeniu na skutek działalności drapieżników. Lasy zagospodarowane przeważnie jednowiekowymi monokulturami, cechują się brakiem urozmaicenia gatunkowego roślin. Towarzyszący temu zjawisku zanik występowania naturalnych drapieżników, prowadzi obecnie do dynamicznego wzrostu liczebności, dużych roślinożernych ssaków, a w konsekwencji do zwiększenia wyrządzanych przez nich szkód w uprawach leśnych i rolnych. W takich warunkach zadaniem leśnika i myśliwego jest kształtowanie zgodne z prawami przyrody stanu ilościowego oraz struktury płciowej i wiekowej poszczególnych gatunków. Jednocześnie nieodzowne jest wzbogacenie bazy żerowej poprzez sadzenie w lasach gatunków drzew i krzewów często zgryzanych przez zwierzynę oraz dokarmianie - szczególnie w okresie zimy.Drzewa
- rosnące drzewo i jego najbliższe otoczenie, stanowią specyficzne mikrosiedlisko dla wielu gatunków zwierząt. Milionowa rzesza owadów, ślimaków, równonogów, grzybów i innych organizmów zamieszkujących ściółkę rozdrabnia opadłe liście. Dżdżownice wciągają do gleby i zjadają butwiejące na powierzchni części roślin, a bakterie i grzybnie różnych gatunków grzybów rozkładają ich odchody, uwalniając z nich składniki pokarmowe. Żyjącymi w ściółce i glebie reducentami oraz zimującymi w tych warunkach owadami żywi się z kolei wiele jaszczurek, żab i gryzoni. Również pod korą i w drewnie mieszkają owady i rozmaite gatunki grzybów, które niekiedy mogą spowodować nawet śmierć drzewa. W koronie pająki przędą sieci, ptaki budują gniazda, wiewiórki przeczesują korony drzew w poszukiwaniu owoców i owadów żerujących na liściach. Skrzydlate drapieżniki, takie jak jastrząb, myszołów czy sowa, zasiedlają w koronach drzew, wypatrując swoje ofiary
.

Fotografował i opracował Bohdan Zhukiewicz, fot. Jacek Bis

... jeziora i lasy...
fot. Bohdan Zhukiewicz
Zapraszamy...

Puszcza SandomierskaStarzawa


Arboretum
w Bolestraszycach