Mapa serwisu Ukrainian English Slovak
BIESZCZADZKI Szlak Architektury Drewnianej


Turzańsk - fot. Bohdan Zhukiewicz

Artykuły
Przykład urbanizacji miasteczek...
Opublikowano 20.07.2014

   W "miasteczku" tym znalazły się takie obiekty jak; karczma, poczta, urząd gminy, remiza, apteka, sklepy, trafika, warsztat ślusarsko-kowalski oraz zakłady; stolarski, szewski i fotograficzny,
możemy zwiedzić mnędzy innymi domy; żydowski, krawca, fryzjera, nauczyciela, i zegarmistrza.
   Nie jest to rekonstrukcja wybranego miasta, a synteza dawnych miasteczek, charakterystycznych dla południowo-wschodniej Polski.
    Turyści mogą na własne oczy zobaczyć jak dawniej wyglądało wnętrze karczmy, wystrój dawnej poczty, urzędu gminy, apteki, sklepu, warsztatu kowalskiego, zakładu stolarskiego, fryzjerskiego, czy szewskiego, podziwiamy działającą piekarnię, sklep z ikonami, galerię ze zdjęciami, również piękną kolekcję zegarów.
   Wszystkie obiekty są wyposażane w meble, sprzęty i urządzenia dające zwiedzającym pełny obraz życia, pracy i wypoczynku mieszkańców galicyjskiego miasteczka; Polaków, Żydów, Rusinów.
    Widzimy tu domy z Dębowca, Jaślisk, Sanoka, Jaćmierza, Niebylca, Jedlicza, Birczy, Rybotycz, Sokołowa, Brzozowa i   Starej Wsi oraz tradycyjne obiekty w tym oryginalne, dom żydowski z Ustrzyk Dolnych, a także remizę z Golcowej... Nocą rynek oświetlają latarnie gazowe.
   "Miasteczka galicyjskie funkcjonowały między miastem a wsią, z charakterystycznym handlowo-rzemieślniczym podziałem specjalności. Sam fakt zamieszkiwania w takich miejscowościach przynosił jej mieszkańcom zarówno ekonomiczne, jak i osobiste przywileje. Dzięki prawu  miejskiemu mogły się tu tworzyć i otwierać cechy kowali, tkaczy, szewców, krawców itp. o specjalności zaopatrujących lokalne społeczności. Małe miasta były typowymi założeniami urbanistycznymi. Galicja była tradycyjnie regionem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. Obok Polaków i Rusinów mieszkali tu Żydzi, Niemcy, Ormianie, i inne narodowości".
   W bezpośrednim sąsiedztwie, w strefie wejściowej do Parku Etnograficznego, powstały trzy budynki z przeznaczeniem na centrum informacyjno - konferencyjne, recepcyjne, edukacyjne oraz na cele wystawiennicze.
Opracował, fotografowali; Bohdan Zhukiewicz, Jan, Zakapior

... photo...

Komańcza - fot. Wiesław Gargała

... odwiedzaj...

==================
Śladami historii...
zwiedzaj;

Bieszczadzki szlak architektury drewnianej...