Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
TURYSTYKA w parkach, lasach i nad jeziorami...


fot. Andrzej

Artyku造
Do造 Sanockie
Opublikowano 03.02.2010Koció modrzewiowy,
- pod wezwaniem
w. Katarzyny w Bachórcu,
- usytuowany jest na obszarze kompleksu parafii rzymskokatolickiej. Zachowana do dzisiaj orientowana budowla powsta豉 oko這 roku 1760. wi靖ynia wzniesiona zosta豉 z fundacji ówczesnego w豉ciciela dóbr bachórzeckich Antoniego z Siecina Krasickiego oraz staraniem plebana Jana Rymarskiego.


S這nne Zasanie - rezerwat przyrody "Kozigarb".
   Niedawno utworzony rezerwat przyrody Kozi Garb o powierzchni 33 ha le篡 2 km od wsi S這nne, w przysió趾u Zasanie. Gównym przedmiotem ochrony jest góra meandrowa z bogat mikrorzeb terenu, na któr sk豉da si fragment stromego stoku z dolinkami erozyjnymi niewielkich cieków wodnych i wychodniami fliszu karpackiego. Chroni si tu te rzadkie zbiorowisko kwanej buczyny górkiej oraz alej d瑿owo - bukow.

cie磬a przyrodniczo - dydaktyczna,
„Winne Podbukowina”
   Jednym z charakterystycznych meandrów tego odcinka doliny jest stary meander Sanu i góra zakolowa w rejonie Dubiecka. Z dop造wów Sanu na odcinku od Sanoka po Przemyl na uwag zas逝guje Sanoczek (dop造w lewobrze積y) i Wiar (dop造w prawobrze積y), odwadniaj鉍y Pogórze Przemyskie. Walory krajobrazowe doliny Sanu, szczególnie jej czci górskiej i podgórskiej maj wysok rang. Na szczególn uwag zas逝guj prze這my Sanu zw豉szcza w rejonie S這nnego, Wybrze瘸, Iskani, Babic i Nienadowej. To one urozmaicaj w znacznej czci krajobraz naturalny. W dolinie Sanu mo積a dostrzec terasy, czyli sp豉szczenia, wyst瘼uj鉍e nad sob stopniami, wiadcz鉍e o kolejnych etapach zmian poziomu doliny. Jednak najbardziej charakterystyczn cech doliny w jej rodkowym biegu s niezwyk貫 walory krajobrazowe, florystyczne i faunistyczne, które pozostaj na d逝go w pami璚i ka盥ego, wra磧iwego na pi瘯no przyrody cz這wieka. Z tego wzgl璠u zas逝guj w pe軟i na szczególn ochron, a zw豉szcza rzeka San, stanowi鉍a o regionalnego systemu przyrodniczego.
Zespól pa豉cowo - parkowy w Dubiecku.
Zamek Dubiecko.
   Zamek zosta wybudowany pod koniec pierwszej po這wy XVI wieku przez Stanis豉wa Mateusza Stadnickiego. By to murowany obiekt mieszkalno - obronny na rzucie czworoboku z dziedzi鎍em mieszkalnym porodku oraz dwoma równoleg造mi do siebie, pi皻rowymi skrzyd豉mi mieszkalnymi. Sta造 tu tak瞠 cztery wie瞠, a dost瘼u do zamku broni豉 mi璠zy innymi fosa. Z tego za這瞠nia do dnia dzisiejszego zachowa造 si piwnice pod po逝dniowo-zachodni czci gazonu oraz pó軟ocno-wschodnia cz zamku.
   Po tych licznych przebudowach zamek zatraci swój charakter obronny i sta si stoj鉍 do dzisiaj w masywie zieleni klasycystyczn rezydencj. Pa豉c otacza park, w którym pierwsze zasadzenia drzew pojawi造 si ju w XVII. Natomiast w XVIII Ró瘸 z Charczewskich - 穎na Antoniego Krasickiego przyst雷i豉 do za這瞠nia ogrodu. Utrzymany by w stylu angielskim, z geometryczn sieci alejek i szpalerami lip i d瑿ów. Dominowa造 gatunki rodzime: brzozy, wierzby p豉cz鉍e, jesiony, klony, kasztanowce, a tak瞠 drzewa i krzewy obcego pochodzenia takie jak: mi這rz瑿y japo雟kie, sosny ameryka雟kie, tulipanowce, platany klonolistne, modrzewie i wi頊y. Niektóre z tych drzew zachowa造 si do dzisiaj.Dwór Dembi雟kich w Nienadowej (XIX wiek).Cerkiew parafialna greckokatolicka,
- pod wezwaniem w. Dymitra w Pi靖kowej.

   Le蕨ca na szlaku architektury drewnianej, nale篡 do nielicznych na terenie po逝dniowo-wschodniej Polski trójdzielnych cerkwi kopu這wych. Posadowiona jest w g瘰tym zadrzewieniu, przy ujciu prawego dop造wu rzeki Jawornik.... jeziora i lasy...
fot. Bohdan Zhukiewicz
Zapraszamy...

Puszcza SandomierskaStarzawa


Arboretum
w Bolestraszycach